laupäev, 19. oktoober 2019

Auhinnaalbum: JCI Estonia Parim Projekt 2019 nominent - Konverents "Väärtusta Tulevikku"


Kategooria: A 1 - JCI Estonia Parim Projekt

Konverents “Väärtusta Tulevikku”
Esitaja: JCI Toompea 
Ettevõtluse ja ettevõtlikkuse teemaline konverents “Väärtusta Tulevikku” toimus märtsi lõpus Tallinnas Hotellis Meriton.


Üldine planeerimine ja läbiviimine.
Projekti planeerimisega alustasime juba kevadel 2018, kui Toompea kojaga otsustasime võtta uues kuues kevadkonverentsi enda korraldada. 2018. aastakonverentsiks sai esitatud ka avaldus üldkoosolekule ning siis saime kinnituse, et konverents “Väärtusta tulevikku” toimub sellel aastal Toompea koja eestvedamisel.
Kuna kevadkonverents sai uue hingamise ja eesmärgi, oli vaja konverentsile ka uut nime, mis käiks aastast aastasse projektiga kaasas. Selleks korraldasime nimekonkursi ja rahvahääletuse JCI liikmete seas ning võitjaks osutus “Väärtusta tulevikku”.
Kuna ettevõtlus ja ettevõtlikkus on väga lai teema, siis sai vastu võetud otsus võtta sel korral fookusesse ettevõtlus ja ettevõtlikkus tulevikus, ehk mis tuuled puhuvad ja milliseid trende erinevates valdkondades tulemas on. Projektijuhi eestvedamisel sai paika suurepärane programm. Osalejate tagasiside põhjal võib öelda, et kõik jäid rahule.
Konverents toimus 30. märtsil 2019 Tallinnas Hotellis Meriton. Päev varem toimusid ettevõtete külastused (Omniva logistikakeskus, Mindvalley ja Proekspert) millele järgnes mõnus networking õhtu Mustas Puudlis. Järgmisel hommikul alustasime programmiga juba varakult. Päev oli täis põnevaid ettekandeid ja praktilisi töötube. Päeva modereeris JCI Toomemäe koja liige Harald Lepisk.
  
Esimest korda oli kevadise konverentsi juures ka TOYP gala ning jagati Silmapaistva Noore Eestlase tiitleid. Varasemalt on see toimunud alati sügisel. Gala oli pidulik. Õhtut juhtisid meie oma liige Roland Tokko ja seltsimees laps Helena Maria Reisner. Tantsuks mängis ansambel Bossenova. Pidu kestis varajaste hommikutundideni.

Projekti eesmärk, suunitlus.
Meie eesmärgiks oli korraldada konverents mitte ainult JCI inimesele vaid kaasata ka inimesi väljast. Kokku osales konverentsil (õhtusel ja päevasel osal) u 180 inimest kellest ligi 30% ei olnud ühegi koja liikmed. Seega loeme eesmärgi täidetuks. Siinkohal suur tänu ka kõikidele kodadele, kes aitasid oma kodalasi konverentsile kutsuda.

Kodade liikmete osalemine projektis
Projektijuhi rolli võttis värske liikmekandidaat Heliina Teder, kes tõi projekti head ja värsket hingamist. Alguses oli meie korraldusmeeskond pisike. Mida lähemale üritusele, seda suuremaks meie seltskond ka muutus. Konverentsi meeskonda kuulusid lõpuks suuremal või vähemal määral peaaegu kõik oma koja liikmed ning abijõude saime ka teistest kodadest.

Projekti tulemuslikkus
Tänu väga heale programmile, ühele välismaisele peaesinejale ja presidentide poolt heale müügitööle oma kodades osutus projekt väga õnnestunuks. Paljud osalejad ütlesid tagasisideks, et osaleksid konverentsil uuesti. Tänu sellele saame öelda, et projekt õnnestus ka finantsi poolelt suurepäraselt.

Koja liikmete innustamine ja motiveerimine.
Projekti liikmete motiveerimine oli esialgu väljakutseks. Paljud koja liikmed olid valmis avaldama mõtteid, kuid tegutseda esimese hooga väga paljud ei soovinud. Koda toetas projekti meeskonda ka teambuildinugu läbiviimiseks, et omavaheline meeskonna töö paremini sujuks. Võime öelda, et lõpuks olid kõik väga motiveeritud konverentsi ära tegema. Ja mitte ainult ära tegema, vaid väga hästi ära tegema.

Muud projektiga kaasnevad väärtused.
Kuna JCI on võtnud ÜRO Säästva Arengu Eesmärkide saavutamise 2030. aastaks oma südameasjaks, siis ei unustanud neid ka meie meie konverentsi korraldades.
Konverents hõlmas mitut eesmärki:
Kvaliteetne haridus - iga osaleja sai jälle mingil määral targemaks ja haritumaks.
Tööhõive ja majanduskasv - konverentsi raames toimus mitmeid arutelusid, et pakkuda võimalust tutvuda uute inimestega. Nii aga tekivad uued värsked ideed ning koostöö projektid, mis omakorda pakuvad inimestele töökohti.
Tööstus, uuendus ja taristu - konverentsi peamine fookus oli suunatud tulevikule ja uuendustele, mis sellega kaasnevad.

Kommentaare ei ole: