esmaspäev, 16. mai 2022

Auhinnaalbum: JCI Estonia aasta magnet 2021 laureaat - Heliina Teder

 Heliina Teder

Uute liikmete kaasamine. Kui palju liikmeid või liikmekandidaate kaasas ning mil määral on kaasatudliikmed/liikmekandidaadid panustanud koja arengusse?

Heliina taaselustas 2020. aastal Ärifoorumi lonegutesarja, mis nüüdseks on tuntud bränd noorte ettevõtjate ja ettevõtlushuviliste seas. Ärifoorumi üritused on alati populaarsed ning nende kaudu on Toompea kotta kui ka JCI-sse tervikuna jõudnud mitmeid huvilisi.

Lisaks kasulikele koolitustele on Ärifoorumi network’imise pool andnud inimestele võimaluse jci-kaid tundma õppida ja meie organisatsiooni kohta rohkem teada saada. 2021. aastal toimus eraldi Ärifoorumi üritus, mis oli pühendatud JCI ja JCI Toompea tutvustamisele. Üritusele registreeris 18 JCI välist inimest, kellest 17 avaldas soovi huviliseks hakata. Neist mitmeid oleme sellel aastal oma üritustel näinud ning projektidesse värvanud. 

 

Varasemalt on näiteks on Heliina kaudu kotta jõudnud Gelly Metsaveer, kes kuulis JCI-st tänu Heliina esinemisele “Täisa pekkis!” podcast’is. Gelly oli eelmisel aastal Aastakonverentsi turundusjuht ning sel aastal täidab JCI Estonias VP Communications rolli. Samuti on Heliina kaudu kotta jõudnud mitmed inimesed, kes on ka otseselt Toompea koja arengusse panustanud näiteks meie investeeringute haldamise, finantsteemadel kaasamõtlemise ja ürituste korraldamise kaudu. Heliina kaudu tulnud huvilised on ka osalenud Stardipaugul ning aitavad koja sünnipäeva korraldada.

Põnev on jälgida, kuidas Heliina üritustel seltskonnas liigub. Ta jõuab suhelda nii vanade sõprade kui uute tuttavatega ning pühendab ekstra aega ka nendele, keda ta kunagi varem näinud pole.


Uutesse liikmetesse panustamine. Kuidas on olnud uutele liikmetele toeks ja eeskujuks? Milline on olnud panus uute liikmete kojaga sidumisel, huvide leidmisel, tugevuste rakendamisel, teistega tutvustamisel jne?

Heliina on muster-jci-kas ning on seeläbi kõigile uutele liikmetele suureks eeskujuks. Heliina on igal aastal aktiivselt panustanud erinevate projektide juhina. Kõike, mida ta teeb, teeb ta suure kire ja põhjalikkusega. Tema projektid ja üritused on detailideni läbi mõeldud nii, et need looks osalejatele maksimaalselt lisandväärtust. 

Heliina strateegia uute huvilistega suhtlemisel on see, et ta läheneb neile personaalselt. Ta suhtleb igaühega eraldi, saamaks täpsemalt teada, mis on selle inimese huvid, oskused ja soovid. Seejärel kutsub ta neid isiklikult üritustele ning hoolitseb, et nad seal end üksi ei tunneks. Võimalusel suunab ta huvilised juba käimasolevatesse projektidesse, kus neil on suurepärane võimalus ka teisi jci-kaid paremini tundma õppida.


JCI väärtuste edasikandmine. Kuidas kannab edasi JCI väärtusi nii JCI tegemistes kui ka isiklikus elus?

Heliina puhul on märkimisväärne tema stabiilselt kõrge sooritusvõime. Seda tõendavad mitmed võidetud auhinnad JCI Estonia tasandil: 2018 parim noorliige ning Aasta Üllataja ja 2020 parim liige. Lisaks Toompea koja liikmete poolt valitud tiitlid: 2018 Parim Noorliige, 2019 ja 2020 Parim Liige ning 2021 Magnet. 

Heliina on ettevõtlik ettevõtja. Lisaks oma äri edukale ülesehitamisele, milleks tal on tulnud ületada mitmeid raskusi ja läbida erinevaid arenguetappe, on ta leidnud energiat ka JCI jaoks. Kõike, mida ta ette võtab, teeb ta ülima pühendumuse ja energiaga. Ta ei heitu teele ette sattuvatest takistustest ning on nõus tegema asju uutmoodi. Heliina mõtleb suurelt ning tegutseb suurelt! 

Heliina on sügav ning oma tegemistes põhjalik. Ta hindab sisukaid vestlusi ning positiivset ellusuhtumist. Heliina on avalikult jaganud ka enda arengut tänu JCI-le, mis on samuti mitmeid teisi noori inspireerinud.

Heliina on meile kõigile eeskujuks nii aktiivse jaycee’na, eduka ettevõtja, naise ja emana.

Kommentaare ei ole: