pühapäev, 19. september 2021

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim Projekt Ettevõtlusprojekt 2021 laureaat - Ärifoorum


AUHINNA ALBUM  KategooriaA5 - JCI Estonia Parim ettevõtlusprojekt  

LaureaatÄrifoorum

EsitajaJCI Toompea


Projekti eesmärgiks on ettevõtlusest huvitunutel aidata luua kasulikke kontakte ning saada läbi kogemus- ja edulugude julgustust ning inspiratsiooni oma ettevõtet luua või kasvatada. 

Kuna Ärifoorumi ja JCI sihtgrupp tugevalt kattuvad, on Ärifoorumi fookuseks ka uute liikmete kaasamine JCI-sse (igal ürituse alguses on tutvustatud JCI-d ning kutsutakse üles liituma), projekti turundus on olnud suunatud eelkõige JCI-st väljapoole. Soov on seeläbi saada laiemat tuntust JCI-le, et saaks juurde uusi liikmeid, kes omakorda sooviksid luua ühiskonnas läbi uute projektide rohkem väärtust. 

Nii nagu JCI, pakkus ja pakub tulevikus ka Ärifoorum osalejatele võimalust kasvatada oma sotsiaalset võrgustikku ning aitab arendada ettevõtlikkust. Ärifoorum loob positiivset muutust ühiskonnas läbi edukamate ettevõtjate ja ettevõtete. 

Projekt toetas ja toetab igakülgselt JCI missiooni ja visiooni läbi positiivsete muutuste läbiviimise ühiskonnas. Ärifoorum innustab ettevõtlusest huvitunuid arendama ettevõtlikkust, juhioskusi ning sotsiaalset vastutustunnet. 

Kuna tegemist on loengute sarjaga, on Ärifoorumi mõju pikaajaline. Ärifoorumi loengute sarjast saab praktilisi teadmisi selle kohta, kuidas oma ettevõtte tegevust muuta efektiivsemaks, kasumlikumaks ning innovaatilisemaks. Koolituste jaoks annavad sisendit päris ettevõtjad, nii tagatakse see, et Ärifoorum tegeleb aktuualsete ja päriselt oluliste teemadega


 

Ärifoorum inspireerib inimesi mõtlema suuremalt ning võttes aluseks esinejate endi kogemusi ja elulisi näiteid, tagab see rohkem "õpime teiste kogemusest" suhtumist, mis omakorda tähendab rohkem edukaid ettevõtteid, kes õpivad teiste vigadest ega tee ise ettevõtluses levinuimaid vigu. Läbi esinejate endi näidete antakse edasi sõnum, et ettevõtlus on elustiil, millega tasub tegeleda. Rasked hetked on ületamiseks ning kes on järjekindel, seda saadab varem või hiljem ka edu. 

Ärifoorum on võetud kuulajate poolt vastu vägi hästi. Juhendatud networking vabas õhkkonnas veiniklaasi taga on olnud miski, mis on selgelt eristanud üritust teistest sarnastest üritustest. Soov on olnud kogemusloo esitamise kõrval tekitada kuulajates ka tugevat positiivset emotsiooni kohal olnud inimestest ning samuti ühtekuuluvustunnet endaga sarnaselt mõtlevate inimeste ringis. Selle tekitamisega saadi suurepäraselt hakkama. 

Aasta lõpus toimunud Ärifoorumi üritused olid hea tõestus sellest, et tegemist on ühe hästi korraldatud asjaga. Ülemaailmse haiguspuhangu tõttu 2021 alguses pausile läinud ürituste sarja kohta aeg-ajalt ikka küsitakse ja oodatakse, millal Ärifoorum taas jätkab. 

Ärifoorumi üheks fookuseks on ka JCI tutvustamine ning uute liikmete kaasamine. JCI sai juurde mitu huvilist pelgalt lühikese "müügikõne" põhjal. Potentsiaal kaasata sedakaudu organisatsiooni palju uusi liikmeid, on väga suur, arvestades asjaolu et üritus leiab aset iga kuu. Viimane üritus oli 2020a lõpus ning kahjuks on 2021 olnud pausil, kuid loodetavasti saab 2021 lõpupoole sarjaga jälle jätkata.  

Viiel Ärifoorumi üritustel on käinud kokku üle 150 inimese

ning ca 70%  neist on olnud väljastpoolt JCI-d. Seetõttu võib turundust väljapoole JCI-d lugeda edukaks. 

Projektijuht on jaganud ürituse infot erinevates ettevõtjatele/ettevõtlikele inimestele suunatud FB gruppides. Samuti on Ärifoorumil oma FB leht ning Instagrami konto.

Tasuta ruum ürituse läbiviimiseks saadi Workland-ilt, samuti sai kokkulepe tehtud Mektoryga, kes samuti oli nõus enda ruumides üritust läbi viima. 

Ärifoorumi projektijuhti Heliina Tederit tunnustati aasta lõpus Circle K Eesti kampaania raames „Suure südame teoga“. Kampaania eesmärk oli tunnustada eraisikuid ja meeskondi, kes panustasid 2020. aastal enda tegevusega noorte heaolusse. Heliina tegevust märgati ja tunnustati Ärifoorumi eestvedamisel, mille piletitulu suunati noorte ettevõtlikkuse arendamisele. 

Kuna tegemist ei olnud ühekordse ürituse vaid ürituste sarjaga, on see ideaalseks võimaluseks JCI-le laiema tuntuse kogumiseks just ettevõtlike inimeste seas, kes on päriselt huvitatud muutusi looma. Samuti aitab projekt kaasa edukamate ettevõtjate kasvamisele ning rohkemate ja edukamate ettevõtete tekkimisele.  

Ärifoorumist saadav tulu suunatakse heategevusse, mille raames näeb 2021 lõpupoole ilmavalgust lastele suunatud ettevõtlusteemaline raamat. Selle eesmärk on tutvustada ettevõtlust kui võimalust lastele juba maast madalast. Raamatut jagatakse tasuta lastele ning paisatakse ka müüki. Raamatuga koos saab alguse ka koolides ettevõtlusest rääkimas käimine, kus lõpus toimub ka raamatute jagamine. 

Ühildades projekti heategevusega, on võimalik jõuda rohkemate koostööpartnerite ja esinejateni, kes soovivad samuti luua maailmas positiivset muutust. Ärifoorum on üks pisike osa suuremast plaanist. Põimides erinevad tegemised ühte, saame Eesti ettevõtlusmaastikku palju arendada. 

Projekt toetas 8. eesmärki: Edendada kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu ning tagada kõigile inimväärne töö", inspireerides olema innovatiivne ning julgustama tegelema väikeettevõtlusega.

Kommentaare ei ole: