laupäev, 14. september 2013

Auhinnaalbum: JCI Estonia parim koolitusprojekt 2013 nominent JCI Toompea koolitused


AUHINNA ALBUM
A2  JCI ESTONIA PARIM  KOOLITUSPROJEKT 2013
Nominent:       JCI Toompea koolitused  2013
Esitaja:            JCI Toompea

Projekti eesmärk, suunitlus

JCI Toompea Koolitusprojekt 2013 eesmärk on pakkuda võimalusi kodalaste isikliku arengu suunal. Meie liikmed ja huvilised on ettevõtlikud ning selle juurde käib pidev areng. Käesoleva aasta koolituskava „ paikaseadmine“ toimus kodalaste abiga, kes andsid teada, milliseid koolitusi vajatakse ja mida isikliku arengu vaates oodatakse ja tahetakse.
Üldine planeerimine ja läbiviimine

Tegime küsitluse kodalaste hulgas, milliseid koolitusi soovitakse. Saabunud vastuste põhjal tekkis nimekiri koolitustest ja edasi oli vaja leida koolitaja ning paika seada koolituse aeg ning  koht. Enamus koolitajatest on  meie suurepärased kodalased, kellel on teadmisi ja oskusi, mida jagada teiste kodalastega.
Koolitused on saanud „suure hoo sisse“  2013 aasta veebruarist ja kuni juunikuuni on pea iga kuu toimunud 2 koolitust ning osalejate arv koolitusel on olnud suurusjärgus 15-40 kodalast-huvilist ja seda erinevatest kodadest.
Hetkesesiuga on kõige populaarsemaks osutunud Ardo Reinsalu (GO Koda) läbiviidud “Ajaplaneerimise” koolitus, kus osalejate arv jõudis 42 huviliseniJ
Tooksin välja veel eriti agaralt koolitaja pulti astunud noore Priit Kuuseorg (JCI Toomemäe), kes viis läbi “PR ja meediakoolitust”. Priit astub meie ette veel ja seda juba sügisel.
Suurepärase etteaste tegi meie vanameister Elmo Puidet (JCI Toompea) “Life Planningu” koolitusega.
Ei saa mainimata jätta “Eelarve” koolitust, mis on meie alustala igas projektis ning sellega viis meid veelgi paremini kurssi Paavo Siimann (JCI Toompea).
Väljapoolt koda tuli meile “Kiirlugemise” kiirkursust läbi viima Tauri Tallermaa.
Osalemise koolitustel oleme teinud väga rahakotisõbralikuks. Peame tähtsaks seda, et igal kodalasel oleks vajalik info kättesaadav.

Kojaliikmete osalemine projektis

Koolituste läbiviimine sellisel kujul nagu Toompea koda on otsustanud sellel aastal teostada, on teadlikult  valitud tee: kodalaste soovide väljaselgitamisest koolituste läbiviimiseni välja.

JCI Toompea on seltskond teotahtelisi noori inimesi, kel on väga palju häid ideid ja rohkelt pealehakkamist!
 Meie organisatsiooni üks tegevussuundadest on isiklik areng ja käesoleva aasta koolituste sari võimaldab nii projektijuhil, kodalastel kui teiste kodade liikmetel osa saada sellest märksõnast kõige otsesemas mõttesJ
Projektijuhile on suureks abiks olnud Birgit Ormus (JCI Toompea), kelle käe all valmivad koolituste kutsetekstid. Oma hea nõu ja jõuga on alati projektijuhi kõrval olnud JCI Toompea koja president Minni Nool. Koolitusruumide osas on abiks Raili Naris (JCI Toompea), kelle eestvedamisel on allkirjastatud koostööleping Estonian Business School’ga (EBS). Rahulikku meelt on üleval hoidnud meie suurepärane senaator Elmo Puidet.
Südantsoojendav on teadmine, et lisaks Toompea kodalastele, on meie juurde tee leidnud osalejate – koolitajatena jci’kad erinevatest kohalikest kodadest.
Projektijuht on kõigile väga tänulik!

Kasulikkus linna või maakonna noortele ettevõtjatele

Lisaks sellele, et koolitused on ühine kvaliteediaeg, peab koolitusel õpitut saama ka reaalselt igapäevaelus rakendada. Siiani läbiviidud koolitustel osalejad on saanud endale „tööriistu“ selleks, et oma aega paremini planeerida ning noor ettevõtja peab kindlasti teadma eelarve koostamise alustalasid. Meie enda koolitajate paindlik lähenemine koolituse käigus üles kerkivatele vajadustele, on eelduseks koolituse maksimaalsele kasulikkusele ja seda kui kasumlikult me õpitud pagasit kasutame, sõltub ikka ja ainult meist endist!

Koja liikmete osalemine projektis (oluline kvaliteet mitte kvantiteet)
Projektijuhi areng koolitusjuhina

Pean koolituste organiseerimist huvitavaks ja enesearengu vaates väga positiivseks. Minul endal oli eriti soov lihvida oma läbirääkimisoskusi. Olen esimese poole aastaga kogenud koostöö olulisust, sest ainult läbi koostöö kodade-kodalastega, on võimalus heast ideest suurepärase tulemuseni jõuda. Mulle on oluline olnud kindlasti tutvusringkonna suurenemine. Tänapäeval on kontaktvõrgustik oluline ning jci on kontaktivõrgustik (networking), mis on meie märksõnadest.

Eriti rahul olen ma tagasiside osas, kui osalejad annavad mõista kui vajalik või huvitav koolitus oli ja mis on nende järgmised ootused!


Kasulikkus LOM-le ja tema liikmetele
    Koolitusprojekti eesmärk on olnud anda võimalus kodalaste keskenduda isikliku arengu suunale ning järgides Toompea koja juhtlauset:  „Juhioskuste parim kool“, koolitusprojekt andnud võimalusi uusi oskusi omandada nii projektijuhil, kohaliku koja juhatusel, liikmeskonnal   ning viimast kogu Eesti koja kogukonnal. Koolitused on kokku toonud osalejad ja koolitajad erinevatest kodadest ja see kokkuvõttes tekinud mõnusa ning asjaliku koosolemise ja ühte Eesti koja liikmeskonna tunde!

    Veebruaris toimunud Projektieelarve koolitus võiks olla iga koja juhatuse ja kõikide jci projektijuhtidele „kohustuslik“ koolitus rahade planeerimisest rahade väljamaksmiseni välja.
-       Märtsis toimunud  PR & meediakoolitus , LifePlanningu  ja Ajaplaneerimisel veedetud tunnid on paslik igal kodalased kord aastas endale võtta ning prioriteedid paika loksutades tulemuslikult toimetada ainult õigete tegemistega endale sobilikul ajal! 
     Sotsiaalsetel teemadel omandatud uutel teemadel on paslik võtta igal ühel hetk oma elus kasvõi korra ning kiirlugemise, kohvi ja surfamise  teemaga tutvust teha!
·   Silmaringi laiendav on kord elus vähemalt kokku puutuda kunstimeetodite rakendamisega sotsiaal- ja noorsootöös!

Kohtumiseni sügis-talv toimuvatel uutel koolitustel!

Angela Laanemaa
Koolitusdirektor 2013
JCI Toompea

Kommentaare ei ole: