laupäev, 15. september 2018

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim Koja Projekt Lastele/Noortele 2018 laureaat: Ettevõtluse alused Tallinna Inglise Kolledžis

Kategooria: A 4 - JCI Estonia Parim Koja Projekt Lastele/Noortele
Ettevõtluse alused Tallinna Inglise Kolledžis
Esitaja: JCI Toompea

Noortele suunatud projekti raames viis JCI Toompea koda 2017/2018 õppeaastal kahel semestril läbi seitsme nädalase kursuse Tallinna Inglise Kolledži 10. klassi õpilastele nimega "Ettevõtluse alused". Kursuse eesmärgiks oli tekitada huvi ettevõtluse vastu ning anda baasteadmised ettevõtluse olemusest. Kursus oli praktilise ülesehitusega, kodutööna kirjutasid õpilased äriplaanid.

Üldine planeerimine ja läbiviimine
Seitsme nädala vältel toimusid iga nädalased ettevõtjatega kohtumised ning ka baasloengud ettevõtluse olemusest. Kursuse eesmärgiks oli valmistada ette õpilased olukorraks, kus nad soovivad keskkooli lõpetamiseks vajamineva uurimistöö asemel uuendusena lubatud õpilasfirma luua. Kursust koordineerisid sügissemestril JCI Toompea liige Triin Urb ja kevadsemestril toetajaliige Minni Nool. 

Kasulikkus linna või maakonna noortele
Noortel oli pealehakkamist ja häid ideid, mis vajavad elluviimist! Ühtlasi andis antud kursus ettevalmistuse oma õpilasfirma loomiseks nii mõnelegi. Ei saa jätta mainimata ka noorte kohtumisi ettevõtjatega, kelle juurde nad hiljem kindlasti oluliselt julgemalt oma küsimuste-ettepanekutega pöörduda julgevad.
Käsitleti teemasid nagu:
· Ärimudeli loomine
· Äriplaan
· Kommunikatsioon ja turundus
· Maksud ja Töölepingu seadus
· Tööjõu värbamine
· Lepingud
· Finantsprognoosi koostamine
· etc

Koja liikmete osalemine projektis
Kogemusi ja teadmisi käisid jagamaspaljud liikmed ja senaatorid erinevatest kodadest, kuid kõige suurem esindatuslektorite seas on olnud siiski JCI Toompea kojast. Kursused lõpetas finaalvõistlus - õpilased tutvustasid oma äriplaane zürii ees, kuhu kuulusid samuti meie enda koja liikmed. Nende vilkad silmad ja kõrvad vaatasid presentatsioone, esitasid õigeid küsimusi, jagasid asjalikke nõuandeid ning hindasid tulemusi 100 palli süsteemis.

Projekti tulemuslikkus
 "Ettevõtluse alused" oli suurepärane võimalus panustada noorte ettevõtlikkuse arengusse, et Eesti ühiskond oleks jätkusuutlik ja kasvaks peale noori ettevõtjaid, kes looksid ka tulevikus uusi töökohti. 
  • See projekt ühendas koja inimesi ning kutsus välja neid, kes võib-olla muidu nii aktiivsed pole viimasel ajal olnud. 
  • Sai harjutada oma esinemisoskusi ning tutvusid noortega, kes juba hiljemalt kümne aasta pärast koos meiega tööturul ringi liiguvad. 
  • Ühtlasi avanes hea võimalus kasvatada noorte teadlikkust JCI-st ning selle võimalustest Eestis ja globaalselt. 
  • Kuna kooli ja õpilaste poolne tagasiside on olnud äärmiselt positiivne, siis planeerime juba programmi jätkata ka uuel kooliaastal. 
  • Ühtlasi näeme ka võimalikku järelkasvu koja liikmetele. 
  • 2018. aastal astus esimene kursuse läbinud õpilane JCI Toompea liikmekandidaadiks.

Kommentaare ei ole: