neljapäev, 4. mai 2023

JCI Estonia Parim koda 2022 nominent - JCI Toompea

Fookus 2022:


* Liikmeskonna kasv

* Koja ühtsustunde hoidmine 

* Ettevõtlus- ja juhtimisalased projektid

Peamised eesmärgid 2022 lõpuks:

* 6 kogukonnale suunatud projekti

* Liikmete arv 21-->36 (neto) (vanuses 18-40 oli meid aasta alguses 21 

* 2022 lisandus aktiivseid uusi liikmeid: 3 liiget

* 2022 lisandus toetajaliikmeid: 4 toetajaliiget

Aasta lõpuks läks vanusega välja: 3 liiget

Aasta lõpuks läks omal soovil välja: 3 liiget

Netokasv = -3 

Tegevused:

Efektiivsustabeli skoor eesmärk 50 punkti, 2022 tulemus oli 44 punkti

Aktiivsete (laiendatud juhatus) messengeri chat kihas jutust, mõtetest ja tegemistest

Toimusid laiendatud juhatuse koosolekud liveis laiendatud juhatuse liikmete juures (6 tükki)

Naistepäeva ja meestepäeva tähistamine

JCI Toompea matkad

Huviliste üritus - 2 tükki

Auhinnaalbumite esitamine 

Sünnipäevapidu

Business Lunch seeria

Projektid

Tallinna Inglise Kolledži ettevõtlusõpe 10ndale klassile (jaanuar, september) 

JCI Toompea Ärifoorum 

JCI Toompea business lunchid

Raamatu kirjutamine - eesmärgiga tõsta laste ettevõtluse teadlikkust. Illustratsioonide juurde jäime 2022. 

Uute liikmete värbamiseks valmis kojas JCI Toompea põhjalik infoleht, mida uutele huvilistele jagatakse. Kahepoolne A4 suuruses infoleht koosneb ühelt poolt liikmele vajalikust infost, kes me oleme ja mis me teeme ning teiselt poolt checklistist, kuidas võiks huviline ja ka meie aru saada, kas me oleme üksteise jaoks. Toompea koda on võtnud eesmärgiks liita enda ridadega kvaliteetseid liikmeid, kes päriselt soovivad luua ühiskonnas positiivset muutust ja ei võta liikmeks kedagi ainult liikmeks võtmise pärast. 

Lisaks toimusid networking õhtud veiniga, mis kasvas välja JCI Toompea Ärifoorumi projektist. Uudne lähenemine, mis meelitas kohale palju uusi huvilisi ja mis võeti kasutusele ka teistes kodades. 


Individuaalse ja juhtiva tegevuse valdkond. Milliseid tegevusi viidi läbi liikmete oskuste arendamiseks? Milliseid võimalusi pakuti liikmetele juhtimiskogemuste saamiseks? Milline oli koja liikmete arvu netokasv auhinnaperioodil?


Sünnipäeva projekt

Ärifoorumi projekt

Tallinna Inglise Kolledž ettevõtlusõpe 10ndale klassile (jaanuar, september) projekti juhtimine, lektoriks olemine ja hindamiskomisjoni liikmeks olemine

Raamatukirjutamise projektis kaasalöömist


Rahvusvahelise tegevuse valdkond. Millistel rahvusvahelistel üritustel ja projektides oli koda esindatud? Millist mõju rahvusvaheline võrgustumine kojale ja selle liikmetele avaldas?


-twinning lõunad, nii füüsiliselt kui ka online.

7.2 Twinning dinner - JCI Kotka & JCI Toompea 30 years (online)

15.2 Online twinning lõuna Q1 (JCI Stockholm, JCI Mariehamn, JCI Toompea and JCI Kotka)

27.04 Online twinning lõuna Q2 (JCI Stockholm, JCI Mariehamn, JCI Toompea and JCI Kotka)

13.5 TT3133 ehk Toompea ja Tallinna kodade ühissünnipäev, JCI Toompea ja JCI Tallinn (osales JCI Kotka Soomest  ja JCI Kurzeme Lätist)

14.5 Twinning lõuna humalakojas koos JCI Kotka (Soome) ja JCI Kurzeme (Läti) sõpradega

7.6-12-6 JCI Euroopea konverents Belgias (kus toimus twinning kodade vaheline lõuna ja vahetat konverentsi jooksuli kinke)

30.10-5.11 JCI ESTONIA 2023 EU DP-de kohtumine Euroopas, asukoht Malta. (JCI WORLD CONGRESS 2022 SAMAL AJAL ONLINEIS) (Osalesid JCI Toompea koja liikmed Triin Pajumaa ja Kaspar KARIK) 

1.11 Online Multi twinning Lunch (JCI Stockholm, JCI Mariehamn, JCI Toompea and JCI Kotka)


Ettevõtluse valdkond. Milliseid tegevusi viidi läbi ettevõtluskeskkonna toetamiseks? Milline oli tegevuste mõju ulatus?


  • TIK projekt - eesmärgiga tutvustada ettevõtlust õpilastele ning arendada ettevõtlikku vaimu.

  • Jci toompea business lunchid - tõid liikmeteni oma ala professionaalid rääkima enesejuhtimisest, kinnisvarast, crypto investeerimisest jne

  • ÄrifoorumKommentaare ei ole: