kolmapäev, 11. juuni 2003

Toompea NK juunikuu korraline koosolek toimus juhtimiskonsultatsioonifirmas PW Partners

 11. juunil '03 toimus järjekordne TNK koosolek. Tegemist oli aastakoosoleku järel tähtsusetult teise, nimelt poolaasta koosolekuga, kus tegime kokkuvõtte aasta alguses püsitatatud eesmärkidest, kinnitasime aasta 2002 majandusaruande ja võtsime ka vastu 2 uut liiget.

Võõrustajaks oli TNK koostööpartner PW Partners, kus töötab konsultandina TNK eelmise aasta president Elmo Puidet.
Ametliku osa lõpus autasustas president Marju Raadik kõiki erilist aktiivsust üles näidanud koja liikmeid ja liikmekandidaate "kuldse" medaliga. Segaduste vältimiseks tuleb siinkohal kohe ära märkida, et suutsime jäädvustada vaid mõned fotokaadrid; medalite saajaid oli tegelikult märksa rohkem.