laupäev, 10. aprill 2021

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim Kohalik Koda 2020 laureaat - JCI Toompea

AUHINNA ALBUM B9 JCI Estonia Aasta Parim Kohalik Koda  

LAUREAAT: JCI Toompea 

Koja tegevusplaan. Toompea kojal on JCI neli tegevusvaldkonda (isiklik areng, ettevõtlus, ühiskondlik tegevus ja välissuhted) kõik tegevustena kojas esindatud ning seda ka 2020. aastal. Isikluku arengu valdkonnas korraldasime koolitusi ja andsime oma liikmete võimaluse saada juhtimiskogemust. Ettevõtlusvaldkonnas käivitasime Ärifoorumi ja Liidrikooli loengutesarjad. Jätkasime koja investeerimisportfelli kasvatamist ning tegime kojale LEI koodi aktsiate ostuks. Ühiskondliku tegevusena korraldasime ettevõtluskursust Tallinna Inglise Kolledžis, lõime kaasa JCI Jõulupuu projektis ning tutvustasime kodalastele kestliku arengu eesmärke. Koroonale ja reisipiirangutele vaatamata korraldasime virtuaalseid ühisprojekte teiste JCI kodadega ning twinning-lõunaid sõpruskodadega.  

Toompea kojal on mitmed traditsioonilised üritused nagu vabariigi aastapäeva, naiste- ja meestepäeva tähistamine, SUPi matk ning glögiõhtu, mis ka kõik aset leidsid. 

Koroona ei löönud meie koda rivist välja, vaid muutis meid ühtehoidvamaks ning loomingulisemaks. Kevadise karantiini ajal käivitasime Facebook-takeover stiilis projekti, kus iga kodalane ühel päeval oma elu karantiinis teistega fotode, videote ja postituste vahendusel jagas. Projekt oli väga populaarne, aktiveerusid isegi senaatorid, keda aastaid polnud üritustel näha olnud! Projekt sai ka Toompea koja parima projekti tiitli. 

Toompea koda on aktiivsete noorte võrgustik

, kel kõigil on soov ja tahe ennast arendada ning ühiskonnas midagi paremaks muuta. Soodustame erinevate initsiatiivide teket kojas (nt psühholoogilise enesehoiu teemaline töötubade sari, eneseteadlikkuse koolitused, ettevõtlus- ja juhtimisteemalised loengusarjad) ning anname oma liikmetele võimaluse ennast projektijuhina või meeskonna liikmena proovile panna. 

Oleme kinnistanud oma kuvandit kui ettevõtlus- ja juhtimisteemade eestvedaja JCI-s ja ühiskonnas. Meie sihtrühmaks kogukonnas on noored ja alustavad ettevõtjad ja juhid ning liidri potentsiaaliga noored. Oleme neile platvormiks, kus täiendada kooli- ja tööväliselt oma teadmisi ning saada kogemusi. 

Uute liikmete leidmisele olid suunatud mitmed koja tegevused ja projektid. Korraldasime mitmeid väljapoole suunatud projekte ja koolitusi, mis pakuksid lisandväärtust ning kutsuks sarnaselt mõtlevaid inimesi meiega liituma. Ettevõtlike ja enesearengust huvitatud liikmete leidmiseks algatati projektid Ärifoorum ning Liidrikool

Lisaks toimus sügishooajale hoo sisse andmiseks traditsiooniline huviliste üritus, mis on veidi vabamas õhkkonnas ja kuhu kutsutakse kokku kõik suve jooksul tekkinud huvilised. Ka seekordne huviliste õhtu oli väga edukas ning meiega liitus aasta lõpuks veel mitu uut huvilist, kes nüüd aktiivselt erinevates projektides kaasa löövad. 

Lisaks koja tutvustamistele inimestele üks ühele vestluste käigus, pidasime strateegiliselt oluliseks ka JCI Toompea sotsiaalmeedia atraktiivsuse tõstmist aktiivse postitamise, ürituste ja kaasatõmbavate visuaalide loomise kaudu. Meie Facebooki lehe jälgijaskond kerkis aastaga 687 pealt 849 peale. Kuigi auahneks eesmärgiks oli 900 on see suurepärane tulemus!

Individuaalse ja juhtiva tegevuse valdkond. Aastat ettevalmistades toimus 2-päevane meeskonnakoolitus kojas aktiivse rolli võtnud inimestega, kus sai üksteist paremini tundma õpitud, ühiseid eesmärke seatud ning kokku lepitud omavahelise kommunikatsiooni reeglid. Aasta alguses korraldati koja poolt kõigile liikmetele Gallup CliftonStrengths’i isiksusetest koos põhjaliku koolitusega, mis aitas osalejatel mõista ennast ja oma talente paremini ning andis teadmisi, kuidas teistega koos meeskonnana paremini toimida. Koolitus oli kõikide poolt väga hinnatud ning planeerime seda ka korrata, et uued liikmed saaksid osaleda. 

Vaimse tervise ja sisemise tasakaalu toetamiseks toimusid mitmed loengud ja psühholoogilise enesehoiu töötoad. Näiteks Ingelise Israeli poolt läbiviidud enesehoiu teemaline loeng, helikausside töötuba Veronika Ilvesega ning hääle vibratsiooni töötuba Nele Suisaluga. Liikmete rahatarkuse kasvatamise eest kandis hoolt investeerimiskoolitus finantsguru Paavo Siimanniga. 

Aasta lõpus organiseeriti JCI Presenter esinemisoskuste koolitus, mida viis läbi imeline JCI Estonia 2019 president Anni Oja, kelle jaoks see oli viimane koolitus ametliku JCI  koolitajana. Koolitusel osales ka teiste kodade liikmeid ning mitmeid uusi huvilisi. 

Kodalastel oli võimalik võtta kojas valdkonna juhi roll juhatuse või laiendatud juhatuse positsiooni kaudu. Seda võimalust kasutas kokku 15 inimest. Lisaks oli liikmetel võimalik olla projektijuht Tallinna Inglise Kolledži ettevõtluskursuse kahele hooajale (4 inimest), Ärifoorumile (1), Liidrikoolile (1), psühholoogilise enesehoiu töötubade sarjale (1) ning uute tegevuste ühisele proovimisele keskendunud üritustesarjale YOLO (1). 

2020.aastal liitus JCI Toompeaga 15 uut inimest. Neist 11 liiget ja 4 toetajaliiget. Aasta alguses oli JCI Toompea ridades 19 liiget ning aasta lõppes 27 liikmega ehk + 8 liiget ehk 42% kasvu. 

Ühiskondliku ja heategevusliku tegevuse valdkond. JCI Toompea usub ühiskonda tagasi andmisesse ning on panustanud juba 5 aastat noorte haridusse, viies läbi ettevõtluskursust Tallinna Inglise Kolledži 10. klassidele. Tegemist on kursusega, mille käigus noored panevad kokku toimiva äriplaani. Loenguid annavad oma valdkonna eksperdid JCIst ja väljaspoolt. Aastate jooksul on kursuse läbinud ligikaudu 300 õpilast ning tunde on andnud 50 erinevat lektorit. Ka 2020. aastal toimusid nii kevad- kui sügissemestri kursused. 2020. aastal tunnustati meie tegevust ning JCI Toompea oli nomineeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ettevõtlusõppe programmi “Edu ja Tegu” raames nomineeritud kategoorias "Aasta ettevõtlusõppe edendaja”. 

Kogukonna teadlikkuse tõstmiseks jätkusuutlikkusest ja säästva arengu eesmärkide tutvustamiseks andis JCI Toompea välja SDG-de kalendrit, kus iga kuu keskenduti põhjalikumalt ühele eesmärgile, tuues välja ohud ja indikaatorid ning kutsuti inimesi üles looma positiivset muutust ning näitama aktiivset eeskuju. Lisaks korraldasime kojas SDG-de teemalise koolituse, et oma tegevusi tihedamalt kestliku arengu eesmärkidega siduda. 

Aasta lõpus aitasime kaasa JCI Jõulupuu projektile, mis toob jõulurõõmu ning täidab vähekindlustatud laste soovid. Toompea koda aitas lasteni viia kokku 36 kingipakki

Rahvusvahelise tegevuse valdkond. Kuigi koroona mõjutas oluliselt 2020. aasta tegevusi, sh reisimist, siis jäid mitmed rahvusvahelised konverentsid, kuhu meie liikmed registreerunud olid, ära. Küll aga võime aasta kokkuvõtteks öelda, et koroona tõttu hakkasime oma twinning-kodadega hoopis tihedamalt suhtlema kui varem. Aasta jooksul toimusid mitmed virtuaalsed lõunad sõpruskodadega. Osalesime virtuaalsel maailmakonverentsil ning paljudel rahvusvahelistel koolitustel. 

Lisaks toimusid virtuaalsed ühisüritused ka JCI United Penang’iga Malaisiast ja JCI Bahcesehir’iga Türgist. Esimesel neist rääkis 2019 TOYP auhinna saanud Kaspar Korjus sellest, mida auhinna saamine talle andnud on, oma ettevõtmistest ja e-residentsusest JCI Malaisia liikmetele. Teisel üritusel tutvusime JCI Bahcesehir’i liikmete ja projektidega. Twinning-üritused on olnud mõnusaks värskenduseks sel reisimise põual. Ootame juba väga, et saaksime oma sõpruskodadega ka füüsiliselt kohtuda. 

Ettevõtluse valdkond. JCI Toompea andis olulise panuse noorte ettevõtluse toetamiseks, korraldades 5 Ärifoorumi kohtumist. Ärifoorum on noortele ettevõtjatele suunatud koolituste sari, mille käigus saab praktilisi teadmisi selle kohta, kuidas oma ettevõtte tegevust muuta efektiivsemaks ning kasumlikumaks. Ärifoorumitel osales kokku 149 inimest. 

Ettevõtlusteemade kõrval peame võrdväärselt oluliseks ka noorte liidrite kasvatamist kogukonnas. Selleks käivitasime sügisel uue loengutesarja Liidrikool. Sügisel toimus kaks loengut, kus osales kokku 50 inimest. Sari on hästi sooja vastuvõtu osaliseks saanud ning on ülipopulaarne ka 2021. aastal. Loengutes tutvustatakse erinevaid juhtimisfilosoofiaid ning antakse juhtimisalaseid teadmisi, mida koolis ei õpetata. 

Alates 2018. aastast on JCI Toompea tegelenud investeerimisega, mis ühest küljest toetab koja finantsilist jätkusuutlikkust kui annab ka võimaluse liikmetele saada investeerimiskogemust.  2020. aastal astus koda uue sammu edasi ning võtsime vastu otsuse laiendada investeerimisportfelli ka aktsiatega. Sellega seoses taotleti JCI Toompeale LEI kood

Aasta 2020 oli märgiline - JCI Toompea auliige Peeter Võrk tegi kojale suursuguse annetuse, mille sarnast ei ole vähemalt Eesti JCI ajaloos enne juhtunud - 0,5 bitcoini! Annetus on mõeldud JCI Toompea liikmete heaoluks peale intensiivset panustamist JCI Maailmakongress 2019 korraldamisse. Nii on JCI Toompea teinud walleti ja astunud krüptorahade maailma.

Kommentaare ei ole: