teisipäev, 21. september 2021

JCI Toompea uudiskiri. September 2021

 


Uudiskiri: september 2021

 

Kallis kodalane! 

Vahepeal on olnud kuum ja meeleolukas suvi ning isegi uudiskiri puhkas :) Seetõttu on käesolev ülevaade veidi pikem kui tavaliselt. Siinkohal pikemat juttu ei teekski - seda on allpool piisavalt ;) Ütlen lihtsalt, et me oleme üks paganama äge koda! :)
 
Tervitustega
Maarja 
President@jcitoompea.ee

58053765

 

pühapäev, 19. september 2021

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim Kohalike Kodade Koostööprojekt 2021 laureaat - JCI Sammuralli


AUHINNA ALBUM  KategooriaA7 - JCI Estonia Parim kohalike kodade koostööprojekt

LaureaatSammuralli

EsitajaJCI Toompea

 

JCI Sammuralli eesmärk oli teha aprillikuu jooksul võimalikult palju samme. Hindamine toimus individuaalselt kui kodadeüleselt. Samme võis lugeda ükskõik millise spordi- või nutiseadmega ning arvestus käis aususe peale. Osalejad sisestasid oma andmed hiljemalt pühapäeva õhtuti jagatud faili, misjärel tehti osalejatele esmaspäeviti hetkeseisust ülevaade. Samuti kutsuti osalejaid üles oma sammukogumistest pilte jagama. 

Projekti eesmärk oli motiveerida JCI-kaid rohkem liikuma ning tekitada võistlusmomendi kaudu kodades suuremat ühtsustunnet. Seeläbi toetas projekt kaudselt kohalike kodade liikmeskonna püsimist ja JCI Estonia eesmärki liikmeskonda kasvatada.

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim Projekt Ettevõtlusprojekt 2021 laureaat - Ärifoorum


AUHINNA ALBUM  KategooriaA5 - JCI Estonia Parim ettevõtlusprojekt  

LaureaatÄrifoorum

EsitajaJCI Toompea


Projekti eesmärgiks on ettevõtlusest huvitunutel aidata luua kasulikke kontakte ning saada läbi kogemus- ja edulugude julgustust ning inspiratsiooni oma ettevõtet luua või kasvatada. 

Kuna Ärifoorumi ja JCI sihtgrupp tugevalt kattuvad, on Ärifoorumi fookuseks ka uute liikmete kaasamine JCI-sse (igal ürituse alguses on tutvustatud JCI-d ning kutsutakse üles liituma), projekti turundus on olnud suunatud eelkõige JCI-st väljapoole. Soov on seeläbi saada laiemat tuntust JCI-le, et saaks juurde uusi liikmeid, kes omakorda sooviksid luua ühiskonnas läbi uute projektide rohkem väärtust. 

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim Projekt Noortele 2021 laureaat - Kutseradar

AUHINNA ALBUM  KategooriaA4 - JCI Estonia Parim projekt noortele 

LaureaatKutseradar

EsitajaJCI Toompea

 

Loengusarja eesmärk on tutvustada gümnasistidele (10.-11. klass) erinevaid ameteid inimeste poolt, kes töötavad antud vallas ning aidata neil seeläbi teha informeeritud otsuseid oma ülikooli õpingute ja tuleviku karjääri osas. Praeguses infokülluses on tihti keeruline saada see nö päriseluline pilt ja seetõttu võivad väärarusaamad ühest või teisest ametist mõjutada noorte otsuseid. Peame oluliseks anda noortele lähem ülevaade erinevate elualade võludest ja valudest, et luua erialast siiski realistlik pilt. Fookus on ka arutelul antud ametite rollist tulevikus – kuidas muutuvad igapäevaülesanded, millised elulised oskused on vajalikud. Kuna see, mis on hinnas täna, meelitab küll paljusid noori, kuid ei pruugi olla vajalik 5-10 aasta pärast.

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim koolitusprojekt 2020 nominent - Liidrikool


AUHINNA ALBUM  KategooriaA2 - JCI Estonia Parim koolitusprojekt

NominentLiidrikool

EsitajaJCI Toompea

 

Koolituste sarja eesmärgiks on anda juhtimisest huvitunutele ülevaade fundamentaalsetest juhtimisoskustest ning soodustada enesereflektsiooni. Tipptasemel koolitajad viivad läbi interaktiivseid minikoolitusi erinevatest juhtimisfilosoofiatest, õpetavad juhtimise baasoskusi ning annavad nippe ja trikke, kuidas olla tänapäevane ja eneseteadlik juht ja liider. Tänu koolituste käigus omandatud teadmistele on osalejad tulevikus paremad ja enesekindlamad juhid ja liidrid. Kasutades koolitustel saadud teadmisi oma igapäevaelus ja -töös, saavad mõjutatud ka osalejate lähikondsed ning töökaaslased, kes kogevad paremini läbimõeldud juhtimist.  Seeläbi toetab projekt otseselt JCI missiooni pakkuda noortele arenguvõimalusi ühiskonnas positiivsete muutuste tekitamiseks. Ühtlasi, kuna projekt oli suunatud laiemale avalikkusele, siis tõstis see JCI tuntust noorte seas ning panustas seeläbi JCI Estonia kasvueesmärgi täitmisesse. 

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim Projekt st Lipulaev 2021 laureaat ja Parin Mainekujundusprojekt - Ettevõtluse alused Tallinna Inglise Kolledzis (TIKis)

AUHINNA ALBUM  KategooriaA1 JCI ESTONIA LIPULAEV

LaureaatTIK st Ettevõtluse alused Tallinna Inglise Kolledzis (TIKis)

Nominent: 

 A8 - JCI Estonia Parim mainekujundusprojekt

  

EsitajaJCI Toompea


Noortele suunatud projekti raames viis JCI Toompea koda 2020/2021 õppeaastal läbi 7-nädalase kursuse Tallinna Inglise Kolledži 10. klassi õpilastele nimega "Ettevõtluse alused".

Tegemist on ühe edukaima ja pikaajalisema suunatud koostööprojektiga JCI Estonias.

 

Selle projekti eestvedamine on tugevalt seotud JCI Toompea üldise missiooniga -isiklik areng, ühiskondlik tegevus ja ettevõtlus ning selle edendamine.