laupäev, 17. oktoober 2015

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim Koolitusprojekt nominent JCI Toompea praktiline töötuba "Ideest äriplaanini"

AUHINNA ALBUM
A2 JCI Estonia Parim Koolitusprojekt
Nominent: JCI Toompea
Esitaja:       JCI Toompea

25. märtsil 2015 korraldas JCI Toompea praktilise (ja TASUTA) töötoa „Ideest äriplaanini“. Koolitus toimus TTÜ Mektory majas ja tõi kohale 22 osalejat.
Koolitajaks oli JCI Toompea võrratu senaator Elmo Puidet.

Auhinnaalbum:JCI Estonia Parim Kodade Rahvusvahelise Koostöö Projekt 2015 nominent Twinning is Winning

AUHINNA ALBUM
A 6 JCI Estonia Parim Kodade Rahvusvahelise Koostöö Projekt 2015
Nominent:  JCI Toompea sõpruskodade ühendamine „Twinning is winning“
Esitaja: JCI Toompea

Tunnustus väljapaistva rahvusvahelise projekti või programmi läbiviimise ja/või lõpetamise eest auhinna aasta jooksul.

Projekti eesmärk, suunitlus
Projekti eesmärk oli JCI Toompea koja sõpruskodade liikmetele, kes olid tulnud Nordic konverentsile, pakkuda parimat külalislahkust, inimesi paremini tundma õppida ning näidata ka oma koja liikmetele JCI rahvuvahelise võrgustiku suurust ning võimalusi . Ühtlasi soovisime kutsuda kõiki sõpru järgmisel aastal toimuvale JCI Toompea 25 juubeliüritusele.

Planeerimine ja läbiviimine
Planeerimisel võtsime aluseks mõtteviisi: Twinning is winning, mis sai ka projekti nimeks. Alustuseks sai loodud Twinning Nordicul töögrupp, kuhu kuulusid: projektijuht VP International Agnes Leemet ning kaaspiloodid: Simoona Hion, Sandra Hion, Anna-Mari Oomer ning Salome Virkus.

Auhinnaalbum JCI Estonia Parim Kohalike Kodade Koostööprojekt nominent 2015 - JCI Toomemäe ja JCI Toompea

 AUHINNA ALBUM
A7 JCI Estonia Parim Kohalike Kodade Koostööprojekt
Nominendid: JCI Toompea ja JCI Toomemäe
Esitaja: JCI Toompea ja JCI Toomemäe

Juhtus nii, et JCI Toomemäe esindajad ja JCI Toopea liikmed kohtusid mõnusal maikuu õhtul selle aasta JCI Toompea sünnipäeval. Ühiselt veedeti lõbusalt aega ning tutvustati uuemaid liikmeid/kandidaate vanemate olijatega ja vastupidi. Seltskond on imeline nagu ikka, seetõttu saigi paar pead kokku pandud ning otsustatud korraldada nende kahe koja vaheline sõprusõhtu. On ju viimase mõne aastaga mõlemad kojad piisavalt uusi aktiivseid liikmeid saanud ning tutvused tahavad uuendamist.