neljapäev, 13. oktoober 2022

Auhinnaalbum JCI Estonia Lipulaev laureaat Ettevõtluse alused 10. klassile Tallinna Inglise Kolledžis


JCI Toompeal on koos Tallinna Inglise Kolledžiga ettevõtluse teemaline kursus. Kursuse eesmärk on õpetada gümnaasiumiõpilastele ettevõtlikkust. Sel aastal toimus kursus inglise keeles, kuna gruppi kuulusid ka inglise keelt kõnelevad õpilased.

Kursus algas 10. jaanuaril ja lõppes 21. veebruaril 2022. Kursuse käigus said õpilased teada, mis on ettevõtlikkus, mis on ettevõtlik mõtteviis, mida tähendab probleemi ja lahenduse valideerimine ning kuidas vajalikku uuendust läbi viia, kuidas teha turuanalüüsi, mis on TAM-SAM-SOM ja kuidas seda arvutada, mis on SWOT ja kuidas seda ette valmistada, kes on otsesed/mitteotsesed konkurendid, kuidas erineda konkurentidest, milline on nende äriidee ainulaadne väärtuspakkumine, kuidas koostada finantsprognoose ja kust leida rahalist tuge ning ühendada kõik need erinevad osad üheks äriplaaniks.Kursusel osales pea 30 last semestris. 


Samuti said õpilased ülevaate olulistest juriidilistest aspektidest nt. kuidas asutada äriühing, milliseid makse tuleb tasuda, samuti mis on intellektuaalomand ja kuidas oma õigusi kaitsta ning samuti kuidas mitte rikkuda teiste õigusi, mis vahe on töölepingul, teenistusleping ja juhatuse liikme leping.


Ja lõpuks, kuidas oma ideed potentsiaalsetele investoritele tutvustada, mis on elevator pitch ja kuidas seda teha.


Kursus lõppes äriplaanide kaitsmise ja komisjonile ettekandmisega. Läbitud kursust hinnatakse grupitöödena koostatud ja esitatud äriplaani alusel.


Kursuse jooksul pidasime mitmeid külalisloenguid, kus räägiti esmasest ettevõtluskogemusest, reaalsetest näidetest reaalsetest ettevõtetest, mis on hästi läinud, mis on ebaõnnestunud ja miks. Kuna Eestit nimetatakse sageli Euroopa Silicone Valleyks, siis olid meil külalisloenguid Eesti idufirmadelt ja ettevõtetelt nt. Eva Laanemaa Magnum Group’ist, Triin Kask Plop’ist, Mari Koks Bikeep’ist, Mart Erik Kermes Solaride’ist, Jana Budkovskaja Prototron’ist (investor).


Tagasiside üliõpilastelt oli väga positiivne ja järgmisel semestril jätkame uue rühmaga. Kursuse lõpus pöördus üks meeskond projektijuhi poole ja küsis võimalust ideega jätkata. See on suurim edu, mida võime saavutada.


Kõik inimesed ei pea ettevõtjaks hakkama, kuid me usume kindlalt, et kõigil peaksid olema algteadmised, et teha otsus, kas alustada ettevõtlusega või mitte. Kuna see kursus on palju enamat kui lihtsalt äriplaani koostamise oskuse omandamine, vaid osa mõtteviisist ning oma õiguste ja kohustuste tundmisest ning vajaliku finantsülevaate omamisest.


Peamised käsitletavad teemad:


• Ettevõtluse tutvustus;

• Äriideede valideerimine ja turu-uuringud;

• Ärimudel;

• Suhtlemine;

• Tegevuskava ja rollid organisatsioonis;

• Seadus;

• Turundus;

• Müük, Konkurents;

• toote- ja teenusedisain;

• riskianalüüs (swot);

• Finantsjuhtimine;

• Edukad meeskonnad ja personalijuhtimine;

• rahastamine ja toetused;

• Ettevõtluskogemuse jagamine.


Selle projekti eestvedamine on tugevalt seotud JCI Toompea üldise missiooniga -isiklik areng, ühiskondlik tegevus ja ettevõtlus ning selle edendamine. Samuti tutvustasime noortele JCI-d kui organisatsiooni ning seetõttu on enam kui tõenäoline, et nii mõnedki neist soovivad tulevikus meie organisatsiooniga liituda. See aga toetab JCI Estonia eesmärki 2022. aastal.


Kohalike kodade liikmete kaasatus projektis


Projekti juhtisid 2021 sügissemestril Dagny Aalde ja Helena Heidemann ning 2022 kevadsemestril Kati Miller.


-       Noorte koolitusprojekti kokkupanek ja vedamine on alates aastast 2016 andnud 12-le JCI Toompea liikmele hindamatu kogemuse ja julguse. 2021/2022 kooliaasta 2 semestri peale osales projektis 9 JCI Toompea liiget (sh senaatorid, toetajaliikmed), 2 JCI Tallinna liiget ning 11 oma ala praktikut väljapool JCI-d. 

-       Kursused lõpetas finaalvõistlus - õpilased tutvustasid oma äriplaane žürii ees, kuhu kuulusid samuti erinevate kodade liikmed ja praktikud ettevõtetest.

-       Kõik osalejad on saanud võimaluse anda oma panus tänaste noorte ehk homsete liidrite kujundamisel.

-       Oskus jagada teadmisi erinevatele sihtgruppidele ning missioonitunne noorte haridusse panustamisest on motiveerinud kõiki projektis osalenuid.


Mõju kogukonnale


Tegemist on pikaajalise koostööprojektiga aastast 2016, mis põhineb lepingul Tallinna Inglise Kolledžiga, kes vastavalt õppekavale soovib pakkuda järjepidevat ettevõtlusalast õpet 10. Klassidele. Alates 2022 aastast on ettevõtlus aine inglise keelne.

Õpilastelt saadud tagasiside on väga positiivne, eriti on õpilased kiitnud päris eluliste kogemuste jagamist, mille raames ettevõtted ja start-upid jagavad reaalseid kogemusi, mis on õnnestunud ja mis mitte. Lisaks sellele on õpilased saanud alus teadmisi ettevõtlusest ja selle erinevatest osadest, millega tuleb äri tegemisel arvestada. 


Projekti nähtavus ja partnerlussuhted


Ettevõtluse aluste kursus on üks paljudest valikainetest, mida Tallinna Inglise Kolledž oma 10. klassi õpilastele pakub. Info kursuse ja selle kvaliteedi kohta levib peamiselt suust suhu. Projekti aastatepikkune kestvus on heaks tõestuseks sellest, et projekt kõnetab sihtrühma ning info liigub edukalt noortelt noortele. 

Projekti teiseks oluliseks osapooleks on lektorid. Enamik JCI-kaid on projektist teadlikud ning rõõmuga nõus panustama.

Projekti peamiseks koostööpartneriks on Tallinna Inglise Kolledž. Semestri alguses räägime nendega läbi tundide ülesehituse ning uuendused projekti parendamiseks. Alates 2022 on aine inglise keelne.


Projekti pikaajaline mõju


Kuna projekti laiem eesmärk ongi pikaajaline – huvi ettevõtluse vastu ning läbi selle positiivsete muutuste algatamine ühiskonnas, siis oleme näiteks riski- ja finantsanalüüsi kõrval andnud lastele teadmisi ka sotsiaalsest ettevõtlusest, jätkusuutlikust ärijuhtimisest ja näiteks ringmajandusest. Meie lootus on, et kui lisaks traditsioonilisele ettevõtlusõppele toome lasteni ka alternatiivseid ettevõtlusvorme, siis tulevikus ellu astudes saavad nad nendele teadmistele toetudes teha jätkusuutlikumaid valikuid. Kõik ei pea hakkama ettevõtjateks, kuid alusteadmiste tundmine annab kindlasti eelise edaspidises elus, olenemata sellest, kas keegi hakkab ettevõtjaks või hoopis osaleb protsessis, mis mõjutab ettevõtjaid.

See projekt aitab ühendada ka koja inimesi ning kutsus välja neid, kes võib-olla muidu nii aktiivsed pole viimasel ajal olnud.

Kooliga koostööd tehes ning tunniplaani paindlikkumaks muutes tahaksime tuleviks võimalusel korraldada praktilisemaid õppekäike edukatesse ettevõtetesse, pakkuda välja näiteks mentorlus - või töövarjutusvõimalusi, mentorlust kui mõni grupp soovib oma äriideed elluviia. Pikemas perspektiivis tahaksime teha koostööd rohkemate koolidega  ning pakkuda ettevõtlusõpet enamatele noortele.Seotus ÜRO kestliku arengu eesmärkidega (Sustainable Development Goals)


Projekt toetas mitmeid kestliku arengu eesmärke just teadvuse tõstmise suunal.

Kõige otsesemalt panustab projekt 8. eesmärki “Tööhõive ja majanduskasv”, tõstes noorte ettevõtlusalasest teadlikkust ja konkurentsivõimet tööturul ning 4. eesmärki “Kvaliteetne haridus”, andes noortele tööks vajalikke oskusi. 

Lisaks, kuna kursuse käigus tutvustatakse noortele ka jätkusuutliku ärijuhtimise põhimõtteid, siis panustab see kaudselt kestliku arengu eesmärkidesse number 8, 9, 11, 12, mis käsitlevad kaasavat ja jätkusuutliku majanduskasvu, jätkusuutliku tootmist, innovatsiooni ning transporti. 

Kommentaare ei ole: