pühapäev, 19. september 2021

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim Kohalike Kodade Koostööprojekt 2021 laureaat - JCI Sammuralli


AUHINNA ALBUM  KategooriaA7 - JCI Estonia Parim kohalike kodade koostööprojekt

LaureaatSammuralli

EsitajaJCI Toompea

 

JCI Sammuralli eesmärk oli teha aprillikuu jooksul võimalikult palju samme. Hindamine toimus individuaalselt kui kodadeüleselt. Samme võis lugeda ükskõik millise spordi- või nutiseadmega ning arvestus käis aususe peale. Osalejad sisestasid oma andmed hiljemalt pühapäeva õhtuti jagatud faili, misjärel tehti osalejatele esmaspäeviti hetkeseisust ülevaade. Samuti kutsuti osalejaid üles oma sammukogumistest pilte jagama. 

Projekti eesmärk oli motiveerida JCI-kaid rohkem liikuma ning tekitada võistlusmomendi kaudu kodades suuremat ühtsustunnet. Seeläbi toetas projekt kaudselt kohalike kodade liikmeskonna püsimist ja JCI Estonia eesmärki liikmeskonda kasvatada.

Maailma paremaks muutmine hakkab iseendast. Koroona ja sellega kaasnevad piirangud on mõjunud inimeste tervisele laastavalt. Kannatanud on sotsiaalne läbikäimine teistega ning piirangute tõttu ei saanud paljud inimesed ka harjumuspäraste spordialadega tegeleda. Enda füüsiline ja vaimne tervis on väga oluline selleks, et oleks jõudu ja jaksu teisi aidata. 

Projekt sai JCI-kate seas sooja vastuvõtu osaliseks ning inspireeris paljusid end veidi rohkem liigutama. Projekti ülesehitus võimaldas kaasata ka seeniorliikmeid ja senaatoreid ning andis kõikidele kodadele võrdsed võimalused sõltumata koja suurusest. Projekt avaldas väga
positiivset mõju kodalaste tervisekäitumisele. Kokku osales projektis 114 inimest 10-st kojast. Kokku tehti 29 782 382 sammu. See on enam kui 22 000 km ehk umbes pool tiiru ümber maakera! Parima tulemuse kojana tegi JCI Rakvere, kes kõndis 155 225 sammu matriklis oleva inimese kohta, kokku 2 638 827 sammu. Parima individuaalse tulemuse tegi Kätlin Koemets JCI e-Kojast 817 469 sammuga. 

Plaanis on projektiga jätkata ka järgmisel aastal ning luua sellest vahva traditsioon. Väidetavalt kulub uue harjumuse juurutamiseks ca 21 päeva. Kuuajane võistlus võiks seetõttu tekitada uusi positiivseid harjumusi ning panna aluse püsivateks muutusteks inimeste tervisekäitumises.

Selleks, et projekti tulemusi veelgi parandada, on võimalik teha võistlust atraktiivsemaks näiteks eriauhinna andmisega parimatele rajapiltidele (projekti parem nähtavus sotsiaalmeedias ning seeläbi suurem osalejate arv) ning teha üleskutse ühiskonnas laiemalt, kutsudes osalema ka sõpru ja partnereid (nt teisi noorteühendusi või MTÜ-sid). Samuti võib projekti täiendada terviseteemaliste loengutega liikumise, toitumise ja vaimse tervise kohta (mida saaks kuulata samal ajal samme kogudes).  Projekti korraldusse olid lisaks
JCI Toompea presidendile  kaasatud JCI Tallinn, JCI GO Koda, JCI e-Koda, JCI Rakvere, JCI Rapla, JCI Viljandimaa, JCI Haapsalu, JCI Tartu ja JCI Toomemäe presidendid. Koos arutasime läbi reeglid, panustasime projekti turundusse ja info levitamisse kohalike kodade liikmete seas ning panime kokku auhinnafondi. Projekti korraldus kasvatas 2021 aastakäigu presidentide ühtsustunnet, mis on Estonia tasemel koostöö tegemisel ääretult oluline. Rõõm oli näha, et koostoimetamise tuhin ei ole Maailmakongressi korraldusest saati kadunud. 

Kuna tegemist oli kodadevahelise võistlusega, siis kasvatas projekt ühtsustunnet ka kodades, panustades ühtaegu JCI-kate tervisesse.   

JCI-s töötab kõige paremini otseturundus ehk isiklikud kutsed. Kõik kodade presidendid levitasid infot oma kojas ning kutsusid üles osalema. Projekti kohta info levitamine käis peamiselt JCI Estonia kodade ülese infonurga kaudu Facebookis. 

Projektil oli ka üks koostööpartner Lange Motokeskuse näol, kes pani välja loosiauhinna. 

Seotus ÜRO kestliku arengu eesmärkidega (Sustainable Development Goals)

Projekt toetas kestliku arengu eesmärki number 3 “Tervis ja heaolu”, panustades osalejate elukvaliteeti parema tervisekäitumise juurutamise näol. 

Kommentaare ei ole: