laupäev, 19. september 2020

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim Rahvusvaheline Koostööprojekt 2020 laureaat - JCI TOYP HONOREE SERIES

 JCI TOYP HONOREE SERIES:

„How a young Estonian impacts the world through digitalization and A.I.?“

Erinevate riikide JCI kodade vaheline koostööprojekt, millest võidavad mõlema poole liikmed ning mille kaudu suurendatakse JCI mõju ühiskonnas.

Kriteeriumid:

Üldine strateegia ja planeerimineVAATA ÜRITUSE SALVESTUST SIIT

Mis olid projekti eesmärgid?

JCI Toompea koostöös JCI United Penang´iga Malaisiast viis läbi intervjuu Eesti e-residentsuse projekti ja Pactum AI asutaja Kaspar Korjusega.

Eesmärgiks oli tutvustada JCI TOYP auhinnaprogrammi ning selle nominenti Kaspar Korjust ja tema meeskonna tegemisi, Eesti riiki, laiendada rahvusvahelist kontaktvõrgustikku ja tugevdada suhteid teiste riikide JCI kodadega, populariseerida laiemalt JCI-d ja saada juurde uusi liikmeid.

JCI on isikliku kasvu kiirendi, mis pakub liikmetele võimalusi arendada eestvedamis-, juhtimis- ja sotsiaalseid oskusi, andes samas väärtusliku panuse oma kogukonda. Kaspar Korjus tunnustatud juhina jagas intervjuus oma teadmisi ja tõekspidamisi aidates osavõtjatel mitmekülgselt oma teadmistepagasit täita.


Üritust võimalik järele vaadata lingilt.


Kuidas toetas projekt JCI Estonia tegevusplaani ja/või strateegiat?

Projekt aitas jõuda mitmete uute huvilisteni ning andis panuse kohalike kodade liikmete arvu kasvuks.

Projekt oli kajastatud laiapõhjaliselt sotsiaalmeedias ning jõudis läbi selle tuhandete inimesteni.

Kuidas toetas projekt JCI missiooni ja visiooni?

JCI missioon on pakkuda arenguvõimalusi, mis innustavad noori inimesi positiivset muutust looma. JCI visioon on olla juhtiv ülemaailmne noorte aktiivsete inimeste võrgustik.

Projekt avaldas laiapõhjalist positiivset mõju kogukonnale, ning aitas populariseerida JCI-d kui globaalset aktiivsete noorte kodanike kontaktvõrgustikku.

Millist mõju avaldas projekt sihtgruppidele?

Projekt laiendas sihtgruppide silmaringi, mõjus arendavalt, ning andis panuse isiklikku arengusse, aitas laiendada osalejate kontaktvõrgustikku ning võimaldas osa saada mitmekülgsest rahvusvahelisest suhtlusest.

Osalejad väljendasid oma positiivseid emotsioone ürituse lõpus tormiliste ovatsioonide ning e-tänukirjaga Kaspar Korjusele.

Kuidas kattusid tulemused eesmärkidega?

Tänu tehtud turundusele suurenes JCI nähtavus rahvusvaheliselt, õnnestus tugevadada suhteid teiste riikide kodadega, laiendada kontaktvõrgustikku ning avardada silmaringi.Projekti pikaajaline mõju

Milline on projekti eeldatav pikaajaline mõju?

Tänu uutele kontaktidele annab see eeldused laiapõhjalisemaks rahvusvaheliseks koostööks tulevikus, aitab populariseerida JCI-d ning jõuda uute potentsiaalsete liikmeteni panustades sellega organisatsiooni üldisele jätkusuutlikusse.

Kuna üritus on internetist järelvaadatav siis aitab see jõuda suurema publikuni, kui pelgalt füüsilise üritusega.

Milliseid muudatusi tehes oleks võimalik projekti ja selle tulemusi veelgi parendada?

Pannes rohkem ressurssi turundusse oleks võimalik jõuda laiema publikuni. Tahaksime tulevikus võimalusel korraldada sarnases formaadis intervjuusid koostöös ka teiste kodadega ja leida veel huvitavaid inimesi, kes oleksid nõus oma kogemusi ja tõekspidamisi meiega jagama.

Kohalike kodade liikmete kaasatus ja koostöö projektis

Kui palju JCI liikmeid ja kohalikke ning rahvusvahelisi kodasid projektis osales/projekti korraldas?


Projektis sündis JCI Toompea, JCI Estonia ja JCI United Penang koostöös.
Korraldusmeeskonnas osales kokku 6 liiget.
Otseülekannet jälgis ca 35 inimest Eestist, Singapurist, Malaisiast ja teistest riikidest.


Millist kasu said projektis osalenud/projekti korraldanud JCI liikmed ja kohalikud/rahvusvahelised kojad?

Projektis osalenud liikmed ja kojad suurendasid tänu uutele kontaktidele eeldusi laiapõhjalisemaks rahvusvaheliseks koostööks tulevikus.

Nad suurendasid nii enda kui laiemalt kogu JCI populaarsust ning võimet jõuda uute potentsiaalsete liikmeteni panustades sellega organisatsiooni üldisele jätkusuutlikusse ning edukusele oma eesmärkideni jõudmisel.

Hilisema koostöö tulemusena saatis JCI Toompea president Triin Pajumaa tervitustvideo JCI United Penangi auhinnatseremooniale

Miks valiti koostööks just need kojad ning kuidas on plaanis koostööd jätkata?

Koostööpartneriks valiti JCI United Penang nende poolse initsiatiivi ja huvi ning JCI Toompeaga sarnaste ambitsioonide tõttu.

Projekti nähtavus ja partnerlussuhted

Milline oli projekti turundusstrateegia ning kui edukaks see osutus?

Projekti turundusstrateegia oli jõuda potentsiaalsete osalejateni läbi erinevate sotsiaalmeedia kanalite ning see osutus väga edukaks.

Millised koostööpartnerid olid projekti kaasatud ja kuidas?

Projekti olid kaasatud JCI United Penang, JCI Toompea ja JCI Estonia, nii korraldusmeeskonna liikmetena kui turunduse poole pealt. Intervjuu moderaator ja graafiline disainer olid JCI United Penangi liikmed; Facebook lehe halduse ja Kaspariga vahetu suhtlemisega tegelesid JCI Toompea esindajad. Ürituse ülesehitus, küsimuste koostamine ja turundus sündis kõikide liikmete koostöös. Tänukirja koostas JCI Toompea president Triin Pajumaa.Seotus ÜRO kestliku arengu eesmärkidega (Sustainable Development Goals)

Milliseid kestliku arengu eesmärke projekt toetas ja kuidas?

Üleilmne koostöö – tegime koostööd JCI United Penangiga (Malaisiast). Penang asub meist rohkem kui 11 000 km kaugusel.

Rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid -  Meie organisatsiooni tegevus tugineb võrgustikul ja asutuste vahelisel koostööl, et üheskoos kogukonnas positiivseid muutusi luua. See projekt aitas meil suurendada ja tugevdada rahvusvahelist kontaktvõrgustikku.

Kommentaare ei ole: