laupäev, 15. märts 2008

Auhinnaalbum:JCI Estonia Aasta LOM Asepresident 2007 laureaat - Kadi Maldur


I.6. JCI Estonia Aasta LOM Asepresident laureaat:  

Kadi Maldur

Esitaja: JCI Toompea

Kadi on kõigi poolt armastatud, igale poole jõudev, alati abivalmis, samas kindla käega toimekas kaaslane. Just selline nagu EVP olema peab ja just selline, kes oli väärikaks kandidaadiks LOM presidendi kohale.


Kadi peamiseks ülesandeks 2007 aastal oli JCI Toompea president Raini igakülgne toetamine ning enda järgneva presidendiaasta ettevalmistamine. Märgata oli, et Kadi planeeris juba EVP-na enda tulevast meeskonda ning ka koja üldiseid arengusuundi. Juba varakult oli tal visioon tulevasest juhatusest, mille iseloomustavaks jooneks pidi saama ideederohkus, positiivsus ja võibolla ka veidi enam uuendusmeelsust. Kokkuvõtlikult võib tema tegutsemisprintsiibid kojas kokku võtta märksõnadega: kvaliteetsed üritused ning Eesti kodade vaheline twinning.
Aktiivsus Kadi aktiivsus on eeskujuks meile kõigile. Ta osales põhimõtteliselt kõikidel 2007 aasta JCI Toompea ja JCI Estonia üritustel, sh. JCI Estonia aastakonverentsil Sagadis.


Tema aktiivsuse väljundiks ning ka ideeks kuidas kodalasi aktiviseerida, sai kojalõunate traditsiooni algatamine. Igal teisipäeval lõunatavad JCI Toompealased üheskoos Itaalia restoranis Rooma, naudides head toitu, arutades tolle hetke olulisemaid küsimusi, edastades teated, õnnitlusi ning rääkides töö- ja maailmaasjadest ja kõigest muust, mis hingel.


Tavaliselt öeldakse, et ütle kolm sõna kellegi iseloomustamiseks. Kolm sõna on Kadi iseloomustamiseks lihtsalt liiga vähe. Kui aga üritada, siis võiksid need kolm sõna olla: hüperaktiivne, naeratav, sihikindel. Ütleme nii, et mis on vaja korda saata saab ka saadetud ja veel mängleva kergusega, ise imestades: „Mis see siis ära ei ole“ või „See ei ole miski probleem“. Tihti oleme ka kuulnud: „Ah ma teen parem ise ära, siis on kindel, et on tehtud!


Twinning  Just nimelt Eesti kodade vahelise suhtluse aktiviseerimine ehk twinning on olnud Kadi üheks peamiseks eesmärgiks JCI-s Toompea. Kadi seisukoht, et kojal ei ole vaja väikeseid üritusi, tagasihoidliku sisu ning limiteeritud arvu inimestega on igati positiivse vastukaja leidnud. Juba teist aastat järjest on heaks näiteks JCI Paidega koos organiseeritav kanuu-ja rabamatk, mis üha enam kogub kaasalööjaid, kaasamatkajaid.

Abivalmis Kadi abivalmidus ei jää mitte ainult kodalaste märgata. Kadi on kaasa löönud mitmetes projektides Kiikla Lastekodu ning ka Heleni Kooli laste abistamiseks, kusjuures ta on abistanud nii nõu kui ka jõuga. Kartmata käsi mustaks teha lõi Kadi kaasa 2007 suvel toimunud Kiikla lastekodu talgutel. Varem on Kadi abistanud Kiikla lastekodule toetuse kogumisel.   


Alati oma koja eest väljas Kui aktiivsus üritustel esindamisena on igati kiiduväärt juba iseenesest, siis Kadi puhul kehtib põhimõte: tema tahab alati ise midagi ka ära teha. Seda ka näiteks JCI Toompead alati äärmise innukusega kõikvõimalikel spordivõistlustel esindades. Ja ta on tubli: ütleme nii – Kadi ei lähe lihtsalt osa võtma, ta soovib alati saavutada maksimumi. Ja isegi kui üldine tulemus ei pruugi olla võit, kehtib siinkohal JCI Toompea sisemine moto: võidab sõprus.
Presidendiketi vääriline  Ilmselge on, et presidentiketi vääriline ei ole mitte igaüks. Selleks tuleb pälvida kodalaste usaldus, kuid veelgi enam – selleks tuleb saada JCI Toompea kodalastega sõbraks. Kadi valimine 2008 aasta presidendiks näitas, et tema on selle saavutanud – JCI Toompea liikmed usaldavad teda ja on valmis tegutsema tema rõõmsameelse taktikepi all.  

Kindla käega mängija  Kindlasti on üheks Kadi edu saladuseks tema mänguline suhtumine nii koja projektidesse kui ka elusse tervikuna. Kadi oskab näha elu just niisama värvilisena nagu see on: rõõmustada avameelselt heleroosade pisiõnnestumiste üle kui ka märgata õigel ajal tumedamate toonide tekkimist, et need siis veidi erksamate toonide segamisega taaskord värvikirevaks segada.

Või äkki on elu Kadile lihtsalt seganud väga head kaardid?

JCI Toompea
29.02.2008

Kommentaare ei ole: