laupäev, 15. september 2012

Auhinnaalbum: JCI Estonia parim kohalike kodade koostööprojekt 2012 - Tallinna Kodade Ühised Üldkogud

Üldine planeerimine ja läbiviimine
Ühiste Üldkogude korraldamine oli JCI Toompea, JCI Tallinna ja JCI GO koja ühine projekt, mis on toimunud sel aastal traditsiooniliselt kord kvartalis (jaan.2012 – EBS-is, 4 Tallinna koja ühine uusaastatervitus, mille raames sai JCI Estonia President 2012, Ojari Paas, tutvustada esimest korda ja suurele hulgale jci-katest oma aasta tegevuskava ja eesmärke; aprill 2012 – Tallinna Loomeinkubaatori külastus koos välk-BNE ja Loomeinkubaatori juhtfiguuride ettekannetega) ning juba järgmine ühine üldkogu toimub okt.2012 – plaanis on külastada juveelisalongi Boutique Caprice koos ehete presentatsiooniga. See projekt sündis kolme koja presidendi koostöös. Sõbralikult jagati ära erinevad ülesanded, seati konkreetsed tähtajad ning peeti ühendust ühe või teise detaili viimistlemiseks.

Projekti eesmärk, suunitlus
Projekti eesmärk oli mitmekesistada üldkogusid ja lähendada Tallinna kodade liikmeid, et soodustada uute koostöö- projektide teket. Kodade liikmeskond uueneb pidevalt ja oluline väärtus on tunda ja tutvustada uusi liikmeid teineteisele ning ühised üldkogud on seda ideed hästi toetanud.

Kodade liikmete osalemine projektis (oluline on kvaliteet mitte kvantiteet)
Ühiseid üldkogusid ei ole korraldatud juba aastaid. Jaanuari üldkogul osales ligi 100 jci-kat, aprillis olid meie ruumid veidi kitsamad ning osalejaid 40 ringis. Osalejate tagasiside on olnud väga positiivne – uus algatus on heaks kiidetud ja hästi vastu võetud. Loodame, et 2012 loodud traditsioon jääb elama.

Projekti tulemuslikkus - koostöö, silmapaistvus JCI Estonia-s
Projekti õnnestumisega jäid korraldajad samuti väga rahule, eesmärk sai täidetud ja ootused ületatudki. JCI maine osas võiks üritust lugeda kui ideaalnäiteks    hästi    korraldatud ja lihtsast koostööst, kus alguses väikesena tunduv asi, omandab teostades suure väärtuse. Peale ühiselt kuulatud esinejate etteasteid nautis iga koda oma koosolekuid omakeskis. 

Koja liikmete innustamine ja motiveerimine
Ürituse kutsed said saadetud kõikide Tallinna kodade presidentidele, et nad oma emaili l istides infot jagaks. Selliste üldkogude puhul motiveerivad liikmed juba üksteist, sest kes siis ei tahaks kasutada võimalust näha sõpru nii enda kui ka teistest kodadest.

Muud projektiga kaasnevad väärtused
Peamine märksõna – koostöö!
Kõigi Tallinna kodade vanade liikmete tihedam mestimine, uued liikmed ja kandidaadid saavad omavahel kergemini tuttavaks ja huvilistele jätab organisatsioon suurema ja võimsama tunde. Peale ühiste üldkogude toimusid sel aastal veel ühine vastlapäev ja JCI Toompea ärifoorum koos JCI Tallinna BeWisega.

JCI Tallinn, JCI Toompea, GO-Koda

Kommentaare ei ole: