reede, 12. juuni 2020

JCI SDG-de Kalender 2020 🌐 Juuni SDG 17 - Üleilmne koostöö
JĂ€tkame JCI SDG-de kalendriga, mis pĂ”hineb UN SDGs Planning Calendar`il, sÀÀstva arengu eesmĂ€rkide tutvustamist. Juunikuus on fookuses sÀÀstliku arengu eesmĂ€rk nr 10 ÜLEILMNE KOOSTÖÖ. SÀÀstva Arengu puhul on tegu tasakaalu leidmisega planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimeste heaolu vahel.
 
JCI alustas ametlikku partnerlust ÜRO-ga aastal 1954, et lĂ€bi koostöö ĂŒhist mĂ”ju suurendada. JCI oli ĂŒks esimesi vabaĂŒhendusi, kes sai erikonsultandi staatuse ÜRO-s, millega anti JCI-le luba kasutada oma logo sees ÜRO sĂŒmbolit. 2017. aasta JCI maailmakongressil kirjutati alla vastastiku mĂ”istmise memorandumile, et mobiliseerida noori kestliku arengu eesmĂ€rkidega seotud teadlikkuse suurendamiseks.

Ülemaailmsel, regionaalsel, riiklikul ja kohalikul tasandil on vaja kaasavaid partnerlussuhteid, mille keskmesse seatakse inimesed ja planeet.Üleilmne eesmĂ€rk „Üleilmne koostöö“ keskendub koostööle ja partnerlusele, et saavutada sÀÀstva arengu kĂ”ik eesmĂ€rgid. See eeldab tĂ”husamat koostööd kĂ”igil tasanditel nii rahvusvaheliselt kui ka igas riigis.

ÜRO tegevuskavas 2030 on kĂ”nealune eesmĂ€rk jagatud viieks alateemaks: raha, tehnoloogia, suutlikkuse suurendamine, kaubandus, sĂŒsteemikĂŒsimused. EnnekĂ”ike tuleb tugevdada partnerlust ja tagada sÀÀstva arengu valdkonnas sidus tegevus nii riigis kui ka rahvusvaheliselt. TĂ€htis on saavutada avaliku ja erasektori ning kodanikuĂŒhiskonna partnerlus, kasutades nende kogemusi ja asjaomaseid rahastamiskavasid.
Raha
17.1 Suurendada abi selleks, et arenguriigid suudaksid ise makse koguda.
17.2 Arenenud riigid tĂ€idavad tĂ€ielikult ametliku arenguabi andmise kohustused, sealhulgas paljude arenenud riikide vĂ”etud kohustus anda ametlikust arenguabist/kogurahvatulust 0,7% arenguriikidele ja 0,15–0,2% vĂ€him arenenud riikidele. Ametliku arenguabi doonorriikidel palutakse kaaluda ametlikust arenguabist/kogurahvatulust vĂ€hemalt 0,2% andmist vĂ€him arenenud riikidele.
17.3 Kaasata erinevatest allikatest pÀrit tÀiendavad finantsvahendid arenguriikide toetamiseks.
17.4 Aidata arenguriikidel saavutada pikaajaline vÔlgade teenindamise stabiilsus kooskÔlastatud tegevusega, mille eesmÀrk on toetada vastavalt vajadusele vÔlgade finantseerimist, vÀhendamist ja restruktureerimist ning vÀhendada suure vÔlakoormusega riikide vÀlisvÔlga, et leevendada vÔlgade tagasimaksmisega seotud probleeme.
17.5 VĂ”tta vastu ja rakendada investeeringuid toetavad sĂŒsteemid vĂ€him arenenud riikides.
Tehnoloogia
17.6 Tugevdada PÔhja-LÔuna, LÔuna-LÔuna ja kolmepoolset piirkondlikku rahvusvahelist koostööd teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas. Suurendada teadmiste jagamist vastastikku kokkulepitud tingimustel.
17.7 Toetada keskkonnaohutute tehnoloogiate arendamist ja soodustingimustel siiret, tutvustamist ja levitamist arenguriikides.
17.8 VÔtta 2017. aastaks tÀielikult kasutusele tehnoloogiapank ja vÀhim arenenud riikide teadustöö-, tehnoloogia- ja innovatsioonialase suutlikkuse suurendamise mehhanismid. Edendada vÔimalusi avardava tehnoloogia, eelkÔige info- ja sidetehnoloogia kasutamist.
Suutlikkuse suurendamine
17.9 Suurendada rahvusvahelist toetust, et tÔhusalt ja sihipÀraselt suurendada arenguriikide suutlikkust. Toetada riiklikke sÀÀstva arengu eesmÀrkide rakenduskavasid, sealhulgas PÔhja-LÔuna, LÔuna-LÔuna ja kolmepoolse koostöö kaudu.
Kaubandus
17.10 Toetada Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames ĂŒldist, reeglitel pĂ”hinevat, avatud, mittediskrimineerivat ja Ă”iglast mitmepoolset kaubandussĂŒsteemi, viies muu hulgas lĂ”pule Doha arengukava raames toimuvad lĂ€birÀÀkimised.
17.11 Suurendada oluliselt eksporti arenguriikidest, seades eelkĂ”ige eesmĂ€rgiks kahekordistada 2020. aastaks vĂ€him arenenud riikidest pĂ€rit ekspordi osakaalu ĂŒlemaailmses ekspordis.
17.12 Tagada vĂ€him arenenud riikidele Ă”igeaegselt pĂŒsiv tollimaksu- ja kvoodivaba turulepÀÀs, tagades muu hulgas, et vĂ€him arenenud riikidest imporditud kaupade suhtes kohaldatavad sooduspĂ€ritolureeglid on arusaadavad ja lihtsad ning toetavad turulepÀÀsu.
Tegevuspoliitiline ja institutsiooniline sidusus
17.13 Tugevdada ĂŒlemaailmset makromajanduslikku stabiilsust tegevuspoliitikate kooskĂ”lastamise ja sidususe abil.
17.14 Suurendada sÀÀstvat arengut kÀsitlevate tegevuspoliitikate vahelist sidusust.
17.15 Tunnustada iga riigi poliitilist ruumi ja Ôigust kehtestada tegevuspoliitikad vaesuse kaotamiseks ja sÀÀstva arengu saavutamiseks.
Mitme sidusrĂŒhma vaheline partnerlus
17.16 Tugevdada sÀÀstva arengu ĂŒlemaailmset partnerlust, koondades ja jagades teadmisi, tehnoloogilisi ja rahalisi vahendeid. Toetada sÀÀstva arengu eesmĂ€rke kĂ”ikides riikides, eelkĂ”ige arenguriikides.
17.17 Ergutada ja propageerida tĂ”husaid avaliku sektori, avaliku ja erasektori ja kodanikuĂŒhiskonna partnerlusi, kasutades nende kogemusi ja vastavaid finantseerimiskavasid.
Andmed, seire ja aruandlus
17.18 Suurendada 2020. aastaks toetusi arenguriikide, sealhulgas vÀhim arenenud riikide ja vÀikeste arenevate saareriikide suutlikkuse suurendamiseks, et muuta palju lihtsamalt kÀttesaadavaks kvaliteetsed, Ôigeaegsed ja usaldusvÀÀrsed andmed sissetulekute, soo, vanuse, rassi, rahvuse, rÀndeseisundi, puude, geograafilise asukoha ja muude riigi jaoks oluliste tunnuste lÔikes.
17.19 Kasutada olemasolevaid algatusi, et töötada 2030. aastaks vÀlja nÀitajad sÀÀstva arengu saavutamisel tehtud edusammude mÔÔtmiseks (lisaks sisemajanduse kogutoodangule) ning tugevdada arenguriikide statistiliste andmete kogumise suutlikkust.


Üleilmne eesmĂ€rk „Tugevdada tegevuskava rakendamise meetodeid ja taaselustada sÀÀstva arengu alane ĂŒlemaailmne partnerlus“ on Eestis seotud rahvusvahelise arenguabi, valitsemissektori eelarve ja keskkonnamaksude jĂ€rgmiste nĂ€itajatega:

• ametlik arenguabi;
• valitsemissektori eelarve tasakaal;
• valitsemissektori vĂ”lg;
• keskkonnamaksud.

Eesti suunab jÀrjest rohkem vahendeid ametlikku arenguabisse (0,19% RKT-st 2016. aastal), kuid see jÀÀb siiski Euroopa Liidu seatud sihttasemest (0,33% RKT-st) tublisti maha. Riigi rahandus on tasakaalu lÀhedal: valitsemissektori koondeelarve on struktuurses tasakaalus ja vÔla osatÀhtsus sisemajanduse koguproduktis on Euroopa Liidu riikide hulgas vÀikseim. TÀielikult ei ole rakendunud 2005. aastal algatatud ökomaksureform, mille eesmÀrk on suunata maksusurve tööjÔumaksudelt tarbimismaksudele ja seega vÀhendada ka survet looduskeskkonnale.


1. AMETLIK ARENGUABI
Ametliku arenguabi nĂ€itajaga vĂ€ljendatakse antud arenguabi osatĂ€htsust rahvamajanduse kogutulus. Ametliku arenguabina kĂ€sitatakse riiklikku abi, mida antakse arengumaadele, et edendada nende majandusarengut ja suurendada ĂŒhiskonna heaolu. Ametlik arenguabi hĂ”lmab toetusi, sooduslaene, mille soodustuselement on vĂ€hemalt 25% kogusummast, ja tehnilist abi, mida doonorriik osutab abisaajale otse (kahepoolne koostöö) vĂ”i rahvusvaheliste organisatsioonide, nagu nĂ€iteks ÜRO vĂ”i Maailmapanga kaudu (mitmepoolne koostöö). Ametliku arenguabi hulka ei arvestata abi, mis antakse sĂ”jalisel eesmĂ€rgil.

2. VALITSEMISSEKTORI EELARVE TASAKAAL
Valitsemissektori eelarve tasakaalu vĂ€ljendatakse koondeelarve struktuurse positsiooniga, mis hĂ”lmab valitsemissektori kĂ”igi tasandite tulusid ja kulusid (nominaalne eelarve), millest on eemaldatud nii majandustsĂŒkli mĂ”ju kui ka ĂŒhekordsed ja ajutised tegurid, mis vĂ”ivad eelarve tasakaalu mĂ”jutada. Struktuurne eelarve tasakaal aitab saada riigi rahandusest adekvaatse ja moonutamata ĂŒlevaate.

3. VALITSEMISSEKTORI VÕLG
Keskkonnamaksud on kehtestatud selleks, et vÀhendada negatiivset mÔju keskkonnale, soodustada keskkonnasÀÀstlikumaid tarbimis- ja tootmis- harjumusi ning vÀhendada keskkonnasaastet. Keskkonnamaks kehtestatakse tÔestatud ja spetsiifilise negatiivse mÔju korral. TÀhtis on nii kÔnealuste maksude eesmÀrk kui ka maksubaas ja tÔhusus keskkonnasÀÀstlikkuse edendamisel.

4. KESKKONNAMAKSUD
Teiste Euroopa Liidu riikidega vĂ”rreldes on Eestis keskkonnamakse ĂŒsna vĂ€he. Eestis on kehtestatud energia-, transpordi-, saaste- ja ressursimaksud, kuid puuduvad nĂ€iteks sĂŒsinikdioksiidi- ja ummikumaks ning pestitsiidi- ja vĂ€etiseaktsiis. Energiamaksude alla kuuluvad kĂŒtuse- ja elektriaktsiis, vedelkĂŒtusevaru makse ning saastekvootide mĂŒĂŒgitulu. Transpordimaksud on raskeveokimaks ja sĂ”iduautode registreerimistasu. Saastemaksud on heitvee, jÀÀtmete ja Ă”husaastetasu ning pakendiaktsiis. Ressursimaksud on vee erikasutusĂ”iguse ja kalapĂŒĂŒgiĂ”iguse tasu. Ressursimaksuna ei arvestata maavara kaevandamisĂ”iguse tasu, sest rahvamajanduse arvepidamises kĂ€sitatakse seda rendina.

Allikas: Statistikaamet.


Miks peaks ĂŒleilmne koostöö minu jaoks oluline olema?

#WeAreAllInThisTogether Me oleme kÔik selles koos! Agenda 2030 koos 17 sÀÀstva arengu eesmÀrgiga on universaalne ja nÔuab kÔigi riikide, nii arenenud riikide kui ka arengumaade tegutsemist, tagamaks, et keegi neist maha ei jÀÀ.

Mida saaksime selle probleemi lahendamiseks teha?

Looge vĂ”i liituge oma kohaliku kogukonna grupiga, mis pĂŒĂŒab mobiliseerida tegevusi ja meetmeid SÀÀstva arengu eesmĂ€rkide rakendamiseks. Julgustage riiklikke ja kohalikke omavalitsusi globaalsete eesmĂ€rkide teadvustamisel ja saavutamisel otsima partnerlust ettevĂ”tete ja kodanikuĂŒhiskonnaga.


ÜRO kliimakampaania ActNow eesmĂ€rk on algatada iga isiku individuaalset panust kliimamuutustega vĂ”itlemisel. KĂ”ik suured asjad saavad alguse vĂ€ikestest asjadest! On palju erinevaid vĂ”imalusi, kuidas Sina saad anda oma panuse ökoloogilise jalajĂ€lje vĂ€hendamiseks, tehes oma igapĂ€evases elus teadlikumaid valikuid, tarbides mĂ”istlikumalt ja loodusressursse sÀÀstvamalt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kas teadsite, et duĆĄi all kĂ€imine, mis kestab kauem kui 5 minutit, tarbite sama palju vett kui vannis kĂ€ies? LĂŒhemate duĆĄide vĂ”tmine on suurepĂ€rane viis selle vÀÀrtusliku ressursi sÀÀstmiseks. Puhta vee puudus mĂ”jutab juba 4 inimest kĂŒmnest. 80% maailma reoveest jÀÀb puhastamata. Vee sÀÀstmine kodukeskkonnas on vĂ”tmetĂ€htsusega, et kindlustada meie pĂ”hiressursi jĂ€tkusuutlik kasutamine. NĂ€iteks vĂ€ga vĂ€ike kuid oluline samm vee sÀÀstmiseks on kraani sulgemine hammaste pesemise ajal, kĂ€te pesemise vĂ”i raseerimise ajal.
 
Tegutse kohe!

LOE LISAKSKommentaare ei ole: