laupäev, 10. aprill 2021

Auhinnaalbum: JCI Estonia Aasta Koolitaja 2020 nominent Meelis Lang

AUHINNA ALBUM B4 JCI Estonia Aasta LOM Koolitaja

Nominent: Meelis Lang

Esitaja:      JCI Toompea

Liikmete arengusse panustamine.  Meelis Lang viis Toompea kojas läbi eneseteadlikkuse koolituste seeria, mis algas juba 2019. oktoobris avaliku koolitusega Gretchen Rubini poolt välja töötatud The Four Tendencies (https://quiz.gretchenrubin.com/) raamistiku põhjal, mis käsitles sisemistele ja välistele ootustele vastamise suundumusi. Raamistikust lähtuvalt saab inimesed jagada nelja gruppi: Upholder, Questioner, Obliger ja Rebel. Igat suundumust mõistes suudame nii teisi kui ka ennast paremini juhtida. 

Järgmisena toimus kojaliikmete Gallup CliftonStrenghtsi (https://www.gallup.com/cliftonstrengths)  koolitus. Koolitused toimusid 09. ja 21. jaanuaril 2020. Nende käigus selgitas sertifitseeritud CliftonStrengths treener Meelis Lang lahti testi olemuse ning tulemused. Koolituste tulemusena said kõik osalejad oma tugevused kaardistatud ning õppisid paremini väärtustama nii ennast kui teisi. 

Lisaks käis Meelis ootustele vastamise raamistikul põhinevat koolitust läbi viimas ka JCI Tartu kojas. Koolitus toimus 29. jaanuaril ning Meelis pälvis selle eest Tartu kojalt parima koolitaja auhinna.

3. Septembril toimunud Meelise koolitus efektiivse kuulamise ja tagasiside teemal oli Liidrikooli avalöögiks. Koolituse käigus õppisime efektiivselt kuulama, tagasisidet andma ning vastu võtma. 

 

Koolituste läbiviimine.  Nii ootustele vastamise raamistiku põhisel koolitusel kui Strengthsfinderi koolitusel tegid osalejad eelnevalt testi, mille tulemusi koolitusel selgitati. Samuti toimusid mõlema koolituse puhul grupiarutelud. The Four Tendencies koolitusel oli grupiarutelude eesmärk lasta osalejatel tuua oma suundumust illustreerivaid elulisi näiteid, kuidas nad erinevates olukordades mõtlevad ja reageerivad. Selline arutelu aitas paremini mõista, et teised ei pruugi mõelda nagu meie ning tuua välja mõttemustrite tugevusi ning kitsaskohti. 

Gallupi CliftonStrengths’i koolitusel võimaldasid grupiarutelud osalejatel välja tuua oma tugevused ning mõtestada, kuidas sama eesmärki on võimalik saavutada erinevaid tugevusi rakendades. Eriti kasulik oli see juhatuse liikmetele, kes said teiste tugevusi tundma õppides neile eelseisval aastal sobivat rakendust pakkuda. 

Ka efektiivse kuulamise ja tagasiside loengus olid meetoditena kasutusel omavahelised paaris arutelud ning hiljem räägitu jagamine suuremas ringis. 

Koolitaja uuenduslikkus ja unikaalsus väljendub selles, et ta käsitleb eneseteadlikkust seni väheräägitud nurkade alt. Meelis on Eestis esimene, kes The Four Tendencies põhjal koolitusi teeb. Samuti on Eestis üsna uus teema CliftonStrengths, mis võrreldes DISC-iga annab igale inimesele endast palju terviklikuma ja personaalsema pildi (üks neljast kategooriast vs 34 astmel 34 kombinatsiooni).

Lisaks pole just palju koolitajaid, kes on nõus koolitusi korraldama oma kodus.   

 

Mõju osalejatele. Koolituse planeeritav mõju osalejatele oli, et nad muutuksid eneseteadlikumaks ning seeläbi ka enesekindlamaks. Koolitustel osalemise järel osalejad on teadlikud:

  • kuidas nad vastavad sisemistele ja välistele ootustele ning oskavad oma mõtlemist ja käitumist kohandades end soovitud suunas mõjutada;
  • et teised inimesed ei pruugi lähtuda samadest suundumustest nagu nemad ning ei pea seda vääraks;
  • oma tugevustest, oskavad neid nimetada ning näiteid tuua, kuidas need tugevused nende puhul väljenduvad;
  • teiste kojaliikmete tugevustest;
  • et erinevaid talente kasutades on võimalik samaväärne tulemus saavutada;
  • keelest, kuidas rääkida talentidest, suundumustest ja soovidest hinnangutevabalt. 

Koolituse vastu oli suur huvi, mis aitas omakorda tõsta JCI Toompea kuvandit kõrgetasemeliste koolituste pakkujana.

Koolitusel omandatud teadmisi ja arusaamu saavad osalejad rakendada nii tööl kui kodus. Koolitustel omandatud arusaamad aitavad osalejatel olla tolerantsemad ja toetavamad ühiskonna ja meeskonna liikmed.

Nad on paremad suhtluskaaslased, sõbrad ja partnerid ning sihikindlamad ja edukamad töötajad, teades, kuidas oma talente enda kasuks tööle panna. Seeläbi paraneb nii sotsiaalne kui majanduslik heaolu, hõive ning nii töötajate kui ettevõtete konkurentsivõime ja tulemuslikkus.

Hiljem osalejatelt tagasisidet küsides toodi välja, et koolitused aitasid endast paremini aru saada ning aktsepteerida oma iseärasusi. Osalejate sõnul õppisid nad ennast rohkem hindama ja väärtustama. Samuti toodi välja koolituste kasu meeskonnatöö kontekstis, kuna see andis hea ülevaate, kes meie kaaslased on ning millistes tegevuses neid hea kaasata oleks. Mitmed osalejad mainisid, et koolitus andis neile sõnavara, et oma tugevustest motivatsioonikirjas ja tööintervjuul rääkida.  

 

JCI väärtuste edasikandmine.  Meelise jaoks on see teine aktiivsusperiood JCI-s. Tema koolitajakarjäär sai aastaid tagasi tuule tiibadesse JCI koolitajate koolituselt. Olles taasliitunud JCI-ga Toompea koja toetajaliikmena, soovib ta JCI-le tagasi anda, pakkudes erinevaid eneseteadlikkuse ja juhtimise teemalisi koolitusi. See soov toetab JCI missiooni arendada noori, kes ühiskonnas positiivseid muutuseid ellu kutsuksid. Ka isiklikus elus on tema kireks inimeste arendamine ja suurepäraste meeskondade ehitamine, tehes seda peamiselt erinevates IT sektori ettevõtetes. 

 

 


Kommentaare ei ole: