laupäev, 30. märts 2019

Auhinnaalbum: JCI Estonia Aasta LOM President 2018 laureaat Leelo Talistu

AUHINNA ALBUM
B1 JCI Estonia Aasta LOM President
Laureaat:  Leelo Talistu
Esitaja:  JCI Toompea

Aasta siis oli 2016, kui Leelo Tartust Tallinnasse kolis ning JCI Toomemäe kojast JCI Toompeale otsustas tulla. Olles küll „vana ja kogenud“ jci-kas, siiski noor ja roheline JCI Toompeal. Leelost sai JCI Toompea koja liige aastal 2017 ning esialgu lubas ta võtta eesolevat koja aastat rahulikult ning hoopis JCI Estonias ühte vastutusrikkamat rolli täita GenSecyna. Mis juhtus aga edasi, oli tõeline ulme ning nõrganärvilistele see mõeldud ei ole. J Täites samal ajal GenSecy rolli sai temast värske liikmena samal ajal ootamatult koja EVP. Ning seda olukorras, kus ülejäänud juhatus oli pigem passiivses rollis. Küll aga jäi EVP roll tal lühikeseks, sest tähelepanu nüüd....tal oli vaja juba Presidendi rolli täitma hakata!!! Leelo Talistu ongi see, kes läheb JCI Estonia ajalukku kui inimene, kes on sama aasta jooksul liikmeks saanud, EVP ja ka President olnud. Leelo moodustas oma meeskonnna, kes juba sügisel 2017 juhtimise üle võttis ning Leelo juhtimisel alustas tööd juhatus 2017-2018 egiidi all „15 magamata kuud“!  Tehke järgi, või makske kinni! J Leelo pärjati koja poolt ka tiitliga parim juhatuse liige 2018 ning kodalaste silmis on ta koja taaselustaja, mida illustreerib ka talle kingitud elustamisaparaat.

      
Juhtimine ja juhiks olemise kunst
Leelo ei karda väljakutseid. Võttes üle koja juhtimise läks suurem aur sellele, et korda teha kõik see, mis viimase aasta jooksul vajaka oli jäänud, alustades administratiivsetest asjadest ning lõpetades sellega, et taastada koja sündmused, sotsiaalsed tegevused, äratada unest koja liikmed ja leida uut energiat uute inimeste näol. Tema järjepidevus on pakatav. Tekitada meeskonnatunne inimeste vahel, kes kõik esmakordselt kokku on saanud ja teadmata täpselt kuhu suunas jooksma hakata on väljakutse ja sellega saab hakkama vaid tõeline meeskonna inimene.

Leelo on kahtlemata see inimene, kelle poole alati pöörduda saab, kas lihtsalt nõuande saamiseks või kes alati üllatab oma positiivsusega ka esialgu valjapääsamatuna tunduvas olukorras. „Küll saab“ on see, mida Toompea kodalane on harjunud oma Presidendi käest kuulma 2018 aastal. Vähe sellest kõigest, otsustas Toompea koda 2018 korraldada JCI Estonia suvepäevad ning võtta korraldusõigus 2019 toimuvale Kevadkonverentsile.


2018. aastal võtsime vastu 4 uut liiget, kellest üks on ka Kevadonverentsi projektijuht, lisandusid ka mitmed uued kandidaadid ja huvilised.
 
Koja liikmete osalemine üritustes ja projektides
2018. aastal oli JCI Toompea äärmiselt aktiivne koda, korraldas ise oma väiksemaid ja ka suuremaid projekte, nii meelelahutuslikke, kui ka laiemalt ühiskonda harivaid. Võtsime aktiivselt osa teiste kodade poolt korraldatud sündmustest ja sünnipäevadest - olime väga suurte delegatsioonidega esindatud kõigil JCI üritustel eesotsas President Leeloga. Koja liikmed olid esindatud suurte delegatsioonidega nii Euroopa konverentsil Lätis kui ka  Maailmakongressil Indias.

 Projektide tulemused
2018 jätkasime projektiga, millega mõjutame kogukonda juba maasta madalast. Nimelt viib JCI Toompea koda läbi Ettevõtlusaluste loengut Tallinna Inglise Kolledzis 10.klassi õpilastele.  7 nädala jooksul käivad erinevaid loenguid lugemas meie oma JCI-kad ning kursus lõppeb noorte jaoks äriplaanide esitamise ning kaitsmisega komisjoni ees, et anda noortele aimu kuidas käib nt päriselt Ajujaht.  Lisaks viisime läbi jooksvaid koolitusi nii kodalastele kui ka väljapool JCI-d olevatele inimesele, nt üks edukamaid oli Eluplaneerimise koolitus, mille kaudu leidsime omale mitmeid uusi huvilisi.

2018 aastal lükkasime käima ka koja investeeringute juhtimise, mille kohaselt koostasime investeerimise strateegia ning paigutasime oma vahendeid erinevatesse finanstsinstrumentidesse, et veidike koja raha kasvatada kuid samas mitte liiga suuri riske võttes. Investeeringutest tekkivat tulu kasutame oma koja liikmete arenguks.


2018 sõlmisime ka sõpruslepingu ühe suurima kojaga maailmas JCI Osakaga.


Lisaks on läbi aasta toimunud kojalõunad, üldkoosolekud, ettevõtete külastused, matkad, piknikud, SUPi matk, jne jne. Võib kahtlemata öelda, et Toompea koja liige on Leelo juhtimisel üks aktiivsemaid


 
Väärtuslikkus JCI-le
Leelo juhtimisel on Toompea koda võtnud juhtida kaks Estonia ülest projekti. Aasta suursündmuseks sai koostöös e-Kojaga korraldatud JCI Estonia Saunapäevad, mis pälvis ka  JCI Toompea parima projekt 2018. tiitli Saunapäevade meeskonnas osalesid võtmepositsioonidel nii Toompea koja EVP, President Leelo kui ka liikmed ja uued huvilised. Saunapäevad tõid kokku keset suve 100 rõõmsat JCI-kat, et üheskoos nautida mõnusat nädalavahetust Kauksi rannas. Saunapäevadel sai harida ennast Eesti sauna traditsioonide osas, ehitati oma kätega saun, õpiti vihtasid tegema, küpsetati maa sees lammast ning tantsiti elava muusika saatel.

Teise projektina otsustas Toompea koda korraldada Kevadkonverentsi, uue nimega Väärtusta Tulevikku konverents ning teha seda suuremalt kui varem, püüdes konverentsi turundada ka väljapoole JCI-d ning viies konverentsi raames läbi TOYP tseremoonia. Kuigi konverents leiab aset alles märts 2019, siis jääb suurem osa korraldustegevustest aastasse 2018.  

 

Leelo Talistu on JCI Toompea koja taaselustaja!
 

Esitanud JCI Toompea 2019

 

Kommentaare ei ole: