laupäev, 14. märts 2020

Minu JCI lugu 8. osa: Peeter


Minu JCI lugude sarja eesmärk on meie liikmete kogemuse kaudu tutvustada neid lugematuid võimalusi, mida koda pakub. Kõik inimesed on erinevad, niisamuti on erinevad ka põhjused, miks keegi on kojaga liitunud. JCI sobib kõigile, olgu su huviks eneseareng, koolitused, äri, rahvusvahelised suhted, heategevus või jätkusuutlikus. Siin saad end ümbritseda inimestega, kes mõtlevad suurelt ja tahavad luua positiivseid muutusi ühiskonnas.

Seekord räägib oma loo meie auliige Peeter.


Kunagi ammusel ajal kutsus tänaseks Tallinna koja senaator Sven Aulik mind JCI-sse. Mu küsimusele, mis te seal teete, vastas Sven, et projekte teeme. Kogu mu töö oli projektide tegemine, ma polnud küll huvitatud neid veel vabal ajal ka tegema. Ja ma keeldusin. Aastaid hiljem kutsusin praeguseks Toompea koja senaatori Elmo Puideti enda juurde tööle. Elmo tegeles pidevalt mingite JCI asjadega, nii töö ajal kui pärast tööd, aga eks igalühel on oma kiiksud ju, mõtlesin isekeskis. Ühel päeval ütles Elmo, et nad lähevad JCI-ga Riia reisile ja kui mul peaks nädalavahetus vaba olema, võiksin ju ka kaasa tulla. Läksin. See bussireis oli äärmiselt lõbus, täiesti kreisi ja sellest reisist keegi palju ei räägi… ning mul tekkis kahtlus, et ei tee nad midagi ainult projekte seal JCI-s. Läksin seejärel veel Elmoga üritustele kaasa ja kuidagi suutis Elmo mulle pähe panna idee hakata JCI Toompea toetajaks. Nii tegingi igal aastal toetussumma makse oma firmast JCI-le. Ja see andis mulle ka õigustuse osaleda üritustel. Varsti käsin juba päris aktiivselt üle Eesti ja leidsin toredaid inimesi nii Tartust, Rakverest, Pärnus kui Viljandist.

teisipäev, 10. märts 2020

Naistepäev a'la Toompea koja mehed


Astud veidi vihmasest kevadilmast hubasesse tuppa. Saabudes aidatakse sul mantel seljast, kingitakse punane roos ning suunatakse diivanile istuma koos klaasikese vahuveiniga. Silmailu pakuvad köögis askeldavad valgetes triiksärkides mehed, kes toovad su ette vaagnate kaupa maitsvaid snäkke. Kui tööjärgne nälg kustutatud ja mullid teevad juba oma tööd, siis ilmub järsku üllatusesineja, kelleks on Maarja improteatri trupist Ruutu 10.

JCI SDG-de Kalender 2020 🌐 Märts SDG 5 - Sooline võrdõiguslikkus


SDG-de KalenderJätkame jaanuaris alguse saanud JCI SDG-de kalendriga, mis põhineb UN SDGs Planning Calendar`il. Märtsikuus on möödunud rahvusvahelise naistepäeva valguses fookuses säästliku arengu eesmärk nr 5 - SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS. Säästva Arengu puhul on tegu tasakaalu leidmisega planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimestele heaolu loomise vahel.
  
Üleilmne eesmärk „Sooline võrdõiguslikkus“ keskendub naiste ja tütarlaste põhiõigustele ning soolisele võrdõiguslikkusele. Eesmärgi saavutamiseks on vaja rohkem panustada, sealhulgas kujundada õigusruum, mis aitaks vähendada soolist diskrimineerimist ja muuta hoiakuid ning sotsiaalseid norme. ÜRO tegevuskava 2030 näeb ette kaotada naiste ja tütarlaste sooline ebavõrdsus ning ärakasutamine ja suurendada nende mõjuvõimu. Eesmärk on lõpetada naiste ja tütarlaste diskrimineerimine ning vägivald nende vastu. Tähtis on kindlustada naistele kõigil tasanditel võrdsed võimalused osaleda poliitikas, majanduses ja avaliku elu otsuste langetamises. Naistele ning tütarlastele tuleb tagada seksuaal- ja reproduktiivtervise teenuste üldine kättesaadavus. ÜRO aruande kohaselt esineb soolist ebavõrdsust nii arenguriikides kui ka arenenud riikides. Väga levinud on vägivald naiste vastu, sh seksuaalne vägivald. On riike, kus naistel ja tütarlastel puuduvad elementaarsed õigused ning võimalus haridust saada, võimuorganeid valida, tööl käia jne.

pühapäev, 8. märts 2020

Matk Käsmu poolsaarel, 08.03.2020

Meie matka Käsmu poolsaarel võib põhjusega kutsuda „naistepäeva eri“ ning seetõttu ka kokkuvõte vastavas võtmes.
Kuigi osavõtjaid oli tagasihoidlikult, oli teekond tulnutele puhas nauding, sest emake loodus pühitses seekordset pidupäeva eriliselt heldelt ja hellalt. Päike paitas põski, metsa täitsid suleliste serenaadid ning isegi tuul oli vaikinud ja mere peaaegu peegelsiledaks vaigistanud.

reede, 6. märts 2020

JCI Toompea märkab ja tunnustab: Kristel Kruustük!

Tublide ja säravate noorte tunnustamine ja märkamine, on väärtus omaette. Toompea koda märkab ja tunnustab! Palun saame tuttavaks TOYP 2020 laureaadiga Kristel Kruustük'ga!


  • Kristel Kruustük on testimisplatvormi ja globaalse tarkvaratestijate võrgustiku Testlio asutaja.

  • Kristeli panus ühiskonda on suur ja oluline mitmes mõttes. Tema loodud ettevõtte Testlio loob täna töökohti rohkem kui 60-le inimesele, aga lisaks sellele annab Testlio platvorm tööd sadadele inimestele üle maailma erinevate testimisülesannete näol.
  • Lisaks sellele on Kristel võtnud eesmärgiks julgustada noori ettevõtlikusele läbi oma kogemuse jagamise erinevatel konverentside ja noortele mõeldud sündmustel.
  • Kristel soovib inspireerida Eesti noori suurelt mõtlema. Ta lööb kaasa algatustes, millesse usub, nagu Naised ettevõtluses või Tüdrukud tehnoloogiamaailmas. “Mulle läheb korda, et ettevõtlusest räägitakse ja just noortele inspiratsiooni jagada on tähtis, sest kogu Eesti ühiskonnal läheb seda paremini, mida rohkem meil on edukaid ettevõtteid!”

JCI Toompea märkab ja tunnustab: Triin Toomesaar!

Tublide ja säravate noorte tunnustamine ja märkamine, on väärtus omaette. Toompea koda märkab ja tunnustab! Palun saame tuttavaks TOYP 2020 nominent Triin Toomesaar'ga!


Triin Toomesaar on Kiusamisvaba Kooli SA tegevjuht ning teadus- ja tõenduspõhise KiVa kiusuennetusprogrammi eestvedaja Eestis.

Triinu missioon on pakkuda head ja turvalist haridusteed igas Eestimaa koolis ja lasteaias. Iga Eesti laps – tulevane täiskasvanu – peab saama võrdväärselt kvaliteetse ja koolirõõmsa võimaluse leida oma tee, oma õnn, oma kutsumus. Samal ajal tuleb praegustel täiskasvanutel anda endast kõik, et me planeet ka kestaks – oleks elamisväärne, mitmekesine ja tervislik paik nende võimaluste kasutamiseks.

“Usun muutuste võimalikkusesse ja sellesse, et igaüks meist saab ja peabki soovitud muutuste loomisse oma panuse andma. Koos oleme tugevamad. Igaüks loeb!” Vabaühenduse juhtimise ja kiusu ennetamise kõrvalt annab ta koolides külalistunde ka nt kodanikuaktiivsuse, soolise võrdõiguslikkuse ja seto kultuuri teemadel.

JCI Toompea märkab ja tunnustab: Jaan Aru


Tublide ja säravate noorte tunnutamine ja märkame on väärtus omaette. Toompea koda märkab ja tunnustab! Palun saame tuttavaks TOYP 2020 laureaadi, Jaan Aru'ga!


Jaan Aru on Tartu Ülikooli teadur (doktorantuur) ja neuroteadlane (ajuteadlane).

  • Jaan Aru uurimisobjektiks on aju. Ta otsib vastust küsimusele: missuguste printsiipide abil on võimalik aju tööd kirjeldada? Sellega seoses uurib Aru viimasel ajal mäluprotsesse, et täpsemalt teada saada, kuidas mälusisud on ajju salvestatud. Selle uurimiseks loodab ta lähiaastatel luua koos töörühma liikmetega sobilikud arvutuslikud mudelid, mille kontrollimiseks koostatakse ja seejärel viiakse läbi eksperimentaalpsühholoogia-alased katsed.
  • Jaan Aru teadustöö põhisuunaks on teadvuse uurimine – seda juba ülikoolipäevilt. Kitsamalt vaadates on ta üritanud täpsemalt leida teadvuse neurobioloogilisi aluseid. Nende uurimiseks kasutab ta koos kolleegidega nii visuaalse taju katseid kui ka unekatseid. Muuhulgas on ta uurinud hiljutistes katsetes (2014) ka unenägude neurobioloogilisi korrelaate.

esmaspäev, 2. märts 2020

JCI Toompea Uudiskiri: märts 2020

Uudiskiri Märts 2020


Hea kodalane! 

Suur rõõm on teieni tuua järjekordne JCI Toompea uudiskiri. Veebruar nagu jaanuargi, oli koja tegevustes väga tihe. Veebruaris lõppes 7 nädalat kestnu Triin Urbi ja Dianaliis Krossi poolt juhitud "Ettevõtluse alused" kursus Tallinna Inglise Kolledzis. Lisaks oli liikmetel oli võimalus proovida helide meditatiivseid omadusi ning ajada nahk märjaks twerkides. Käesolevas uudiskirjas on välja toodud eredamad hetked veebruarikuust ning tutvustame üritusi, mis on ootamas ees märtsis.