esmaspäev, 16. mai 2022

Auhinnaalbum: JCI Estonia aasta kohaliku koja president 2021 laureaat - Maarja-Eeva Mändmets

 Maarja-Eeva Mändmets

Liikmete juhtimine, motiveerimine, inspireerimine. Kirjelda juhtimisstiili ja too näiteid. Kuidas motiveeris ja inspireeris liikmeid? Too näiteid.

Maarja-Eeva on alati positiivne ning ta on südamega pühendunud iga liikme motiveerimisele läbi personaalse lähenemise. Toompea koda on tema jaoks kui laiendatud pere ja nii on ta alati valmis igaühega kaasa mõtlema, kas uue projekti, koja visiooni või ka mistahes elulise küsimuse juures.

Tänu oma tohutule emotsionaalsele intelligentsusele ja abivalmidusele oskab ta sellest tulenevalt innustada ja motiveerida igat liiget saavutama oma eesmärke ja arenema endale seatud suunas, tuues välja nende täit potentsiaali. Nii sai just tänu temaga mõtete põrgatamisele ja innustavale vestlusele käima lükatud ka KutseRadari projekt, mis sai ka JCI Estonia poolt hinnatud parima noorteprojekti tiitliga. 

Maarja-Eeva presidendi aastat saab kokku võtta kui tohutult edukat aastat koja jaoks. Jätkusid TIKi ettevõtlusõpe, Ärifoorumi ja Liidrikooli projektid ning sai käima lükatud kaks uut projekti - Sammuralli ja KutseRadar. Samuti sai suurejooneliselt tähistatud koja juubelit, käidud SUPitamas, korraldatud kojalõunaid, üldkogusid, Heade mõtete kolmapäevasid, tähistatud nii meeste kui ka naistepäeva ning muidugi ka meie pidulik glögiõhtu. Kuigi piirangud lisasid omaette väljakutse mitmetele üritustele, oli tema esimene mõte alati, aga kuidas saaksime siiski oludest tulenevalt ürituse teistmoodi teha? Nii suutis Maarja-Eeva just läbi toetava ja kaasava juhtimisstiili oma tiimi ja kodalasi siiski alati motiveerida ja innustada asju ära tegema ning tihtipeale ka kastist välja mõtlema, et kodalastel säiliks võimalus kohtuda (kas virtuaalselt või teistsuguse formaadiga üritusel). Nii toimusid ka kojalõunad aasta alguses virtuaalselt ning said nutikalt tituleeritud kui ‘’Sotsiaalselt näljaste klubi’’ ning 30-ndat sünnipäeva tähistasime õigel päeval pannkoogipeoga õues. 

Tema jaoks on ka olulisel kohal läbipaistvus ja kommunikatsioon. Presidendina hoolitses ta selle eest, et kõik kodalased oleks kursis nii kojasiseselt kui ka JCI Estonia üleselt toimuvate ürituste, projektide ja kaasalöömise võimalustega. Tema igakuised uudiskirjad olid huvitavad, informatiivsed ning muidugi ka laitmatult kirjutatud. Võib öelda, et need uudiskirjad tugevdasid JCI kogukonda nii kojasiseselt kui ka andsid igale kodalasele suurema kuuluvustunde Estonia tasandil. 

Maarja-Eeva ütleb alati, et ‘’tunnustamine on JCI ainus valuuta’’ ja nii on ta alati seisnud selle eest, et koja liikmed saaks oma tegude eest ka väärilise tunnustuse. Olgu see läbi auhinnaalbumite kirjutamise, kojaüleste teadaannete või südantsoojendava isikliku ‘’aitähi’’. Just tänu tema innustusele üksteist tunnustada sai JCI Toompea koda 2021. aastal pärjatud 12 auhinnaga JCI Estonia ülestes kategooriates.

Maarja-Eeva on alati positiivne ja särav, ning lisaks super-ema rollile ja aktiivsele JCI elule leiab ta ikkagi igaühe jaoks aega! Nii on ta kodalaste silmis mitte ainult kõrgelt hinnatud JCI liige ja koja president, vaid ka hea sõber, kellele saab alati loota.

Maarja-Eeva ei tule koosolekule ilma ette valmistamata. Olgu see tema enda korraldatud või kellegi teise poolt kokku kutsutud, alati võib kindel olla, et Maarja teab mis päevakorras on või peaks olema. Juhtides oma koda Eesti koja tasemel, ei kartnud Maarja tõstatada raskeid ja konfliktseid teemasid ega küsida küsimusi, mida teised küsida ei julgenud. Kõik mida ta teeb on läbimõeldud ja süstemaatiline. Kõik koosolekud said konspekteeritud, kõik ülesanded olid kirjas Google Sheetis ja miski ei juhtunud üllatusena, kuna Maarja planeeris pikalt ette. Näiteks järgmise aasta presidendile info ja mõtteaine jagamisega (näiteks: aeg oleks mõtlema hakata oma loodava juhatuse liikmete peale) alustas Maarja juba 2021 märtsis. 

Maarja Eeva ei olnud kunagi kriitiline oma tiimiliikmete suhtes. Ka mitte siis, kui keegi jättis midagi tegemata, kohale tulemata või tõi taaskord vabanduseks ‘’läbipõlemise’’ või ‘’ma ei jaksa’’ argumendid. Maarja vastupidi innustas andma endast parimat ja enda suhtes mitte liiga karm olema. Oma koja liikmeid tunnustas Maarja JCI Toompea glögiõhtu üritusel, kus IGA LIIGE Toompea kojast sai oma nimega piparkoogi, tänusõnad ja kiituse. 

Maarja-Eeva on nagu batman! Aga parem! Kõik head teod leiab ta üles, kõik südant liigutavad pildid leiab üles või on nad juba oma arvutisse salvestatud!


Mõju kogukonnale. Milliseid kogukonda mõjutavaid algatusi ellu kutsus?

Maarja-Eeva on seotud olnud ja toetanud mitmeid projekte, mis on avaldanud positiivset mõju nii tervele JCI kogukonnale kui ka väljaspoole. Nimelt oli ta mentor KutseRadari projektis, mis keskendus gümnaasiuminoorte karjäärivalikute teadvuse tõstmisele. Aprillis vedas ta väga populaarseks osutunud kodade-ülest Sammurallit, mis kaasas liikuma JCI liikmeid üle Eesti ning sai ka pärjatud JCI Estonia parima kohalike kodade koostööprojekti tiitliga. Samuti mentordas ta 2020. aastal tema enda poolt käima lükatud Liidrikooli projekti, mis keskendub juhioskuste arendamisele. Liidrikoolil oli 2021. aastal 6 loengut, kus oli osalejaid nii kojast, JCI üleselt kui ta JCI väliselt.

2021 oli JCI Toompea 30-s tegutsemisaasta ning koda soovis seda suurejooneliselt tähistada. Koroonapiirangute tõttu oli projektimeeskond sunnitud pidu kaks korda edasi lükkama ning lisaks veel sisulisi muudatusi tegema seoses asukoha muutusega. Lõpuks lagunes tiim laiali, kuid Maarja ei andnud alla ning ta korraldas üksi sünnipäevapeo kolmandat korda ja tegi selle ära SUUREPÄRASELT! Pidu oli väga oodatud, kuna füüsilisi üritusi ja seetõttu inimestega päriselt kokkusaamist ja silmast silma suhtlemist oli koroona tõttu vähe olnud. 

Maarja haaras kinni ka Arengufondi võimalustest ning korraldas JCI liikmetele enesearengu koolituse “Talendid tugevusteks!”. Koolitus aitas JCI liikmetel Gallup CliftonStrengths’i metoodikat kasutades kaardistada ja lahti mõtestada enda tugevused. Eriti kasulik oli see tulevaste juhatuste liikmetele, kes said oma meeskonda paremini tundma õppida. Koolitus sai osalejatelt väga positiivset tagasisidet. Sarnaseid koolitusi on ta Toompea kodalastele korraldanud ka varasematel aastatel. 

Maarja oli 2021. aasta kodade presidentide grupi liider ja üks silmapaistvamaid isiksusi JCI Estonia koosolekutel, aidates kaasa JCI Estonia kõigi kodade arengule ja samale tasemele toomisega. Näiteks jagas Maarja presidendina JCI Toompea koja know-how’d aastaplaanide, tegevuskavade ja muu koostamisel kõigi teiste kodadega ja salvestas tulevikus kasutamiseks JCI Estonia Google Drive kaustadesse.


Mõju kohalikule kojale. Kuidas aitas kaasa kohaliku koja mainekujundusele? Milliseid tegevusi viis läbi koja ja selle liikmete arendamiseks? 

Maarja-Eeva meeskonnas oli laiendatud juhatuse ja projektijuhi rollides kokku 15 inimest ehk enam kui pooled kodalastest said tema presidendiaasta jooksul praktilist juhtimiskogemust. Maarja ise oli mitmete projektide mentoriks (KutseRadar, Liidrikool) ja juhiks (Sammuralli, juubelipidu). Maarja-Eeva pidas oluliseks, et kojal oleks mitmeid väljapoole suunatud jätkusuutlikke projekte, mis annaks ühelt poolt kodastele võimaluse end erinevates rollides poovile panna ning teiselt poolt lahendaks ühiskonna mõnd valupunkti.

Maarja-Eeva jaoks on inimesed ja nende areng tähtsamail kohal, nii on tema südameasjaks kodalaste heaolu ja isiklik areng. Sellest tulenevalt kutsus ta ellu väga populaarse juhioskuste arendamise projekti Liidrikool, mis on lisaks osalejate juhtimisoskusele tõstnud ka koja tuntust avalikkuse silmis. Lisaks Liidrikooli loengutele said kodalased end täiendada Maarja korraldatud “Talendid tugevusteks!” koolitusel.

Ta on ka alati seisnud Toompea koja hea maine eest nii Eestis kui ka JCI-s laiemalt, läbi tugevate sõprussidemete loomise ja hoidmise JCI Kotka, JCI Marienhami, JCI Stockholmiga, JCI Hamina ja JCI Idar-Obersteiniga. Ta osales aktiivselt nende kodadega toimunud virtuaalsetel twinning-üritustel ning kutsus ka kodalasi osalema, mis andis meie koja liikmetele võimaluse laiendada oma JCI võrgustikku väljaspool Eestit ning saada ka parema arusaama JCI toimimisest ka teistes riikides.

Panustades kodalaste vaimsesse heaolusse, korraldas koroonapiirangute tipphetkel eelmises kevadel Maarja-Eeva oma liikmetele ka virtuaalse mänguõhtu. See andis kodalastele võimaluse virtuaalselt kokku tulla, suhelda ning üheskoos teistmoodi aega veeta, sealjuures pakkudes ka meelelahutuslikku vaheldust. Lisaks on tema kodus toimunud mitmed koja üritused, nt üldkoosolekud, Heade Mõtete Kolmapäevad, meestepäev jpt.

Maarja-Eeva aitas talletada koja ajalugu, jätkates videoprojekti JCI Toompea viimase 5 aasta presidendide intervjuudega.  Ta organiseeris kõik selle juurde kuuluva, alustades kohast, lõpetades scripti kirjutamise ja inimeste lõbustamisega! Neid videoid jagasid paljud JCI liikmed erinevatest kodadest. Tänaseks on neid kahte videot kolme kuu jooksul vaadatud 350 korda!


Osalemine JCI üritustel. Kirjelda ja too välja osalemised kohaliku koja, rahvuskoja ja rahvusvahelistel üritustel ning projektides. 

Maarja-Eeva on aktiivselt osalenud nii kohaliku koja kui ka mitmetel JCI Estonia üritustel. JCI Estonia omadest jõudis ta nii virtuaalsele Kevadkonverentsi auhinnagalale, Aastakonverentsile, Fresh Upile, kui ka Presidendiballile. Kojasisestest üritustest jõudis Maarja-Eeva kõikidele üritusele, välja arvatud üks KutseRadari loeng ning naistepäeva üritus. JCI Estonia presidendi koolitustel oli ta eeskujulikult alati kohal ning viimane kord võttis ka JCI noorima järelkasvu kaasa :) Rahvusvaheliselt on Maarja-Eeva teinud tugevat koostööd meie sõpruskodadega ning vedas twinning-lõunaid. Muuseas seda kõike tegi Maarja olles saanud juunikuus lapse - imeilusa väikse pojakese!


JCI väärtuste edasikandmine. Kuidas kannab edasi JCI väärtusi nii JCI tegemistes kui ka isiklikus elus?

Maarja-Eeva kannab edasi JCI väärtusi kõiges, mida ta teeb nii isiklikus kui ka JCI elus. Ta on pühendunud inimeste arengule ja nendes parima väljatoomisele, mida ta demonstreerib igas projektis ja igal üritusel. Nii sai Maarja-Eeva ka kojasiseselt pärjatud Parim Juhatuse liige 2021 tiitliga! Ta usub, et inimsuhted on kõige alus ning nii suudab ta alati luua sõbraliku õhkkonna ja tuginedes iga inimese individuaalsustele suudab ta ka väga erinevate inimestega meeskonnad panna edukalt koos töötama. Selles valdkonnas täiendab ta ka ennast edasi õppides suhteterapeudiks. Maarja-Eeva on meile kõigile inspiratsiooniks JCI väärtuste rakendamisel kõiges, mida ta teeb!
Maarja on hea inimene, kes püüab alati mõista, mitte hukka mõista. Inimene, kes teeb pigem ise rohkem, kui surub teisi inimesi ebamugavasse olukorda. Olles ise üle mõistuse aktiivne ja kogukonna peale mõtlev maailmakodanik, on raske välja mõelda nime, kes sobiks paremini JCI inimese näidiseks.

Kommentaare ei ole: