laupäev, 25. aprill 2020

Auhinnaalbum: JCI Estonia Aasta Liige 2019 nominent Heliina Teder

AUHINNA-ALBUM B5 JCI Estonia Aasta Liige

Nominent: Heliina Teder
Esitaja: JCI Toompea


JCI Toompea koda valis Heliina parimaks liikmeks 2019. aastal tema silmapaistva panuse eest Kevadkonverentsi projektijuhina. Heliina on aktiivselt kotta panustanud liitumisest saati 2018. aastal.  

Tulemuslik koja  projektide juhtimine
Heliina täitis suurepäraselt vastutusrikast ülesannet Kevadkonverentsi Väärtusta Tulevikku projektijuhina. Väljakutseid oli tal selles rollis mitmeid. Esiteks oli ta seda vastutust võttes JCI-s olnud vaid mõned kuud. Teiseks, kuna konverents toimus Maailmakongressi (Wöko) aastal, siis olid mitmed kojad liikmed juba Wöko korraldamisega hõivatud. Kolmas suur väljakutse oli kevadkonverentsi rebranding Väärtusta Tulevikku konverentsiks, et tagada suurem osalejate arv väljaspool JCI-d. Heliina ei kaotanud kordagi usku projekti edukusse ning tõi JCI ette tugeva sisu ja läbimõeldud korraldusega konverentsi, kus osales üle 180-ne inimese, neist ca 30% olid väljastpoolt JCI-d. Väärtusta Tulevikku konverents aitas seeläbi tõsta JCI tuntust laiema avalikkuse ees.
Olles end veidi kogunud, oli Heliina ka Wöko ajal abiks, müües Sales Booth’is JCI ametlikku kaupa ning lennates Global Village’i ajal liblikana ringi.
2018. sügisel koordineeris ta ettevõtluskursust Tallinna Inglise Kolledžis (TIK). Toompea koda oli seda juba 6 hooaega korraldanud, kui Heliina tuginedes enda kogemusele ettevõtjana tegi ettepanekud kursuse formaadi mõningaseks muutmiseks (loogilisem ülesehitus, ettevõttekülastus, lihtsustatud äriplaani kasutamine ettevõtlushuvi säilitamiseks)  ning seeläbi kursuse kvaliteeti veelgi tõstis.   
Heliina on aktiivne ka 2020. aastal, mil ta on elu sisse puhunud Ärifoorumitele, mis on äriseminaride sari, kus ettevõtjad ja teised ärimaailmast huvitatud saavad põnevaid esinejaid kuulata, mõtteid vahetada ja uusi kontakte luua.


Aktiivne osavõtt koja üritustest
Heliina on aktiivselt osalenud paljudel koja üritustel (heade mõtete kolmapäevad, koolitused) ning käinud ka Eesti koja üritustel (Maailmakongress, JCI Estonia Akadeemia, Fresh Up, Presidendiball). Kui Heliina on kohal mõnel koolitusel, konverentsil või peol, siis ta püüab alati võimalikult palju uusi kontakte luua. JCI Toompea senaator Kadi Maldur ütleb alati, et “Räägi inimestega ja imed juhtuvad”. Heliina katsetab selle mõtte kehtivust igal hetkel. Tema suur kontaktidevõrgustik on kasuks tulnud nii Väärtusta Tulevikku konverentsi korraldamisel, ettevõtluskursuse koordineerimisel kui nüüd Ärifoorumite korraldamisel.

Innovaatilisus projektide elluviimisel
Heliina ei tee ühtki projekti lihtsalt selleks, et seda ära teha. Kui ta on midagi teha lubanud, siis teeb ta seda kogu hingega ning panustab 120%. Heliina ei otsi lihtsaid lahendusi ning ta ei ole kinni selles, kuidas asju on siiamaani tehtud. Ta tahab leida parima viisi ning viia enda juhtida võetud projektid kvaliteedi mõttes uutesse kõrgustesse. Olles ise ettevõtja, siis ta on meie kotta toonud rohkem ärilist fookust ning headeks näideteks on olnud Väärtusta Tulevikku konverentsi kontseptsioon, ettepanekud TIK-i ettevõtluskursuse muutmiseks ning käesoleval aastal Ärifoorumile uue hingamise andmine.

Märkimisväärne on ka asjaolu, et Heliina ettevõte valiti 2020. aastal gasellettevõtteks. Heliina on meile kõigile eeskujuks nii aktiivse jaycee’na, eduka ettevõtja, naise ja emana.   

Kommentaare ei ole: