pühapäev, 19. september 2021

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim koolitusprojekt 2020 nominent - Liidrikool


AUHINNA ALBUM  KategooriaA2 - JCI Estonia Parim koolitusprojekt

NominentLiidrikool

EsitajaJCI Toompea

 

Koolituste sarja eesmärgiks on anda juhtimisest huvitunutele ülevaade fundamentaalsetest juhtimisoskustest ning soodustada enesereflektsiooni. Tipptasemel koolitajad viivad läbi interaktiivseid minikoolitusi erinevatest juhtimisfilosoofiatest, õpetavad juhtimise baasoskusi ning annavad nippe ja trikke, kuidas olla tänapäevane ja eneseteadlik juht ja liider. Tänu koolituste käigus omandatud teadmistele on osalejad tulevikus paremad ja enesekindlamad juhid ja liidrid. Kasutades koolitustel saadud teadmisi oma igapäevaelus ja -töös, saavad mõjutatud ka osalejate lähikondsed ning töökaaslased, kes kogevad paremini läbimõeldud juhtimist.  Seeläbi toetab projekt otseselt JCI missiooni pakkuda noortele arenguvõimalusi ühiskonnas positiivsete muutuste tekitamiseks. Ühtlasi, kuna projekt oli suunatud laiemale avalikkusele, siis tõstis see JCI tuntust noorte seas ning panustas seeläbi JCI Estonia kasvueesmärgi täitmisesse. 

Projekti korraldamisse olid kaasatud projektijuhid Maarja-Eeva Mändmets ja Helena Heidemann. Loengute korraldamine andis neile lisaks projektijuhtimise kogemusele võimaluse tutvuda Eesti koolitusmaastiku tipptegijatega ning lihvis ka avaliku esinemise oskusi. Loengutes osales kokku üle 300 inimese, seal hulgas JCI liikmed, senaatorid ja huvilised paljudest erinevatest kodadest. 

Liidrikooli raames on seni toimunud järgmised loengud:

03.09.2020 Efektiivne kuulamine ja tagasiside - Meelis Lang 

28.10.2020 Milline saab olema sinu juhtimisjalajälg? - Ivar Raav 

21.01.2021 Tunnustav juhtimine - Kaido Pajumaa 

09.02.2021 Juhtimine ja neuroteadus - Ruti Einpalu 

16.03.2021 Emotsionaalne intelligentsus ja mindfullness juhtimises - Marko Lepik 

21.04.2021 Kuidas edukalt läbi rääkida? - Jaanus Kangur 

25.05.2021 Kuidas mitte läbi põleda? - Age Rosenberg 

 

Loengute käigus on osalejad omandanud praktilisi tehnikaid, kuidas kuulata ja anda tagasisidet, mõtisklenud oma juhtimisjalajälje üle, mõelnud tunnustamise olulisuse üle, saanud teada, kuidas meie ajuehitus mõjutab juhtimisotsuseid, õppinud mindfullness tehnikaid, omandanud läbirääkimiste põhitõed ning mõelnud, mida teha selleks, et mitte läbi põleda. 

Esimesed loengud toimusid füüsiliselt, kuid pärast koroonapiiranguid koliti üle Zoomi keskkonda. Koolitajad kasutasid oskuste arendamiseks erinevaid tehnikaid: loeng, rühmatöö, arutelu, kogemuste jagamine, personaalne tagasiside, eneseanalüüs, testid, enesehindamine jpm. Ükski koolitus ei olnud vaid koolitaja poolne presentatsioon. Osalejad olid pidevalt õpiprotsessi kaasatud ning seetõttu usume, et ka nende õpikogemus on sellevõrra rikkalikum ja tulemuslikum

Loengutes on kokku olnud üle 300 osaleja. Lootsime, et osalejad saavad loengutest praktilisi ja rakendatavaid juhtimisteadmisi, mis aitaks neil endil olla paremad juhid ja liidrid. Tegelikkuses suutsime aga saavutada palju enamat. Iga koolitus innustame osalejaid eneseflektsioonile, et suurendada nende eneseteadlikkust ning seeläbi näha nii kohti mida arendada kui ka tugevusi, mida kasutada. Iga koolitus andis osalejatele võimaluse analüüsida ja hinnata iseennast, oma tegevusi ning planeerida arenguvõimalusi. Samal ajal suurendasid koolitused ka kontaktivõrgustikku, sest koolituste käigus läbi viidud grupitööd toimusid alati juhuslikes gruppides. Seeläbi said osalejad kindlasti juurde mõne hea ja kasuliku kontakti

 Osalejate tagasiside põhjal võime öelda, et see eesmärk sai täidetud. Paljud osalejad on öelnud, et on just sellistest koolitustest puudust tundnud ning on saanud sealt kasulikke teadmisi. Nii mõnelegi olid need loengud esimeseks sammuks juhiks kasvamise teekonnal. Loengud inspireerisid tegema edasisi samme nii isiklikus arengus kui juhtimistegevuses. 

 

Projekt panustab otseselt noorte liidrite kasvatamisse, mistõttu on sellel pikaajaline positiivne mõju juhtimiskultuurile. 

Projekti annaks parendada tehes mõnevõrra pikemaid loenguid, kus saaks teemadesse veel rohkem süvitsi minna. Teine võimalus oleks teha jätkuseminare reaaleluliste case study’idega. Kolmanda võimalusena näeme koolituste veelgi enam kaasavaks ja interaktiivseks tegemist. See annaks osalejatele veelgi suurema võimaluse iseennast ning oma elu analüüsida ning kogemuse käigus õppida. 

Kõik koolitajad osalesid projektis pro bono, andes seeläbi suure panuse noorte juhtimisalaste teadmiste tõusu. JCI-kad võisid olla tavapärasest veidi erinev sihtrühm, mitmekesistades koolitajate esinemiskogemust. JCI-kad on sageli väga kaasahaaratud osalejad, kes küsivad palju küsimusi, mistõttu tekib koolituste käigus kõigi osapoolte jaoks põnev diskussioon. Üks koolitaja, kes tutvustas enda valdkonnas uut teemat, sai Liidrikoolist saadud positiivse tagasiside põhjal tõuke pühendada end teemale ja koolitamisele veel suuremal määral kui enne. Teine koolitaja ütles, et tema jaoks oli see hea võimalus testida uusi formaate ja lähenemisviise väga mitmekesise sihtrühma peal. 

 

Kuna loengute käigus käsitleti teemasid, mida koolis ei õpetata, siis täiustab see osalejate seniseid teadmisi ja panustab neljandasse kestliku arengu eesmärki “Kvaliteetne haridus”. Lisaks tõstavad omandatud teadmised noorte väärtust tööturul, mis omakorda tõstab tööhõivet ja suurendab majanduskasvu. Need on seotud kaheksanda kestliku arengu eesmärgiga “Tööhõive ja majanduskasv”. 

 

 

 Kommentaare ei ole: