pühapäev, 19. september 2021

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim Projekt st Lipulaev 2021 laureaat ja Parin Mainekujundusprojekt - Ettevõtluse alused Tallinna Inglise Kolledzis (TIKis)

AUHINNA ALBUM  KategooriaA1 JCI ESTONIA LIPULAEV

LaureaatTIK st Ettevõtluse alused Tallinna Inglise Kolledzis (TIKis)

Nominent: 

 A8 - JCI Estonia Parim mainekujundusprojekt

  

EsitajaJCI Toompea


Noortele suunatud projekti raames viis JCI Toompea koda 2020/2021 õppeaastal läbi 7-nädalase kursuse Tallinna Inglise Kolledži 10. klassi õpilastele nimega "Ettevõtluse alused".

Tegemist on ühe edukaima ja pikaajalisema suunatud koostööprojektiga JCI Estonias.

 

Selle projekti eestvedamine on tugevalt seotud JCI Toompea üldise missiooniga -isiklik areng, ühiskondlik tegevus ja ettevõtlus ning selle edendamine.

 

Kursuse enda eesmärk on aidata ainet läbinud 10. klassi õpilasel jõuda äriideeni, mis innustaks teda tegutsema valdkonnas, mis on oluline nii talle endale kui ka ühiskonnas laiemalt.

 

·       Aine raames keskendutakse äriidee loomisele ning selle arendamise ja rakendamise protsessile.


·       Kursuse ülesehitus lähtub äriidee leidmiseks ja rakendamiseks samm-sammulisest loogikast: algab üldise sissejuhatusega ettevõtlusesse ning järgneb äriidee leidmine ning selle idee edasi arendamiseks vajalike teemade omandamine.

·       Teemad, mida käsitletakse – ärimudel, müük ja konkurents, turundus ja kommunikatsioon, meeskonnatöö ja eestvedamine, toote- ja teenusedisain, riskianalüüs, finantseerimine ja finantsid ning juriidika.

·       Kursusel osales pea 30 last semestris. Läbitud kursust hinnatakse grupitöödena koostatud ja esitatud äriplaani alusel.

Kõige olulisem, mida oleme püüdnud igal aastal saavutada, on ettevõtlussoovi ja eneseusu kasvatamine lastes: “Ka minust võib saada ettevõtja!”.

 

Käesolev projekt toetab JCI Estonia Ettevõtluse arendamise valdkonda panustades noorte inimeste ettevõtlushuvi ja teadmiste kujundamisesse ja ettevõtluse eetika kujundamisele.

 

Samuti toetame selle projektiga ühiskondliku tegevuse valdkonda panustades hariduse toetamisse avalikes huvides ja see laäbi ühiskonna dünaamikast arusaamise arendamisse.

 

JCI missioon on luua positiivset muutust ühiskonnas innustades noori arendama ettevõtlikkust, juhioskuseid ning sotsiaalset vastutustunnet.


·       Ettevõtluse aluste projekt on viimased 7 aastat tegutsenud selle nimel, et äratada noortes juba varakult huvi ettevõtluse vastu, andes neile tööriistad oma äriplaani loomiseks ning selgitada neile erinevaid ettevõtluse vorme.

·       Viimasel semestril panime rõhku ka sotsiaalsele ettevõtlusele ning rääkisime lastele SDG-st ja sellest, kuidas oma ettevõtet üles ehitades on võimalik panustada ühiskonda laiemalt, samal ajal majanduskeskkonda rikastades.

·       Pannes varakult aluse noorte huvile ettevõtluse vastu, usume, et kui mitte varem, siis hiljemalt kooli lõppedes on suur osa neist lastest valmis aktiivselt ühiskonda panustama ja kaasa sellesse omakorda uusi noori.

·       Samuti tutvustasime noortele JCI-d kui organisatsiooni ning seetõttu on enam kui tõenäoline, et nii mõnedki neist soovivad tulevikus meie organisatsiooniga liituda. See aga toetab JCI Estonia eesmärki 2021. aastal. 

 

 

Projekti juhtisid 2020 sügissemestril Triin Pajumaa ja Helena Heidemann ning 2021 kevadsemestril Dagny Aalde ja Risto Välling. 

·       Noorte koolitusprojekti kokkupanek ja vedamine on alates aastast 2016 andnud 11-le JCI Toompea liikmele hindamatu kogemuse ja julguse. 2020/2021 kooliaasta 2 semestri peale osales projektis 11 JCI Toompea liiget (sh senaatorid, toetajaliikmed ning kandidaatliikmed), 2 JCI Tallinna liiget, 1 JCI E-koja liige, 1 JCI GO koja liige ning 9 oma ala praktikut väljapool JCI-d. 

·      


Kursused lõpetas finaalvõistlus - õpilased tutvustasid oma äriplaane žürii ees, kuhu kuulusid samuti erinevate kodade liikmed.

·       Kõik osalejad on saanud võimaluse anda oma panus tänaste noorte ehk homsete liidrite kujundamisel.

·        Nii mõnigi lektor on kinnitanud, et 10. klasside laste ees esinemine nõuab enam julgust, loomingulisust ning initsiatiivi kui täiskasvanute puhul.

·       Oskus jagada teadmisi erinevatele sihtgruppidele ning missioonitunne noorte haridusse panustamisest on motiveerinud kõiki projektis osalenuid.

 

Mõju kogukonnale Tegemist on pikaajalise koostööprojektiga aastast 2016, mis põhineb lepingul Tallinna Inglise Kolledžiga, kes vastavalt õppekavale soovib pakkuda järjepidevat ettevõtlusalast õpet 10. klassidele.

Projektis osalenud noored on tagasisidena maininud, et lisaks äriplaani koostamise tehnilistele oskustele on nad tänu Ettevõtluse aluste projektis osalemisele õppinud koondama ja esitlema oma ideid, tegema järjepidevat koostööd käegakatsutava tulemuse saavutamiseks ning muidugi indu ja julgust oma ideid proovile panna.

 

Projekti nähtavus ja partnerlussuhted  Ettevõtluse aluste kursus on üks paljudest valikainetest, mida Tallinna Inglise Kolledž oma 10. klassi õpilastele pakub. Info kursuse ja selle kvaliteedi kohta levib peamiselt suust suhu. Projekti aastatepikkune kestvus on heaks tõestuseks sellest, et projekt kõnetab sihtrühma ning info liigub edukalt noortelt noortele. 

Projekti teiseks oluliseks osapooleks on lektorid. Enamik JCI-kaid on projektist teadlikud ning rõõmuga nõus panustama.

Projekti peamiseks koostööpartneriks on Tallinna Inglise Kolledž. Semestri alguses räägime nendega läbi tundide ülesehituse ning uuendused projekti parendamiseks. Kõnealusel õppeaastal oli suurimaks väljakutseks koroonatingimused, kuid nii meie kui kool suutsime uute oludega suurepäraselt kohaneda, viies osa tunde ja kaitsmisi läbi virtuaalselt. 

2020. aastal oli JCI Toompea projekt “Ettevõtluse alused” nomineeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ettevõtlusõppe programmi “Edu ja Tegu” kategoorias "Aasta ettevõtlusõppe edendaja". Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud programmi

raames tunnustati ettevõtlusõpet edendavaid inimesi ja meeskondi neljandat korda. Laureaadid kuulutati välja Eesti Rahva Muuseumis toimunud esmakordsel ettevõtlus-, ettevõtlikkuse ja karjääriõppe konverentsil "Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom", mille keskmes on ennast juhtiva ja väärtust loova noore kujunemisteekond. Noorte arengusse panustamine ning ühiskonda tagasi andmine on meie organisatsiooni üks põhiväljundeid. 

 

Oleme väga uhked, et meie tegemisi on Eestis märgatud. Täname siinkohal kõiki, kes on aastate jooksul projektis kaasa aidanud ning oma aega ja kompetentse õpilastega jaganud. JCI Toompead esindas president Triin Pajumaa ning teda oli toetamas ja kaasa elamas JCI Estonia 2020 president Annet Muru. Edu ja Tegu nominendid:

 

Projekti pikaajaline mõju Kuna projekti laiem eesmärk ongi pikaajaline – huvi ettevõtluse vastu ning läbi selle positiivsete muutuste algatamine ühiskonnas, siis oleme näiteks riski- ja finantsanalüüsi kõrval andnud lastele teadmisi ka sotsiaalsest ettevõtlusest, jätkusuutlikust ärijuhtimisest ja näiteks ringmajandusest. Meie lootus on, et kui lisaks traditsioonilisele ettevõtlusõppele toome lasteni ka alternatiivseid ettevõtlusvorme, siis tulevikus ellu astudes saavad nad nendele teadmistele toetudes teha jätkusuutlikumaid valikuid.


Ettevõtluse alused" oli suurepärane võimalus panustada noorte ettevõtlikkuse arengusse, et Eesti ühiskond oleks jätkusuutlik ja kasvaks peale noori ettevõtjaid, kes looksid ka tulevikus uusi töökohti. See projekt aitas ühendada ka koja inimesi ning kutsus välja neid, kes võib-olla muidu nii aktiivsed pole viimasel ajal olnud.

Kooliga koostööd tehes ning tunniplaani paindlikkumaks muutes tahaksime tuleviks võimalusel korraldada praktilisemaid õppekäike edukatesse ettevõtetesse, pakkuda välja näiteks mentorlus - või töövarjutusvõimalusi. Pikemas perspektiivis tahaksime teha koostööd rohkemate koolidega  ning pakkuda ettevõtlusõpet enamatele noortele.

 

Seotus ÜRO kestliku arengu ee smärkidega (Sustainable Development Goals)

Projekt toetas mitmeid kestliku arengu eesmärke just teadvuse tõstmise suunal.

Kõige otsesemalt panustab projekt 8. eesmärki “Tööhõive ja majanduskasv”, tõstes noorte ettevõtlusalasest teadlikkust ja konkurentsivõimet tööturul ning 4. eesmärki “Kvaliteetne haridus”, andes noortele tööks vajalikke oskusi. 

Lisaks, kuna kursuse käigus tutvustatakse noortele ka jätkusuutliku ärijuhtimise põhimõtteid, siis panustab see kaudselt kestliku arengu eesmärkidesse number 8, 9, 11, 12, mis käsitlevad kaasavat ja jätkusuutliku majanduskasvu, jätkusuutliku tootmist, innovatsiooni ning transporti. 

Kommentaare ei ole: