laupäev, 25. aprill 2020

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim Kohalik Koda 2019 nominent - JCI Toompea

AUHINNA ALBUM  A10 JCI Estonia Parim Kohalik Koda

Nominent:  JCI Toompea
Esitaja:  JCI Toompea


2019 on aasta, mis läheb tervele Eesti JCI-le ajalukku ning nii tegusat aastat, ei ole ilmselt ka Toompea kojal pikalt olnud! JCI Toompea ON fenomenaalne! Kui teised kartsid juba ette ruttavalt Maailmakongressi pärast väsimust siis Toompea koda panustas maksimaalselt Maailmakongressi korraldamisesse ja selle kõrvalt viidi mängleva kergusega läbi KevadkonverentsVäärtusta Tulevikku, TOYP Gala ning ca !45! eraldi sündmust! Jätkati traditsioonilise Ettevõtluse aluse loengu sarjaga Tallinna Inglise Kolledzis, et edendada noorte seas ettevõtlust ja ettevõtlikust, mis sai ka tiitli JCI Parima Projekt Noortele. Kasvatasime Toompea koja investeerimisportfelli ja kevadel lansseerisime Toompea nimelise käsitööõlle. Täis majale viidi läbi mitmeid koolitusi, nt "Kuidas hoida muu aktiivse elu kõrval oma suhe tugevana" ning "Kuidas mõjutada ennast ja teisi oma soove täitma".
Lisaks eelpool nimetatule toimus kojas 24.02 lipuheiskamine Toompeal, Munadepüha pidu koos E-koja sünnipäevaga, Toompea koja sünnipäeva tähistamine, huvilistele suunatud õhtu, üldkogud, ettevõttekülastused, kojalõunad, matkad ja öörännak, naiste- ja meestepäeva tähistamine, SUP lauaga sõitmine piknikuga, ratsamatk, teatri- ja kontserdikülastused, Muinastulede öö tähistamine, väelooma leidmise töötuba, glöggi õhtu, twinning kodadega ühised kohtumised, koja juhatuse meeskonna üritused ja strateegiapäevad.
Toompea koja sündmustel käivad kohal paljude teiste kodade liikmed ning oleme saanud korduvalt tagasisidet, et meie sündmused on alati soojad, ühte hoidvad ja mõnusa atmosfääriga.


Liikmeskonna juurdekasv
Liikmeskonna kasvu juures on meie jaoks alati oluline kvaliteet mitte kvantiteet. Püüame leida liikmeid, kes sobivad meie vahva seltskonnaga ning kelle sees pulbitseb tõeline JCI hing. Koda suutis 2019 aastal tagada liikmeskonna positiivse neto juurdekasvu!
2019 võtsime kotta vastu 6 liiget, 3 liikmekandidaati ning andsime välja ühe auliikme tiitli. Lisaks on meil väga palju vahvaid huvilisi tekkinud, kes samuti koja tegemiste ja JCI vastu aktiivset huvi üles näitavad. Kuna meie uutel on alati sees see miski, mis JCI-kat iseloomustab, siis on enamus neist ka juba kojas rakendust leidnud, korraldades erinevaid projekte ning kuuludes koja laiendatud juhatusse.

Finantstegevus
JCI Toompeal on oma finantssuutlikuse tugevdamiseks välja töötatud eraldi investeerimise plaan, mille alusel on koja vabad vahendid jaotatud erineva riskiga ja tulususega finantsinstrumentidesse. Investeeringuid juhib projektijuht, keda toetavad kogenud kodalastest mentorid, mis annab võimaluse investeerimis huvilisest kodalasele turvalises keskkonnas katsetada ja investeerimise alaseid teadmiseid koguda. Iga aasta teenitav puhas netokasum läheb järgmise kalendriaasta eelarvesse ning selle arvelt toetame oma kodalaste kasvu läbi erinevate koolituste, strateegiapäevade jm tegevuste. 2019 aastal oli eelarves investeeringute netotuluna kasutada ca 800 eurot.
Toompea koja eesmärkideks on tasakaalus eelarve, ehk et me ei kuluta rohkem kui teenida suudame. Oleme ka üks vähestest eesti kodadest, kes oma majandusaasta aruannet revideerib. 2019 aasta oli meile kasumlik, mille teenisime korraldatavate koolituste ja konverentside arvelt.

Tegevus JCI Estonias
JCI Toompea toetas Maailmakongressi oma maksimumi piires, Toompea kodalaste poolt olid täidetud mitmed vastutusrikkad ametikohad. Koja president Anna-Mari Oomer oli vastutav Iiri õhtu korraldamise eest, Sales Boothi toimimise eest ning lisaks oli mitme riigi Country Manager, käis ja mõtles alati aktiivselt kaasa ning sai oma aktiivsuse eest ka COC meeskonnalt tunnustatud;  Maarja-Eeva Mändmets, kes oli vastutav suures osas kogu kõrvalprogrammi eest; Kaspar Karik - Aasia piirkonna müügijuht, kes lisaks säras avatseremoonial õhtujuhina.  Aigi Kasvand- Lõuna Euroopa piirkonna müügijuht. Triin Pajumaa - Jaapani müügijuht. Triin Urb TOYP üks eestvedajatest. Karolin Kairo-Gasman Gala dekoratsioonide haldjas ja Taavi Tammoja, kes hoolitses, et meil oleks ikka afterparty hommikuni! Lisaks räägiti, et palju toompealasi nähti siin ja seal ringi jooksmas...küll teibirulli, nõudekasti, garderoobi numbrite, prügikottide ja jumal teab millega või siis hoopis särasilmselt inimesi sadamates ja lennujaamades tervitamas. Võib öelda, et kogu Toompea koda osales Kongressi korraldamises.
Kui sellest veel kõigest vähe on, siis korraldasime ära ka JCI Kevadkonverentsi ja TOYP gala. Toompea President Anna-Mari osales kõikidel üldkogudel ning presidentide koolitustel. Olime aktiivsed rahvusvahelistel konverentsidel, seal juures Maailmakongressi promomisel nt JCI Estonia boksis ja Eesti õhtu läbiviimisel Lyonis, samuti teiste kodade üritustel.  

Rahvusvahelised suhted
JCI Toompea on Eesti ainuke koda, kes omab nii palju aktiivseid rahvusvahelisi suhteid. Kojal on kokku 5 twinning koda, kellega tõesti regulaarselt kohtutakse, käiakse üksteisel külas, vahetatakse parimaid praktikaid ning otsitakse koostöövõimalusi. Seekord kohtuti EC raames Lyonis ja siin samas meie koduses Tallinnas. Maailmakongressi raames leidis aset põhjamaade ühine twinning õhtusöök, kus oli kokku ca 50 inimest neljast kojast ning pidulik twinning lõuna JCI Osakaga Jaapanist.
Toompealased on ka väga aktiivsed rahvusvahelistel üritustel käijad moodustades tihti suurima koja delegatsiooni, Lyonis käis meid ca 10 inimest ja ASPAC-l moodustas Eesti 6-liikmelisest delegatsioonist 3 toompealased. Samuti olime esindatud Läti aastakonverentsil ning 2 liiget osalesid Maltal JCI rahvusvahelises projektis Make it Count, mille fookuses oli ühiskonda panustamine ja vabatahtlikku tegevusse kaasamine.  
TWINNING IS WINNING!


JCI Toompea 2020

Kommentaare ei ole: