neljapäev, 4. mai 2023

JCI Estonia Aasta Liige 2022 nominent - Kati Miller

Kati tuli kaasa Business Lunch kontseptsiooniga ja korraldas 2022 aastal kokku 8 ärilõunat, erinevatel teemadel, näiteks: mis on krüproraha ja sellega seotud regulatsioon, käitumismustrid, vaimne tervis, kinnisvara jne. 

Toompea koja liikmed on Kati kohta öelnud, et ta oli olemas igal hetkel, kui vaja, samuti kaasas ise oma tegemistesse teisi koja liikmeid.  


2022 aastal oli Kati ka Tallinna Inglise Kolledži projektijuhi rollis (talvel ja sügisel 2*7 nädalat = 14 nädalat). Õpetas ka ise TIK-is lektorina, promos õpilastele JCI võimalusi. Lisaks sellele õpetab Kati EBS-is ettevõtlust ja äriõigust ning igal võimalikul ajal tutvustab üliõpilastele JCI võimalusi. 


2023 aastal kandideeris ja osutus valituks JCI Toompea DP-ks. 


Kati on ka 2023 AK projektijuht, olles samal ajal ka DP rollis, mis näitab selgelt seda, et ta ei karda väljakutseid ja võtab enda kanda rohkem rolle, kui keskmine inimene seda teha jõuaks. 


Lisaks kõigele aitas Toompea kojal pidada meeles koja mehi meestepäeva puhul, kui küpsetas ja transportis meestele meestepäevaks kooki olukorras, kus keegi teine rolli ei võtnud. Kati on see, kes vajadusel tuleb ja päästab päeva! 


Lisaks sellele kirjutab Kati koos Toompea koja presidendi Heliinaga ettevõtluse raamatut lastele.


Kati oli 2022 JCI Estonia Presidendiballi korraldustiimis. 


Toetas JCI Toompea aktiivsete (ehk laiendatud juhatus) koosolemisi ja kõikvõimalikke loose oma ettevõtte mahladega.


Mõju kogukonnale.  Kuidas mõjutas oma tegemistega kogukonda?


Oma malbe olemise ja maksimaalse pingutamisega igas rollis ja olukorras oli Kati eeskujuks ja sütitas teisi kojaliikmeid rohkem pingutama 2022 ja ka edaspidi. 


Kati on kogukonda enim mõjutanud ettevõtlusalaste teadmiste edastamisega - olgu see siis informatiivsete temaatiliste ärilõunate korraldamise, ettvõtlusteemalise lasteraamatu kaasautorluse või ettevõtluskursuse andmisega TIK-is. Kati soov inimeste ettevõtlusvaimu toetada ulatub JCI-st väljapoolegi, kuna ta õpetab ettevõtlust ja äriõigust ka EBS-is. 


Kati säravat naratust ja kindlakäelist korraldust said tunda kõik JCI-kad 2022 JCI Presidendiballil, kus ta nõuandvast rollist sujuvalt aktiivse panustaja rolli liikus, kui olukord seda nõudis ning koos teiste tuumikgrupi liikmetega kastanid tulest välja tõi.


Osalemine JCI üritustel.  Millistel kohaliku koja, rahvuskoja ja rahvusvaheliste kodade üritustel ja projektidesosales ning mis rolli täitis?


Kati oli 2022 aastal TIKi projektijuht, lisaks sellele osales JCI Estonia Presidendiballi korraldamisel, kus tema ülesanded varieerusid partnerlustiimist, koostööpartneritega suhtlusest kuni peokoha leidmiseni. Kati on osalenud Ärifoorumitel, võõrustanud JCI DP Keira Keoghi ning pakkunud ruume koolituse läbiviimiseks.


24.2 Lipu heiskamine, JCI Toompea

20.04 JCI Toompea ja JCI Tallinn ’’ TASUTA! Sügise Networking & mull’’

13.5 TT3133 ehk Toompea ja Tallinna kodade ühissünnipäev, JCI Toompea ja JCI Tallinn

13.10 JCI Toompea ja JCI Tallinn ’’ TASUTA! Sügise Networking & mull’’

15.11 JCI Toompea valimisüldkoosolek

23.11 JCI Toompea aktiivsete (ehk laiendatud juhatus) koosolemine

1.12-31.12 JCI Toompea ’’Sammudega säravaks’’

3.12 JCI Estonia Presidendiball 2022

08.12. E-koja Give Up

14.12 JCI Toompea glögi

Business Lunch seeria


JCI väärtuste edasikandmine.  Kuidas kannab edasi JCI väärtusi nii JCI tegemistes kui ka isiklikus elus?


2022 oli Kati 2 kursust TIK-is (Tallinna Inglise Kolledž, etteõvõtluse alused 10ndikele kursus) lektoriks ja projektijuhiks. Täna õpetab Kati EBSis tudengeid. 

Tunde alustab Kati küsimusega ‘’Kes siit on JCI liige? Käsi püsti!’’ Kui käsi ei tõuse, annab Kati mõista, et õpilased on paljust ilma jäänud ja peaksid JCId lähemalt uurima. 


Kati ettevõtlikkus ja energia on meile kœigile eeskujuks  - lisaks lektoritööle on tal oma advokaadibüroo ning ta toob maale tervislikke mahlu. 

Kati peale saab alati kindel olla. Ta toimetab kogu südamega ning tuleb proaktiivselt appi nii oma koja inimestele (nt päästes koja naiste au koja meestele meestepäevaks šokolaadikooke küpsetades) kui ka teiste kodade liikmetele (nt Presidendiball).


Kati on naine, kelle teod räägivad tema eest, demonstreerides tema järjekindlust, tahtejõudu, ettevõtlikkust, heatahtlikkust ja hoolivust.   


Kommentaare ei ole: