esmaspäev, 16. mai 2022

Auhinnaalbum: JCI Estonia aasta koolitaja 2021 laureaat - Meelis Lang

 Meelis Lang 

Liikmete arengusse panustamine. Milliseid koolitusi kohalikus ja rahvuskojas läbi viis? Milliseid uusi koolitusprogramme algatas?

JCI-ga taasliitumise hetkest saati on Meelis igal aastal JCI-kaid koolitanud enesearengu teemadel. 2021. aastal viis ta läbi kolm koolitust:

Talendid tugevusteks!

Tegemist oli JCI Toompea koja poolt korraldatud ja Arengufondi poolt rahastatud koolitusega. Koolitus aitas JCI liikmetel Gallup CliftonStrengths’i metoodikat kasutades kaardistada ja lahti mõtestada enda tugevused. Projekti laiemaks eesmärgiks oli juurutada kohalikes kodades tugevuspõhist juhtimist. Tugevuspõhise juhtimise eelduseks on enda ja oma meeskonnaliikmete tugevuste tundmine ja nende mõistmine. JCI on vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon, kus liikmete püsimajäämiseks on eriti oluline, et inimesed saaksid kojas teha just neid asju ja sellisel viisil, mis neile energiat annavad. Projektis osalemine andis osalejatele parema teadlikkuse oma talentidest koos vajaliku sõnavaraga nende kirjeldamiseks. See aitas luua positiivset ja konstruktiivset dialoogi meeskonnaliikmete vahel õppides väärtustama üksteise talente ja teadlikult kasutama neid ühiste eesmärkide saavutamiseks. Suurem teadlikkus enda annetest tõstab osalejate enesekindlust ning parandab seeläbi nende konkurentsivõimet tööturul (mh üks JCI Rise eesmärkidest).

Koolitusel osales kokku 20 inimest 6-st kojast. 

JCI Estonia Akadeemia

Meelis viis akadeemikutele läbi Four Tendencies teemalise koolituse, mille eesmärgiks oli sisemistele ja välimistele ootustele vastamise suundumuste kaudu õppida ennast ja teisi paremini tundma. Mida paremini me teame, kuidas me nii enda kui teiste pandud ootustele vastame, seda paremini oleme suutelised ennast juhtima. Ootustele vastamise tüpaažide tundmine võimaldab meil ka teistest paremini aru saada ja nendega edukamalt koostööd teha. Akadeemias osales 19 inimest 7-st kojast.

Fresh Up

Meelis avas Fresh Upi osalejatele enese tundmaõppimise tööriistakasti. Ta tutvustas lähemalt erinevaid teste ja metoodikaid, nende tausta, plusse ja miinuseid. Koolitus aitas osalejatel enesearengu maastikul paremini orienteeruda, tutvustas uusi võimalusi ning õpetas erinevatesse tööriistadesse kriitiliselt suhtuma.  

Fresh Upil osales 30 inimest 9-st kojast.

Lisaks eelpool mainitud koolitustele käis Meelis tundi andmas ka JCI Toompea poolt korraldatavas Tallinna Inglise Kolledži ettevõtluse aluste õppe projektis. Seal rääkis ta noortele tootearendusest. 

Koolituste läbiviimine. Milliseid meetodeid kasutas oskuste arendamiseks ning kuidas neid rakendas? Milles väljendub koolitaja uuenduslikkus ja unikaalsus?

Nii ootustele vastamise raamistiku põhisel koolitusel kui CliftonStrengths’i koolitusel tegid osalejad eelnevalt testi, mille tulemusi koolitusel selgitati. Samuti toimusid mõlema koolituse puhul grupiarutelud. The Four Tendencies koolitusel JCI Akadeemias oli grupiarutelude eesmärk lasta osalejatel tuua oma suundumust illustreerivaid elulisi näiteid, kuidas nad erinevates olukordades mõtlevad ja reageerivad. Selline arutelu aitas paremini mõista, et teised ei pruugi mõelda nagu meie ning tuua välja mõttemustrite tugevusi ning kitsaskohti. 

Gallupi CliftonStrengths’i koolitusel võimaldasid grupiarutelud osalejatel välja tuua oma tugevused ning mõtestada, kuidas sama eesmärki on võimalik saavutada erinevaid tugevusi rakendades. Eriti kasulik oli see tulevaste juhatuste liikmetele, kes said teiste tugevusi tundma õppides neile eelseisval aastal sobivat rakendust pakkuda. 

Koolitaja uuenduslikkus ja unikaalsus väljendub selles, et ta käsitleb eneseteadlikkust seni väheräägitud nurkade alt. Meelis on Eestis esimene, kes The Four Tendencies põhjal koolitusi teeb. Samuti on Eestis üsna uus teema CliftonStrengths, mis võrreldes DISC-iga annab igale inimesele endast palju terviklikuma ja personaalsema pildi (üks neljast kategooriast vs 34 astmel 34 kombinatsiooni).

Mõju osalejatele. Kas ja kuidas motiveeris ja inspireeris liikmeid? Kuidas osalejad rakendasid saadud teadmisi/oskusi edasistes JCI tegemistes?

Koolituste planeeritav mõju osalejatele oli, et nad muutuksid eneseteadlikumaks ning seeläbi ka enesekindlamaks. Koolitustel osalemise järel osalejad on teadlikud:

  • kuidas nad vastavad sisemistele ja välistele ootustele ning oskavad oma mõtlemist ja käitumist kohandades end soovitud suunas mõjutada;
  • et teised inimesed ei pruugi lähtuda samadest suundumustest nagu nemad ning ei pea seda vääraks;
  • oma tugevustest, oskavad neid nimetada ning näiteid tuua, kuidas need tugevused nende puhul väljenduvad;
  • teiste kojaliikmete tugevustest;
  • et erinevaid talente kasutades on võimalik samaväärne tulemus saavutada;
  • keelest, kuidas rääkida talentidest, suundumustest ja soovidest hinnangutevabalt. 

Koolitusel omandatud teadmisi ja arusaamu saavad osalejad rakendada nii tööl kui kodus. Koolitustel omandatud arusaamad aitavad osalejatel olla tolerantsemad ja toetavamad ühiskonna ja meeskonna liikmed.
Nad on paremad suhtluskaaslased, sõbrad ja partnerid ning sihikindlamad ja edukamad töötajad, teades, kuidas oma talente enda kasuks tööle panna. Seeläbi paraneb nii sotsiaalne kui majanduslik heaolu, hõive ning nii töötajate kui ettevõtete konkurentsivõime ja tulemuslikkus.
Talendid tugevusteks koolitusel osalejad andsid koolituse kasulikkusele enda ja teiste talentide tundmaõppimise aspektist hindeks 4,9 5-st. Mõned tagasisided:
“Väga, väga äge koolitus oli, midagi juurde siia kohe ei oskakski tahta. Võibolla ainult veel rohkem Meelise halbu nalju ;)”
“Hea ülevaade läbi selle koolituse konkreetse vaatenurga erinevate isiksuste talentidele. Koolitaja oli ka suurepärane oma näidete ja kaasamisega.”
“Oli tõesti väga lahe. Koolitaja oli mega, saime peaaegu kõik tugevused läbi arutada. Ja see kontseptsioon oli lahe, et arutada seda grupis. Pani jälle tõdema, kui erinevad on inimesed. Peale seda koolitust oskan isegi oma keerulisemate sugulastega hakkama saada. Just enda mõttemaailma mõttes. Et ma mõistan teisi inimesi, sest koolitusel nägin, kui erinevad inimesed ikkagi on. Peale seda ma alati proovin mõelda, kust see inimene tuleb, mis on tema põhjused, miks ta nii käitub ja see annab väga palju meelerahu, et /…/ ka temal on omad põhjused, miks ta nii käitus.”
“Koolitusega jäin väga rahule, sest tuli tunne, et sooviks veel enda kohta teada. /…/ Andis tunde, et kõik on mu enda sees olemas, enesekindluse ning "ma saan hakkama" mõtlemise.

JCI Akadeemias valiti Meelis parimaks koolitajaks. Tagasiside:
“Meelis, sinu koolitusmoodul tõestas mulle taas, et JCI on koht mulle. Sinu kogemuste, teadmiste ja lähenemiste kaudu sain tohutult palju targemaks iseenda kohta. AITÄH selle võimaluse eest!”
“Kõik oli lihtsali niiiii super: loogiline ülesehitus, power, kogemused, kompetentsus!”
“Väga lihtne ja meeleolukas oli kuulata. Tabasin end mõttelt, et kui keegi suudab teisel päeval rahva nii käima tõmmata, siis on ikka tasemel koolitaja!” 

JCI väärtuste edasikandmine. Kuidas kannab edasi JCI väärtusi nii JCI tegemistes kui ka isiklikus elus?
Meelise jaoks on see teine aktiivsusperiood JCI-s. Tema koolitajakarjäär sai aastaid tagasi tuule tiibadesse JCI koolitajate koolituselt. Olles taasliitunud JCI-ga Toompea koja toetajaliikmena, soovib ta JCI-le tagasi anda, pakkudes erinevaid eneseteadlikkuse ja juhtimise teemalisi koolitusi. See soov toetab JCI missiooni arendada noori, kes ühiskonnas positiivseid muutuseid ellu kutsuksid. Ka isiklikus elus on tema kireks inimeste arendamine ja suurepäraste meeskondade ehitamine, tehes seda peamiselt erinevates IT sektori ettevõtetes.

Kommentaare ei ole: