laupäev, 25. aprill 2020

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim Kohalik Koda 2019 nominent - JCI Toompea

AUHINNA ALBUM  A10 JCI Estonia Parim Kohalik Koda

Nominent:  JCI Toompea
Esitaja:  JCI Toompea


2019 on aasta, mis läheb tervele Eesti JCI-le ajalukku ning nii tegusat aastat, ei ole ilmselt ka Toompea kojal pikalt olnud! JCI Toompea ON fenomenaalne! Kui teised kartsid juba ette ruttavalt Maailmakongressi pärast väsimust siis Toompea koda panustas maksimaalselt Maailmakongressi korraldamisesse ja selle kõrvalt viidi mängleva kergusega läbi KevadkonverentsVäärtusta Tulevikku, TOYP Gala ning ca !45! eraldi sündmust! Jätkati traditsioonilise Ettevõtluse aluse loengu sarjaga Tallinna Inglise Kolledzis, et edendada noorte seas ettevõtlust ja ettevõtlikust, mis sai ka tiitli JCI Parima Projekt Noortele. Kasvatasime Toompea koja investeerimisportfelli ja kevadel lansseerisime Toompea nimelise käsitööõlle. Täis majale viidi läbi mitmeid koolitusi, nt "Kuidas hoida muu aktiivse elu kõrval oma suhe tugevana" ning "Kuidas mõjutada ennast ja teisi oma soove täitma".
Lisaks eelpool nimetatule toimus kojas 24.02 lipuheiskamine Toompeal, Munadepüha pidu koos E-koja sünnipäevaga, Toompea koja sünnipäeva tähistamine, huvilistele suunatud õhtu, üldkogud, ettevõttekülastused, kojalõunad, matkad ja öörännak, naiste- ja meestepäeva tähistamine, SUP lauaga sõitmine piknikuga, ratsamatk, teatri- ja kontserdikülastused, Muinastulede öö tähistamine, väelooma leidmise töötuba, glöggi õhtu, twinning kodadega ühised kohtumised, koja juhatuse meeskonna üritused ja strateegiapäevad.
Toompea koja sündmustel käivad kohal paljude teiste kodade liikmed ning oleme saanud korduvalt tagasisidet, et meie sündmused on alati soojad, ühte hoidvad ja mõnusa atmosfääriga.

Auhinnaalbum: JCI Estonia Aasta LOM President 2019 nominent Anna-Mari Oomer

AUHINNA ALBUM B2 JCI Estonia LOM president

Nominent: Anna-Mari Oomer
Esitaja: JCI Toompea


Alates aastast 2014 on Anna-Mari olnud aktiivne JCI Toompea liige, kes on võtnud vastutust mitmetes rollides nii juhatuses, ise projekte juhtides kui kaasates oma koda erinevatesse projektidesse, Seda, et Anna-Mari on JCI suurim fänn on näha nii tema pühendumises, koja vaimu ja toimekuse üleval hoidmises, kui ka tema väärtushinnangutes!
Peale seda, kui EVP rollis (1,5 aastat!) sai koos 2018.a Presidendi Leeloga kotta süstitud uus energia, ei jäänud Anna-Mari puhkama. Nüüd oli õige aeg see värskus ning energia koondada ja koos kojaga aktiivselt tegutsema asuda. Ja see, kui palju sai Toompea kojas Anna-Mari juhtimisel ära tehtud – on tõeliselt muljet avaldav! Anna-Mari on valitud ka JCI Toompea parimaks juhatuse liikmeks ning koja magnetiks 2019 aastal.

Auhinnaalbum: JCI Estonia Aasta Asepresident 2019 laureaat Triin Pajumaa


AUHINNA ALBUM B2 JCI Estonia Asepresident (EVP)
Laureaat: Triin Pajumaa
Esitaja: JCI Toompea

Triin on olnud JCI Toompea liige alates aastast 2016. Ta on selle 3 aasta jooksul pidanud mitmeid erinevaid ameteid nii oma kohalikus kojas kui ka rahvuskojas. Triin on olnud viimastel aastatel pildis enamikel rahvusvahelistel konverentsidel ja kus on Triin, seal särab ka päike.
2019. aastal sai temast JCI Toompea asepresident, kuid ta on ka juba öelnud, et Eesti koja presidendi amet on veel ees.

Juurdekasv kojas
EVPna andis Triin oma panuse uute liikmete saamiseks. Lisaks oma tuttavate seas reklaami tegemisele korraldas ta ka kõigile uutele huvilistele mõeldud Bowlingu õhtu, mille raames tutvustati ka meie tegemisi. Samuti oli ta koguaeg pildis Maailmakongressi meeskonnas ning ka sealt kaudu jõudis meie kojani mitu inimest.
2019. aasta lõpuks oli Toompea koda vastu võtnud 6 uut liiget ning lisaks 4 liikmekandidaati. 2020. aasta alguses tuli Triinu esimese juhitud üldkoguga kohe 4 liiget juurde.
Triin kaasas enamiku värsketest liikmetest kohe ka uude juhatusse.

Auhinnaalbum: JCI Estonia Aasta Liige 2019 nominent Heliina Teder

AUHINNA-ALBUM B5 JCI Estonia Aasta Liige

Nominent: Heliina Teder
Esitaja: JCI Toompea


JCI Toompea koda valis Heliina parimaks liikmeks 2019. aastal tema silmapaistva panuse eest Kevadkonverentsi projektijuhina. Heliina on aktiivselt kotta panustanud liitumisest saati 2018. aastal.  

Tulemuslik koja  projektide juhtimine
Heliina täitis suurepäraselt vastutusrikast ülesannet Kevadkonverentsi Väärtusta Tulevikku projektijuhina. Väljakutseid oli tal selles rollis mitmeid. Esiteks oli ta seda vastutust võttes JCI-s olnud vaid mõned kuud. Teiseks, kuna konverents toimus Maailmakongressi (Wöko) aastal, siis olid mitmed kojad liikmed juba Wöko korraldamisega hõivatud. Kolmas suur väljakutse oli kevadkonverentsi rebranding Väärtusta Tulevikku konverentsiks, et tagada suurem osalejate arv väljaspool JCI-d. Heliina ei kaotanud kordagi usku projekti edukusse ning tõi JCI ette tugeva sisu ja läbimõeldud korraldusega konverentsi, kus osales üle 180-ne inimese, neist ca 30% olid väljastpoolt JCI-d. Väärtusta Tulevikku konverents aitas seeläbi tõsta JCI tuntust laiema avalikkuse ees.
Olles end veidi kogunud, oli Heliina ka Wöko ajal abiks, müües Sales Booth’is JCI ametlikku kaupa ning lennates Global Village’i ajal liblikana ringi.
2018. sügisel koordineeris ta ettevõtluskursust Tallinna Inglise Kolledžis (TIK). Toompea koda oli seda juba 6 hooaega korraldanud, kui Heliina tuginedes enda kogemusele ettevõtjana tegi ettepanekud kursuse formaadi mõningaseks muutmiseks (loogilisem ülesehitus, ettevõttekülastus, lihtsustatud äriplaani kasutamine ettevõtlushuvi säilitamiseks)  ning seeläbi kursuse kvaliteeti veelgi tõstis.   
Heliina on aktiivne ka 2020. aastal, mil ta on elu sisse puhunud Ärifoorumitele, mis on äriseminaride sari, kus ettevõtjad ja teised ärimaailmast huvitatud saavad põnevaid esinejaid kuulata, mõtteid vahetada ja uusi kontakte luua.

Auhinnaalbum: JCI Estonia Aasta Noorliige 2019 nominent Karolin Kairo-Gasman

AUHINNAALBUM B6 JCI Estonia Aasta Noorliige 

Nominent: KAROLIN KAIRO-GASMAN
Esitaja: JCI Toompea
 
Karolin on JCI Toompeaga seotud 2018. aasta keskelt, kui ta otsustas vastu võtta JCI Toompea 2019 juhatuses Secretary vastutusrikas ametikoht. Ta sulas meie liikmeskonda sisse väga kiiresti ja loomulikut – tema abivalmidus ja kuldsed käed on kuulsad juba üle terve JCI Estonia! Tema valmistatud kingitused ehivad mitme JCI liikme, kui senati presidendi auhinnariiulit.
 2019.aasta lõpus kandideeris Karolin juba ka JCI Toompea 2020 juhatusse Happiness Director`i ametikohale. Tema suurim soov on aidata inimestel saada sõpradeks – eelkõige iseendaga! Enesearengut ja enda igakülgset arendamist ning tasakaalu leidmine vaimse ja füüsilise heaolu vahel on see, mida ta soovib JCI-s õppida ja ka teistele õpetada.

Auhinnaalbum: JCI Estonia Aasta Senaator 2019 laureaat Raigo Raid


AUHINNA ALBUM B3 JCI Estonia Aasta Senaator
Laureaat:   Raigo Raid
Esitaja: JCI Toompea 

Raigo Raid on senaator, keda ilmselt teavad kõik jcikad Eestis ja väga paljud ka väljaspool. Ta on kohal praktiliselt igal sündmusel ning leiab aega suhelda kõigiga.

JCI põhimõtete levitamine
Raigo on tõsine JCI hing. Tema jaoks ei erine Toompea, Toomemäe, Tallinna, Rakvere jne kodade liikmed. JCI on üks ja me ajame ühte asja. 2019. aastal osales Raigo mitmel väliskonverentsil, kus andis oma panuse Maailmakongressi kohta info jagamisel ning inimeste sinna kutsumisel. Samuti on ta alati üks, kes kasutab igat võimalust meie twinning kodadega suhtlemiseks.

Isiklik panus noorte liikmete arendamisse
Toompea kojas on Raigo alati seisnud ja seisab siiani selle eest, et iga uus inimene tunneks ennast teretulnuna. Ta leiab alati üritustel aja, et istuda huvilisega korra maha ja tutvustada koja tegemisi. Raigo on olnud ka aastaid kojas üks nõutumaid mentoreid. Samuti on ta asendamatu tugi Toompea koja presidendile ja EVPle, kes võivad Raigo poole alati pöörduda ükskõik millise nõu saamiseks. Samuti ka iga teine liige teab, et Raigole võib vabalt helistada ja küsida nõu. Ja kui ta näeb, et nõu on vaja, siis helistab ta ise.

kolmapäev, 22. aprill 2020

Minu JCI lugu 9. osa: Anna-Mari


Minu JCI lugude sarja eesmärk on meie liikmete kogemuse kaudu tutvustada neid lugematuid võimalusi, mida koda pakub. Kõik inimesed on erinevad, niisamuti on erinevad ka põhjused, miks keegi on kojaga liitunud. JCI sobib kõigile, olgu su huviks eneseareng, koolitused, äri, rahvusvahelised suhted, heategevus või jätkusuutlikus. Siin saad end ümbritseda inimestega, kes mõtlevad suurelt ja tahavad luua positiivseid muutusi ühiskonnas.

Seekord räägib oma loo meie liige Anna-Mari.

Minu JCI tee sai alguse tänu tolleaegsele kolleegile Priidule, kes mind Toompea koja tegemistega tutvuma kutsus. Aasta oli siis 2014 ja olen aktiivne jci-kas alates sellest ajast saati. Pean tunnistama, et ega ma esimesed aastad väga täpselt aru ei saanud, mis see JCI on ja mis võimalusi see kõik pakub või miks ma siin üldse olema peaks, aga kindel on see, et kuidagi see mulle naha alla puges - need soojad ja ägedad inimesed, piiramatud võimalused enesearenguks, toredad sotisaalsed tegevused ja ettevõtmised, võimalus reisida ja oma networki kasvatada ning olla osa millestki suuremast.

Koda on andnud mulle tohutult palju ja ma siiralt ei jõua ära tänada Priitu, et ta mind JCI-ga kokku viis. See on olnud minu jaoks kindlasti elu muutev sündmus. Ma olen leidnud omale siit vahvaid sõpru. See on viinud mind paikadesse kuhu ma ilmselt muidu poleks nii pea jõudnud, nt Jaapanisse. Olles täitnud erinevaid rolle, sh olnud koja president, saan väita, et ma olen ise kasvanud ja arenenud ning täna kindlasti parem juht ja inimene. Olen saanud meeletus koguses emotsioone ja kogemusi, mida ei paku ükski teine organisatsioon.

Lahedaid kogemusi on olnud aja jooksul väga palju, aga kõige värskemalt on meeles ilmselt Maailmakongressi nädal. See nädal oli täis emotsioone, mis jäävad meelde igaveseks. Meie väike Eesti korraldas midagi nii enneolematut ja maagilist kõikidele jci-katele üle maailma ja see tunne kui lõpugalal kongressi direktor Kai meid kõiki eestlaseid lava ette kutsus ja kõik see 4000 inimest saalis meile püsti olles aplodeerisid.... Lihtsalt judinad jooksid üle keha, kananahk tuleb ihule ja see tunne tekib siiani! Selliste hetkede nimel tasubki elada!

esmaspäev, 6. aprill 2020

JCI SDG-de Kalender 2020 🌐 Aprill SDG 3 - Tervis ja HeaoluSDG-de KalenderJätkame jaanuaris alguse saanud JCI SDG-de kalendriga, mis põhineb UN SDGs Planning Calendar`il. Aprillikuu pühendame hetkel kõige aktuaalsemale ja olulisemale globaalsele säästliku arengu eesmärgile nr 3 - TERVIS JA HEAOLU. Säästva Arengu puhul on tegu tasakaalu leidmisega planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimestele heaolu loomise vahel.

reede, 3. aprill 2020

JCI Toompea uudiskiri. Aprill 2020Hea kodalane!


Toome sinuni aprilli uudiskirja, kus võtame kokku JCI Toompea märtsikuu tegevused ning anname  ülevaate viimase aja uudistest JCI tasandil. Kuigi hetkel on koja tavapärased üritused mõneks ajaks peatunud siis koda ei ole kuhugi kadunud, oleme ootel ja valmis üritustega jätkama, kui eriolukord lõpeb.


Püsige kodus ja hoidke ennast ja oma lähedasi!


 


Koja uudisedKes oleks kuu aega tagasi osanud arvata, et maailm võib kardinaalselt muutuda. Eelnev normaalsus on nüüd saanud unistuseks. Püüame leida sellest olukorrast võimalikult palju positiivset ning nagu teada, siis keerulised ajad panevad leidma uusi lahendusi! Seega kasutame seda aega produktiivselt! Samas näitab see selgelt, et elu on habras - ära jäta ütlemata ilusaid sõnu kallitele inimestele, ära karda riskida ja ellu viia oma unistusi, sest homme enam ei pruugi olla sul selleks võimalust!


Kutsun kõiki kodalasi üles üksteisele ja oma kogukonnale toeks olema, aitama ja jagama häid praktikaid, et karantiiniaeg koos üle elada. Usun, et sama nakkav, kui on koroonaviirus, on ka hea tuju ja optimism, püüame seda koos edasi anda!