laupäev, 12. märts 2016

Auhinnaalbum: JCI Estonia Aasta Senaator 2015 laureaat Elmo Puidet

AUHINNA ALBUM B3 JCI Estonia Aasta Senaator
Laureaat: Elmo Puidet
Esitaja: JCI Toompea

Elmo on Toompea koja sensatsiooniline senaator.
Elmo on alati suurtel sündmustel kohal. Elmo on alati abiks, kui koda vajab suunamist ja koolitamist. Elmo tõttab alati appi, kui mõni teine Eesti koja vajab head nõu. Ja Elmo on alati oodatud igale poole – sellepärast, et temast on abi, ja veel rohkem sellepärast, et tema kohalolek teeb ka teistel tuju heaks, lihtsalt nii toreda inimesega on tegemist!

JCI põhimõtete levitamine
Elmo on JCI-kas. JCI väärtused ja põhimõtted on ta niivõrd omaks võtnud, et levitab neid igapäevaselt. Ta usub inimestesse ja ta on alati valmis pakkuma oma abi – sest inimkonna teenimine on elu parim töö!
Isiklik panus noorte liikmete arendamisse
Elmo kannab hoolt selle eest, et JCI Estonia tuleviku liidrid saavad korralikku väljaõpet. Elmo on üks põhitreeneritest Eesti Akadeemias. Lisaks on ta olnud viimase aasta jooksul väga aktiivne – ta on olnud toeks paljudele kohalikele kodadele, teinud koolitusi ja aidanud oma strateegia paika panna JCI Viljandimaal, JCI Rakverel ja ehk ka paljudel teistel – Elmo tuntust ei otsi ja tihtipeale saame meie ta toredatest ettevõtmistest teada vaid tagantjärele, Facebook’is avaldatud tänusõnade baasil!
Jätkuv toetus JCI-le
Kuigi Elmo igapäevane töö nõuab talt palju ja ta on väga hõivatud inimene, leiab ta alati aega selleks, et olla JCI Estoniale abiks. Olgu tegemist paaritunnise koolitusega kohalikule kojale või mõnes suursündmuses kaasalöömine. JCI Nordic Inspiration Converents’il oli Elmo Leadership Academy korraldajaks ja põhikoolitajaks.

Kahepäevase programmi raames said JCI-kad, enamus nendest välismaalased, kogeda midagi hämmastavat – paljud ütlesid, et see programm muutis nende juhtimis- ja suhtlemisstiili kardinaalselt. Väärib tähelepanu ka see, et see oli Nordic konverentsi kõige kiiremini välja müüdud programm.
Eeskuju ja innustus
Oma aktiivse hoiaku ja can-do suhtumisega on Elmo eeskujuks paljudele! Kui kõik JCI-kad oskaks sama hästi seista oma põhimõtete eest ja oskaks öelda EI kui asi ei sobi ning oskaks öelda JAH kui uus kogemus loob väärtust – laiendab silmaringi või pakub elamust – oleks meie organisatsiooni mõju ühiskonnale kordades suuremJ

Kogu aeg läheb hästi on Elmo hüüdlause ja teades, et Elmo on meiega, läheb hästi ka meil!

JCI Toompea 2016

Kommentaare ei ole: