reede, 6. september 2002

Platvorm. Valimisliit "LEADERS FACTORY"

Jüri Tümanok (ENKK EVP kandidaat),Richard Dobrus ja Elmo Puidet (ENKK VP kandidaadid) on otsustanud moodustada strateegilise meeskonna ja käesolevaga tutvustame meie ühiseid vaateid.


Eesti JC on viimaste aastatega muutunud ettevõtlikumaks, ENKK on astunud märkimisväärseid samme teel koostöö ja partnerluse alal ettevõtetega ja organisatsioonidega Eestis, kuid meil ei ole õnnestunud avada veel firmadele noortekoja tegeliku väärtust ja sellest tulenevalt ei ole me suutnud kojale leida piisavalt partnereid.
Arvame, et JC on kasulik ja vajalik organisatsioon kõigile neile, kes tahavad saada ja olla paremad liidrid ja ettevõtjad. Tahame anda kojale kui ettevõtlikule organisatsioonile, senisest laiema tähenduse, teadvustada ettevõtlikkust ja arengut kõigil s.h. ka NOM tasemel ja oluliselt suurendada ENKK tuntust.

MIS ON JC?
Fernando Sanchez-Arias ütles Nordic Academy 2002 ajal välja ühe mõtte “JC is the factory of Leaders” mis meie meelest sõnastab täpselt JC olemuse.

JC pakub jätkuvalt praktikas toimivat ja järeleproovitud vabatahtlikku Liidriks kasvamise programmi, igakülgseid võimalusi ja abi sellel teel. Tänu rahvusvahelistele suhetele ollakse kursis uute juhtimisteooriatega ning uuesti ja uuesti on võimalusi rakendada praktikas kogu oma kogemustepagasit ja uut teooriat (ilma kartuseta kaotada seeläbi töökoht).

LEADERS Factory – JC eesmärgiks on liidrite treenin, et kasvatada silmapaistvaid tippjuhte. Kojas tehtav on vahendiks eesmärgi saavutamisel. FACTORY – Koja poolt pakutav teenus peab klientidele ( e. partneritele) olema arusaadav ja selge, teenuse kvaliteeti peab olema kontrollitav ja järjepidev, hind arusaadav. Koda peab juhitma kui äriettevõtet.

Läbi sõnumi “Leaders Factory” me saame müüa JC ja Eesti Noorte Kommertskoja tegeliku väärtust - Liidrite treenimise võimalust. Me ei ole konkurendid kõrkkoolidele ega koolituskeskustele, me oleme järgmine tase – me oleme pideva leadership-treeningu keskus.

KUHU ME LIIGUME?
Eesti koda vajab ühistegevust ja selleks, et ülaltoodud visiooni ellu viia, näeme me vajadust aktiviseerida järgmisi tegevusvaldkondi:
- Kodade juhatuste töö
LOM juhatus peab aktiivsemalt osalema ENKK arenemises et täielikumalt ära kasutada võimalusi ja potentsiaali, mida JC organisatsioonina ja treeningkeskusena pakub.
- Ettevõtlusele ja ettevõtjatele lähemale liikumine
ENKK on partneriks ettevõtetele ja organisatsioonidele. Koda müüb ettevõtetele oma teenust, nagu koolitusfirmad ja ülikoolid. Teenuseks on liidrite koolitusprogramm, mis koosneb võimalustest osaleda koja tegevuses, projektide ja koja juhtimises ning programmi kõrgeimaks tasemeks on JCI Presidendiks olemine. Partner saab tagasisidet oma töötaja edu kohta läbi üritustel osalemise ning koja liikme kogemuste rakendamisega töösituatsioonis.
- Koja liikmete kvaliteedi tõstmine/parandamine
Koja liikme kvaliteedi mõõdupuuks on tema soov saada paremaks liidriks, ettevõtjaks ning targemaks, tasakaalukamaks ja ettevõtlikumaks. Kodade liikmete kvaliteedi tõus toob kaasa aktiivsema ja mõtestatuma koja-elu. Kojad väiksemates linnades peaks haarama lisaks linna noortele kaasa ka maakonna või veel laiema piirkonna aktiivseid, ettevõtlikke noori.

MIDA SIIS TÄNA TEHA?
Kooskõlastada ja avalikustada Eesti noortekoja “uus äriidee”. Seejärel koostada kohalike kodade aktiivsel osavõtul ENKK pikaajaline strateegia. Kojad määravad, mis on ENKK juhatuse teenused ja nende kvaliteedi kriteeriumid. Ka praegused pikad projektid ja suunad tuleb vaadata üle vajalikkuse printsiibist lähtudes. Muutuste põhjused peavad olema kõigile aru saadavad.
Tegelikud muudatused vajavad aega rohkem kui 1 aasta ja sellepärast on vaja meeskonda, kes liigub läbi ENKK juhatuse ametikohtade mitme aasta vältel.

MIS ROLLI KANNAB ENKK JUHATUS?
ENKK juhatus koordineerib JC programmi elluviimist Eestis ja täidab kõiki liidri 5 funktsiooni:
  • Liidri roll – ENKK juhatus on JC idee ja visiooni kandjaks Eestis.
  • Manageri roll - ENKK juhatus juhib ENKK-d, aitab LOM juhtkondi tööde korraldamisel, planeerimisel ja aruandlusel. Tsentraalne müügitugi ja vajadusel müük.
  • Treeneri roll – ENKK juhtkond aitab LOM presidentidel tagada arengut ja järjepidevust.
  • Koolitaja roll – ENKK juhatus koolitab JC põhimõtteid ja on abiks koolituste korraldamisel.
  • (Suur)saadik – ENKK juhatus on Eesti JC saadik nii välismaal kui ka Eestis, integraator ja (ideede, arengusuundade) logistikakeskus.
Me pakume ENKK-le ja kõigile kodadele sellist meeskonda, kes on valmis koos rakendama oma praegusi oskusi ja aktiivsust koja arendamiseks ja just nende – ülaltoodud – mõtete ellu viimisel. See meeskond on valmis jätkama ka järgmistel aastatel ENKK juhatuses sama aktiivselt ja kasutama ära koostöötamise ja vastastikuse mõistmise sünergiat.


Lugupidamisega,
Jüri Tümanok                               Elmo Puidet                                  Richard Dobrus

  

Kommentaare ei ole: