teisipäev, 9. jaanuar 2018

Inspireerime Tallinna Inglise Kolledzi 10klassi noori ettevõtlusega algust tegema!

TIK G1 Entrepreneurship kursuse  noored koos
Kairi Niinepuu-Markiga avaloengus
9.jaanuaril algas JCI Toompea ja Tallinna Inglise Kolledzi (TIK) järjekordne 7nädalane koostööprojekt teemal "Ettevõtluse  alused".

Avaloengu ettevõtlusest ning äriidee otsimisega tegid noored algust Kairi Niinepuu-Mark juhendamisel ning neljapäeval viisid noored oma äriideed juba Elmo Puideti nn käe all ärimudelisse:-)

Tegemist on väga inpsireeriva projektiga, kus erinevad praktikutest jci'kad,  jagavad  TIKi 10klassi noortele teoreetilisi teadmisi ning praktilisi kogemusi ettevõtlusest, mille tulemusl 20.-22. veebruar kaitsevad noored oma äriplaani.

Kursuse lõppeesmärgiks on julgustada noori alustama ettevõtlusega. Õpilastel, keda on sellel aastal 35, on järgmisel aastal võimalik teha projekti korral õpilasfirma. Sellel õppeaastal on kaks tublit kümnendikku, kes tahavad oma äriideega (ilma õpilasfirmata) äriplaanini jõuda :)  Selle aasta kaitsmiste voor tuleb kindlasti huvitav!

TIK G1 Entrepreneurship kursuse noored

Kursuse ülesehituse on kunagi Valeria Kiisk eestvedamisel läbi mõeldud ning igal aastal programm mõnevõrra uueneb ja kaasajastub lähtuvalt eelmiste kordade tagasisidest nii äriplaanide kaitsmiselt kui teemade käsitlejatelt.
Sellel aastal jõuavad noored oma äriplaani kaitsmiseni 20.-22. veebruar ning vahepealsel ajal jagavad oma teadmisi:

TIK G1 Entrepreneurship kursuse noored ja Anneli Ohvril

Sandra Hion ja Kairi Niinepuu-Mark avaloengus
  • Sandra Hion (JCI Toompea Pres 2017) hoolitseb selle eest, et loengute materjalid oleksid õpilastele kättesaadavad ning aitab kooli korralduslikku poolt joone peal hoida:)

Minu jaoks on konkreetne projekt huvitav iseäranis noortest endast lähtuvalt ning kuidas tänane koolielu üldse välja näeb ning kuidas noored ettevõtlusega end seostavad. TIKis tunnis olles meenutasin oma 10klassi ja kohapeal kogesin seda, kuidas täna Sandra teeb oma mobiiltelefonis kooliõppeinfosüsteemis kohaloleku kontrolli ning kuidas klassiruum ning õpikava välja näeb... nii põnev ja nii erinev oma kooliajast:)

TIK G1 Entrepreneurship kursuse noored avaloengus
Eriliselt sümpaatseks muutusid noored mulle siis, kui avaloengus Kairi küsis neilt, kas see on neil vabatahtlik valikaine... klassis kostus mõnus naerusahin... Kui Kairi tõstatas küsimuse edasi, et kui ettevõtlus ei olnud nende vaba valik, siis mis oleks nende vabavalik ning jõudsime tõdemuseni, et ettevõtlus ikka on nende vaba valik:)

Noored ise on väga entusiastlikud.. 10kond on aidanud vanemaid ettevõtlusega seoses,,, 10kond noorukit on pärit perekonnast, kus vanemad on ettevõtjad... seega teema kui selline väga võõras ei ole noortele:)

TIK G1 Entrepreneurship kursuse  noored koos
Kairi Niinepuu-Mark'ga avaloengus
Vahva oli näha kuidas noorukitel silmad särama lõid, kui seinal oli Steve Jobsi pilt... ma sain küll teadmise, et 10ndikud teavad kõike mis on nime taga Mac ning kes/mis on selle brändiga seotud:)

Noortele  meeldisid väga praktilised ülesanded. Nii kui oli vaja hakata kirja panema enda meelistegevusi ja tugevusi ning gruppidesse jaguneda jaäriideid otsima hakata... kohe oli klassiruum ümber korraldatud ning noored usinasti töös.

TIK G1 Entrepreneurship kursuse noored koos
Anneli Ohvril'ga kommunikatsiooniloengus
Esimese päeva lõpuks genereerus 11..12 ideed ning järgmisel päeval tundi minnes, olid noorukid ideid edasi arendanud ning kolmandal päeval Elmoga ärimudeldamises oli kokku juba 15 mõttelõnga:)

TIK G1 Entrepreneurship kursuse noored koos
Anneli Ohvril'ga kommunikatsiooniloengus

TIK G1 Entrepreneurship kursuse noored koos
Anneli Ohvril'ga kommunikatsiooniloengus
Neljandas loengus käsitles Anneli Ohvril kommunikatsiooniteemat ning väga huvitavalt jäid noorukid talle otsa vaatama, kui ta küsis, kust noored infot hangivad... kes vaatas otsa ja küsis naabrilt, et mis infot... kes teatas, et Samsung news:) ...klassist kostus ka tähelepanek.. Facebookis on palju nn libateemat... Anneli käivitas noorukeid oma särava nutisusside ideega ning usun, et noortel tekkis aimdust, kuidas ja mida oma ideega seoses kommunikeerida:)
TIK G1 Entrepreneurship kursuse noored koos
Anneli Ohvril'ga kommunikatsiooniloengus


TIK G1 Entrepreneurship kursuse noored koos
Piret Sepp'ga  juriidika loengus
Piret Sepp poolt läbi viidud juriidikaloeng keskendus seadustele läbi ettevõtlusega alustamise ning tunnis saadi peaaegu uus ettevõtegi äriregistris asutatud:) Juriidikat arutada noortega, kes on Ühiskonnaõpetuses seaduse teemal teadmisi saanud kodaniku vaates, oli Piretile põnev väljakutse, millega ta sai lõbusalt hakkama ning tunni lõppedes klassiruum aplodeeris talle:)
TIK G1 Entrepreneurship kursuse noored koos
Piret Sepp'ga  juriidika loengus


Põnev on see JCI Toompea ja Tallinna Inglise Kolledzi ühisprojekt koos teiste kodade tegijatega (kodade ülene koostööprojekt),  kuidas noortele ettevõtlus käega katsutavaks tehakse ning usun, et nii selle hooaja äriplaanide kaitsmised kui loengud ise ning uue hooaja loengud, saavad põnevad ja inspireerivad olema kõigile osapooltele.

TIK G1 Entrepreneurship kursuse noored koos
Heidi Kakko startupinduse loengus
Heidi Kakko pani klassi kihama oma startupidega kokkupuutud kogemuste pealt... kõiki tänasel päeval avalikkusele tuntud ärisid ta teadsid,,, kõiki startupi poisse ja tüdrukuid isiklikult tunneb... noortel silmad särasid...


TIK G1 Entrepreneurship kursuse noored koos
Kuno Peek ja riskianalüüsi loengus
TIK G1 Entrepreneurship kursuse noored koos
Kuno Peek ja riskianaüüsi loengus
Kristjan Võrno jagas 14.02.2018 oma ettevõtluskogemust!
Kuno Peek julgustas noori riskianalüüsi peatükki käsitledes ka õhinapõhise ettevõtlusega ehk siis vabatahtliku organisatsiooniga kokku puutuma. Kuno andis oma tuntud heas sõnakastuses noortele konkreetsed ülesanded kätte - 10minutit töötad iseseisvalt ja siis kopereerute gruppidesse ja vahetate infot .. kõiki meeskondi Kuno kuulas ja andis igale ühele kohe tunnis tagasisidet ning see meetod noortele väga meeldis.
Kuno loengus hakkasid noored küsima äriplaanist lähtuvalt ka selliseid küsimusi, et mis siis saab, kui nad nüüd analüüsiga jõuavad nii kaugele, et polegi mõtet seda ideed edasi teha...kuidas siis lõputöö kaitmisele minna:)  Eriti vahva on vaadata, et mida loeng edasi äriplaanide kaitsmisele, seda enam hakkavad noored sellele lõpptulemusele mõtlema:)

TIK G1 Entrepreneurship kursuse noored koos
Indrek Põldvee'ga  Mindset. Vabatahtlikkus. loengus
Indrek Põldvee teemakäsitluse peale tuli noortelt tunnis tagasisideks kommentaar, et see mis te praegu räägite, ei ole ju pelgalt ettevõtlusega seotud - see kehtib elus üldiselt ka ning sellist teemakäsitlust peaks iga poolaasta nn õppekavas meeldetuletusena olema:)  Tunni lõppedes tuli üks noor õpilane Indreku juurde ja küsis võimalust Indreku juurde vabatahtlikku tööd tegema minna:) Väga cool!

TIK G1 Entrepreneurship kursuse noored koos
Kristi Schumann'ga personaliteema loengus
Sandra Hion ja Kristi Schumann
Kristi Sschumanni loeng personali teemadel pani auditooriumi kihama... küsimusi laekus Kristile seinast seina...lõpetades sellega kui vana on Kristi koer (2.5a inglise buldog).  Töötajate palkamine versus omanikuna tasuta töötamine või osalise tööajaga töötamine või hoopis teenuse sisseost... niipalju erinevaid võimalusi ning lähtuvalt sellest, et selle aasta gruppides on äriideed tervislikest toiduampsudest  ning õpilaste mentorlusprogrammide ja videomängukoolituskeskkondade ja tarkade nutipesadeni välja.. siis nn vajalike kompetentside hulk arhitektidest programmeerijateni... tõstatas ülesse küsimusi reaalne töökogemus versus kõrghariduse diplom ning isikuomadused meeskondades ning omanike rollid:)  Poolteist tundi kadus kui silmapilk ning see koolinoorte särasilmsusest ning teotahtest sai Kristi kõva energialaengu terveks nädalaks:)

Raigo Raid
Kaire Valge Äriplaani loengus
Raigo Raid jagas 45minuti jooksul oma ettevõtluskogemust..noorukid saalis vahepeal naersid erinevaid põnevaid "varguse" jm "ämbrite" osas aga tore, et kõlama jäi ikka teema: usalda aga kontrolli, kvaliteet ning finantsid on olulised; pea kinni oma lubadustest ning ettevõtluses tuleb probleeme ikka ette ... kõva närvi:)
Kaire Valge Äriplaani loengus

TIK G1Entrepreneurship kursuse noored koos
Raigo Raid'ga ettevõtluskogemuse jagamise loengus

08.veebruari loengus keskendus Kaire Valge Äriplaani vormistuslikele nüanssidele ehk siis võeti ette Töötukassa Äriplaani vorm koos abimaterjalides ülesse täheldatud küsimused ja teemad  ning Kairega koos said noored pooleteise tunni jooksul selgemaks, kuidas investor/rahastaja/äriplaani hindaja plaani loeb ja mida selles hindab.  Kaire rõhtatud teemadest, kuidas noored neid tähelepanekuid kasutavad, saame ainu 20.-22. veebruar toimuvatel äriplaanide kaitsmisel.
Kaire lubas noortel endaga kontaktis olla terve nädalavahetuse - kui tekib küsimusi, siis kohe helistada - kirjutada ja Kaire on neile olemas:)

Gümnasistide poolt võeti oma Äriplaanide kaitsmist väga tõsiselt, st et noored olid endid pidulikumalt riidesse pannud ning ootusärevalt ootasid juba klassiruumi ukse taga :)
Hindamiskomisjonis 22.02.2018:
 Kuno Peek, Henry Arnhold ja Marju Raadik-Kantsik
Hindamiskomisjonis 20.02.2018: Anneli Ohvril, Kuno Peek ja Henry Arnhold
Kaitsmiskomisjoni kuulusid kolmel päeval Herny Arhold (JCI Estonia President 2018) ja Kuno Peek (JCI Toompea liige ja riskianalüüsi lektor "Ettevõtluse alused" kursuse raames ning külalisliikmed nn Anneli Ohvril ( JCI Go Koda ja "Ettevõtluse alused" kommunikatsiooni lektor) ja Salome Virkus (JCI Toompea sõber) ning Marju Raadik-Kantsik (JCI Toompea ja "Ettevõtluse alused" lektot teemal rollid erinevates organisatsioonides). Noorte esitlused ja zürii tagasiside oli põnev nagu alati... võiks võrrelda tänapäeva toredate saadetega nagu "Su nägu kõlab tuttavalt" jne:) Züriiliikmed olid tutvunud korralikult äriplaanidega ning Kuno eest ei jäänud varjatuks ükski omahinnaarvutuse matemaatiline ebatäpsus ning Henry jagas mõnusalt näpunaiteid valdkonnapõhiselt :), Anneli fookuses hindamisel oli ikka turundus ja kommunikatsioon ning Marju ja Salome tasakaalustasid  oma tagasisidega mõnusalt küll finantside küll üldise investortüüpi mõtlemise läbi. Noored said detailsed kirjalikult tagasisidemärkmed kõikidelt züriiliikmetelt oma õpikeskkonnas ning neid soovitusi ja kommentaare arvesse võttes, julgustame kindlasti järgmisel hooajal oma õpilasfirmaga liikvele minemist:) 


Hindamiskomisjonis 21.02.2018:
Salome Virkus, Kuno Peek ja Henry Arnhold
Minul, projektijuhina, oli äärmiselt huvitav seda kursust läbivalt "kaasa teha" ning võtame kaasa nii lektoritelt kui õpilastelt saadud mõttekohad ning uus kursus alustab juba 04.september:)

Muljetas Minni, käesoleva hooaja projektijuht 

Lektorite juurde on lingitud kas infokillud meie oma koja persoonilugudest või avalikus internetimaailmas saada olev persoonitutvustus või persooni tutvustav teemakatkend! See on põnev taaskohtumine ning soovitan meie lahedate lektorite/kodalaste tegemistega kursis olla!

Kommentaare ei ole: