neljapäev, 13. oktoober 2022

Auhinnaalbum JCI Estonia parim ettevõtlus projekt laureaat Ärifoorum

Ärifoorum on ettevõtjatele ja ettevõtlusest huvitunutele suunatud loengute sari, kus esinevad alati vaid oma ala praktikud. Uute kontaktide loomise hõlbustamiseks toimub igal üritusel ka networking. Eestlastele omase tagasihoidlikkuse seljatamiseks on esimene osa networkimisest juhendatud. Samuti aitab networkimisele kaasa klaasike veini. Kogu üritustelt teenitav kasum suunatakse heategevusprojektidesse, mis aitavad edendada ettevõtlust noorema generatsiooni hulgas.

Mõju ettevõtlusele

Ärifoorum on ettevõtjatele suunatud koolituste sari, millest saab praktilisi teadmisi selle kohta, kuidas oma ettevõtte tegevust muuta efektiivsemaks ning kasumlikumaks. Koolituste jaoks annavad sisendit päris ettevõtjad, nii tagame selle, et tegeleme aktuaalsete ja päriselt oluliste teemadega.

Väga oluline osa ka kontaktvõrgustiku loomine, millele aitab kaasa kinnine ettevõtjatele suunatud kommuun, mille liikmetele korraldatakse periooditi erinevaid networkimise üritusi.

Kohalike kodade liikmete kaasatus projektis

Projekti tiimis 4 inimest. Üks kohalik koda, teistest kodadest inimesi tiimis ei olnud. Projektis osalenud inimesed said kogemusi ning samuti uusi teadmisi.

Mõju kogukonnale

Uute kontaktide loomise hõlbustamiseks on toimunud igal üritusel ka networking. Eestlastele omase tagasihoidlikkuse seljatamiseks on esimene osa networkimisest olnud juhendatud, mis selgelt eristub teistest sarnastest üritustest. Samuti on aidanud networkimisele kaasa klaasike veini. Selline kontseptsioon aitab alustavatel/tegutsevatel ettevõtjatel kiiremini leida sobivaid kontakte ning oma ideid põrgatades nendega kiiremini ka edasi minna.

Ärifoorumi kontseptsioon on leidnud palju poolehoidu ning inimestele tõepoolest meeldib see, mistõttu võib öelda, et tulemused kattuvad eesmärkidega.

Projekti nähtavus ja partnerlussuhted

Turundusstrateegia: jagamine erinevates FB gruppides, kus on Ärifoorumi sihtgrupp. Samuti JCI sisekommunikatsioon. Koostööpartnerid: Juustukuningate Stuudio (ruum), Workland Estonia (ruum), Produktiivsusklubi (Ajaplaneerimissüsteemi meistriklass üritus).

Projekti pikaajaline mõju

Suurem mõju Eesti ühiskonna edendamine läbi edukamate ettevõtete.

Väiksem mõju:
Uute liikmete kaasamine JCI-sse (igal ürituse alguses tutvustatakse JCI-d)
Laiema tuntuse kogumine JCI-le
Uute koostööpartnerite leidmine
Projektimeeskonna isiklik areng 

Muudatused - kui üritused toimuksid tihemini, oleks võimalik ka tulemusi parandada.

Seotus ÜRO kestliku arengu eesmärkidega (Sustainable Development Goals)

Kogu üritustelt teenitav kasum suunatakse heategevusprojektidesse, mis aitavad edendada ettevõtlust noorema generatsiooni hulgas.


Kommentaare ei ole: