laupäev, 10. aprill 2021

Auhinnaalbum: JCI Estonia Aasta LOM President laureaat Triin Pajumaa

AUHINNA ALBUM: B1 JCI Estonia Aasta Kohaliku Koja President

LAUREAAT:  Triin Pajumaa

Esitaja:       JCI Toompea


Liikmete juhtimine, motiveerimine, inspireerimine: 

Triinu juhtimisstiili iseloomustab personaalne lähenemine, positiivne energia ja kastist välja mõtlemine.

·       Ta suhtleb väga paljude inimestega individuaalselt ning on täpselt kursis, kuidas kellelgi läheb ja millest keegi huvitub. Seeläbi oskab ta igale inimesele pakkuda just neile huvipäraseid viise JCI-sse panustamiseks.

·       Heaks näiteks on see, kuidas Triin jagas koja juhtimisega seotud tegevused 15 inimese vahel nõnda, et kõik said tegeleda just neile huvipakkuvate asjadega.

·       Lisaks helistas Triin kevadisel koroonaajal kõik kodalased läbi ning uuris, kuidas neil läheb ning kuidas koda saab neile toeks olla.

·       Lisaks käis ta kriidiga kodalaste akende alla toetavaid sõnumeid kirjutamas. Seda meenutasid hea sõnaga mitmed kodalased!

Triinu presidendiaastal kasvas Toompea koda lausa 11 liikme ja 4 toetajaliikme võrra, mis on muljetavaldav tulemus! 

Triinu positiivset energiat on ilmselt tunnetanud kõik, kui ta ruumi siseneb: ruum läheb särama ja naeru täis!

·       Ta loob lihtsalt kontakte inimeste vahel, kes üksteist veel ei tunne, tekitades sooja ja oodatud tunde kõigis uutes liitujates. 

·       Kastist välja mõtlemine tuli eriti kasuks siis, kui kevadel koroonapiirangud rakendusid ning vanal viisil enam üritusi teha ei saanud. Triin ei andnud alla ega vajanud pikka toibumisaega.

Põhifookus oli ühtsustunde hoidmisel ning Triinu toetusel said kojas käima lükatud nii virtuaalsed lõunad, maha peetud virtuaalne sünnipäevapidu kui käivitatud ka “Koroona kroonikate” projekt. Viimane kujutas endast Facebooki grupi takeover stiilis algatust, kus iga päev erinev kodalane oma päeva karantiinis teistega kodalastega jagas. Nii saime üksteist paremini tundma õppida ja tunda, et me pole üksi. Triinu “kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab” suhtumine on eeskujuks paljudele kodalastele

Triin valiti 2020. aastal parimaks juhatuse liikmeks. 



Mõju kogukonnale

Triinu jaoks on südamelähedane teema kestliku arengu eesmärkide (Sustainable Development Goals - SDG) tutvustamine kojale ja laiemale avalikkusele.

·       Ta koostas igakuist avalikku SDG-de kalendrit, kus tutvustas kestliku arengu eesmärke. 

·       Sügisel, kui üks projektijuhtidest Tallinna Inglise Kolledži ettevõtluskursuse vedamisest viimasel hetkel loobus, siis hüppas Triin ise paati ning tegi koos Helena Heidemanniga eduka hooaja. Esmakordselt toimus kursus osaliselt e-õppe formaadis, mis aga meie hakkajaid projektijuhte ei hirmutanud.  

·       Triin ei jäänud loorberitele puhkama ka aasta lõpus, vaid panustas Tallinna piirkonnas JCI Jõulupuu projekti, aidates lasteni toimetada 36 kingitust.

·       Triinu toetusel taaselustati Ärifoorum ning alustati Liidrikooli sarjaga, millest esimene on suunatud noortele (alustavatele) ettevõtjatele ja teine tulevastele või värsketele juhtidele. Mõlemad projektid on kogukonnas sooja vastuvõtu osaliseks saanud ning väga populaarsed



Mõju kohalikule kojale

Tänu Triinu juhtimisele tugevnes JCI Toompea maine ettevõtlus- ja juhtimisteemade eestvedajana.

·       Meie koja fookus paistab selgelt silma läbi mitmete tema aastal alustatud projektide nagu Ärifoorum ja Liidrikool. Lisaks jätkus Tallinna Inglise Kolledži ettevõtlusõppe projekt. 

·       Triin ühendas koja tegevused konkreetsemalt kestliku arengu eesmärkidega, korraldades selleks kojale SDG-de teemalise koolituse.

·       Maailmakongressi järgselt ja koroonaga muutusid olulisemaks nii vaimse kui füüsilise tervisega seotud teemad. 2020. aastal toimusid mitmed psühholoogilise enesehoiu teemalised loengud ja töötoad, aga ka füüsilist aktiivsust soodustavad sündmused YOLO sarja (uute (sportlike) tegevuste ühine proovimine) ja matkade näol.

·       Triin korraldas ka JCI Presenteri koolituse, mille kaudu jõudsid meie kotta mitmed uued huvilised. Lisaks toimusid tema toetusel eneseteadlikkuse ja investeerimise teemalised koolitused.  

·       Koroona-aastal oli eriti oluline ühtekuuluvustunde suurendamine, millega Triin edukalt hakkama sai. Tulime esimesest koroona-kriisist välja tugevamana ja ühtehoidvamana kui varem, seda eelkõige Koroona kroonikatele, Triinu personaalsele suhtlemisele ning mitmetele sotsiaalsetele üritustele

·       Kuna Triinu huvitavad rahvusvahelised suhted, siis tänu tema aktiivsele suhtlemisele on meil sõpruskoja leping JCI suurima koja JCI Osakaga ning aktiivne kontakt teiste sõpruskodadega regulaarselt toimuvate online lõunate näol.

·       Triinu eestvedamisel toimusid 2020. aastal virtuaalsed ühisüritused ka JCI United Penang’iga Malaisiast ja JCI Bahcesehir’iga Türgist. 

·       Kokku toimus Toompea kojas 2020. aastal 51 üritust. 


Osalemine JCI üritustel

Triin osales enamikel koja üritustel. Ta võttis aktiivselt osa Presidentide koolitusprogrammist ja JCI Estonia üldkoosolekutest. Triin osales Aastakonverentsil, kus meie koda sai tunnustatud ja auhinnatud mitmes kategoorias. Ta oli kodalastele eeskujuks oma aktiivsusega erinevate veebipõhiste JCI koolituste läbimisel. Triin on siiani aktiivselt osalenud kõigil rahvusvahelistel konverentsidel ning oli minemas nii Euroopa Konverentsile kui Maailmakongressile, mis koroona tõttu kas ära jäid või virtuaalselt toimusid. Triin osales virtuaalsel Maailmakongressil. 



JCI Väärtuste edasikandmine

Triin on suureks eeskujuks, kuidas ta JCI-d edukalt rakendab oma juhioskuste arendamiseks. Ta on läbi aastate võtnud nii Toompea kojas kui Eesti kojas erinevaid rolle ning pannud ennast proovile nii projektijuhina kui koja juhina. Oma presidendiaasta lõpus kandideeris ta Eesti koja täidesaatvaks asepresidendiks ning meie suureks rõõmuks on Eesti kojal üle 17 aasta taas Toompea kodalasest president tulemas!

Triin on oma 5 JCI aasta jooksul endale loonud muljetavaldava rahvusvahelise kontaktvõrgustiku. Ta on hästi kursis JCI struktuuriga ning JCI poolt pakutavaga ning tutvustab neid võimalusi silmade särades ka teistele.

Lisaks aktiivsele rollile JCI-s on Triin ema kahele imetoredale lapsele ning oli 2020. aasta jooksul oma poja kardivõistluste suurim toetaja ja fänn!  

 

 

Kommentaare ei ole: