neljapäev, 4. mai 2023

JCI Estonia Aasta Täidesaatev Asepresident 2022 Laureaat - Heliina Teder

Ärifoorumi projektijuhina otsustas ta kogu Ärifoorumi tulu suunata heategevusse, mille raames sai vastu võetud otsus esimese heategevusprojektina teha laste ettevõtlusteemaline raamat. 2022 aastal valmis raamatu käsikiri ning raamatu eeldatav avaldamise aeg on 2023a sügis. Heliina on koos raamatu valmimisega enda fookusesse võtnud selle, kuidas läheneda ettevõtluse teemaga lasteni, kuidas panna alus juba varajasest lapsepõlvest ettevõtliku mindseti ja finantstarkuseni. 

Lisaks kasvas Heliina poolt loodud Ärifoorumi formaadist välja ka networking huviliste õhtud, mida ta korraldas sel aastal 2 tk koostöös Tallinna Kojaga. Kui varasemalt tehti networking ja vein üritust endiselt Ärifoorumi alt koos esitluse osaga, siis 2022 aastal sai see eraldi tehtudki "Networking & mull" ehk huviliste ürituseks. Kui varasemalt käis huviliste üritustel kohal paar huvilist, siis huviliste õhtud networking ja veiniga tõid kohale kümneid ja kümneid huvilisi. Sama formaadi on tänaseks üle võtnud mitmed teised kojad, samuti on selle vastu huvi tundnud üks huviliste üritusel käinud välismaa koja esindaja, kes arvas et selle formaadi võiks viia ka välismaale. Heliina poolt algatatud networkingu formaat koos juhendatud networkinguga on soojalt vastu võetud ning osutunud äärmiselt populaarseks. Ürituse formaat annab suurepärase võimaluse uutele huvilistele tutvuda JCI inimestega vabas mõnusas õhkkonnas ning liitmine JCI tegemistega on selle võrra lihtsam. 

Mõju kohalikule kojale.  Milliseid kohustusi võttis ja täitis JCI liikmena? Kuidas aitas kaasa kohaliku koja mainekujundusele? Milliseid tegevusi viis läbi koja ja selle liikmete arendamiseks?

DP-na oli Heliina peamine roll potentsiaalsete uute liikmetega suhtlemisel ja nende värbamisel.Tema roll oli kõigi huvilistega kontakteerumine ning nendega kohtumine, käe hoidmine, liikmeks kutsumine. Heliina oli meie koja visiitkaardiks.   Ta proovis aru saada, mis täpsemalt toimib ja kuidas kõige efektiivsemalt inimesi kotta kaasata. Ta analüüsis palju, et miks alguses potentsiaalikas huviline järsku kaob ning kuidas saaks seda vältida, jõudes lõpuks selleni, et igale huvilisele tuleks anda kohe mingi konkreetne roll, et ta tunneks end kaasatuna. 

Üheks oluliseks tegemiseks 2022 aastal oli networking ja Mull korraldamine, vedamine - uudne ürituse formaat, mis on nüüdseks kordamisele läinud ka teistes kodades peale Toompea. 2022 aastal oli koostöös Tallinna kojaga kaks huviliste üritust ning huvilisi käis kohapeal ca 40. 

Kuna JCI Toompea koda on teadlikult oma suunaks valinud ettevõtluse, siis oli Heliina panus Ärifoorumi korraldamisel olulise tähtsusega selle kuvandi hoidmiseks ning ka liikmete ettevõtlusteadmiste kasvuks. Ärifoorum on olnud samuti üks "allikas", kust on uued huvilised tee kotta leidnud, kuna iga Ärifoorumi alguses on Heliina tutvustanud JCI-d ning jaganud oma kogemust JCI-ga, tuues välja ka selle, kuidas JCI on aidanud tal oma hirmudega tegeleda. Ka siis, kui Heliina andis Ärifoorumi projektijuhi teatepulga sügisel üle, oli ta projektijuhi jaoks alati olemas, aitas tal üritust korraldada ning oli kohapeal olemas, rääkides taaskord oma JCI lugu ning jagades osalejatele värskelt valminud JCI Toompea koja infolehte. 

Koja infoleht oli Heliina enda algatus ning sellega ta soovis, et uus huviline saaks koheselt paberi peal kätte kõige vajalikuma informatsiooni. Ta tegi huvilisele väikese check listi, mis aitaks paremini aru saada, milliseid tegevusi tehes saab huviline ja ka koda kõige paremini aimu, kas on üksteisele mõeldud. 

Heliina osales DP-dele mõeldud Liidrikoolitustel ning pani aegsasti kokku oma meeskonna. Ta korraldas oma tiimile meeskonnakoolituse ning kandis hoolt selle eest, et juba enne aasta lõppu oleks uue aasta tegevuskava paigas ning koda saaks hea hooga 2023. aastasse astuda. 

Osalemine JCI üritustel.  Kirjelda ja too välja osalemised kohaliku koja, rahvuskoja ja rahvusvahelistel üritustel ning projektides.

Stardipauk Raplas, JCI Rapla

JCI Toompea SUP matk;

3 x Ärifoorum

2  x Networking & Mull huviliste üritus

2 x JCI Toompea üldkoosolek

JCI Toompea valimisüldkoosolek

Twinning Lunch Toompea-Kotka

TT3133 ehk Toompea ja Tallinna kodade ühissünnipäev, JCI Toompea ja JCI Tallinn

JCI Viljandi FRESH UP

JCI Toompea 2023 teambuilding 

JCI Estonia DP-de koolitus (2023 presidentidele)

JCI Toompea aktiivsete (ehk laiendatud juhatus) koosolemised

JCI Estonia Presidendiball 2022

JCI Estonia Aastakonverents 2022 Tartus
JCI Estonia Kevadkonverents

Ketivahetused - Rakvere, Haapsalu

JCI Toompea glögi

JCI väärtuste edasikandmine.  Kuidas kannab edasi JCI väärtusi nii JCI tegemistes kui ka isiklikus elus?

Heliina on tegija. Seda igas mõttes. Eriti on silma jäänud see, et kui midagi on vaja ära teha, siis Heliina käärib käised üles ja teeb ära. Üksi või teistega, vahet ei ole, tihtipeale saavad asjad üksi isegi kiiremini tehtud. 

Ärifoorumi rahade sihtotstarve JCI-st väljapoole heategevuslikuks oli Heliina soov, algatus ja tänane reaalsus.  

Soov teha head on olnud Heliina sees algusest peale - poleks Heliina JCI-d leidnud, oleks ta ise MTÜ loonud :)

Heliina on väga aktiivne ja otsib uusi võimalusi kuidas JCI-le kasulik olla ning kuidas ühendada omaenda ettevõtlust ja JCI.

Ettevõtja ka eraelus - enda ettevõtluskogemuse jagamine. Samuti enda isikliku arengutee jagamine (nt avalik esinemine) Ärifoorumil. 

Heliina on oma tegemistes põhjalik ja ei lepi keskpärase tulemusega ning on nõus selle nimel pingutama. Heliina ei karda minna sinna, kus enne pole käidud või teha seda, mida enne pole tehtud - olgu see siis oma äriga v6i JCI-s (nt Keko rebranding Väärtusta Tulevikku konverentsiks, Ärifoorumi ümbersünd, uue huvilise check-list ja infoleht, ettevõtlusraamat lastele, uus huviliste ürituse formaat).  

Oma pealehakkamise ja tegutsemisjulgusega väga inspireeriv inimene. 


Kommentaare ei ole: