pühapäev, 30. november 2008

Koja rahulolu-uuring ja selle tulemused


JCI Toompea  aastakonverentsil 15. novembril said kokku tõmmatud möödunud koja-aasta tegemised ja vaadatud koos uude aastasse. Üks abimees selleks oli üldkogul korraldatud rahulolu-uuring. 

Uuringus küsiti kojaliikmetelt, mis on neile kojas tähtis ja teisalt - kuidas nad hindavad oma rahulolu nende valdkondadega. Lisaks paluti anda hinnang 2008 aasta juhatuse tegevusele.
Tulemused olid järgmised.

1. Ootused vs rahulolu

Koja rahulolu 2008

(Originaalsuurust näed siit)

On näha, et uuringus osalenute inimeste arvates on kõige suuremad "käärid"  järgmistest valdkondades:
* huvitavad ja arendavad üritused
* üritused, kus enese arendamine ja fun on koos
* võimalus õppida oma ala spetsidelt

Ootused on kõrged, rahulolu madal.

Kahte esimest neist peeti ka kojas kõige tähtsamaks! 

Toon siia ära ka kõige enam oluliseks peetud valdkonnad (hinnatud kõrgeimalt 8-9 palli 10st)
 1. Huvitavad ja arendavad üritused
 2. Üritused, kus enese arendamine ja Fun on koos
 3. Sõpruskond, sots. suhtlemine
 4. Kontaktvõrgustik, ärisuhtlus
 5. Koos tegemisest tekkiv sünergia
 6. Enese avastamine ja arendamine
 7. Võimalus õppida oma ala spetsidelt
 8. JCI Tähtsus üldiselt
Ootamatu oli leid, et puhtalt Fun-üritusi, rahvusvahelist suhtlust ja "karjääri" kojas pidi saama rohkemgi, kui seda oluliseks peetakse. Vaat siis! 
Hihh... õnneks ei oleks vaja kojas "karjääri" karjääri pärast vaja teha.. aga ka enda "upitamiseks":)
Vaid selleks, et kogemust saada. Ja oma elu põnevamaks elada:)

Alljärgnevalt see, millega kõige vähem rahul ollakse (hinnatud madalaimalt - 5-6 palliga 10st)

 1. Enda aktiivsus kojas
 2. Võimalus õppida oma ala spetsidelt
 3. Liidriks kasvamine
 4. Huvitavad ja arendavad üritused
 5. Rahvusvaheline suhtlemine, keelepraktika
 6. Koos tegemisest tekkiv sünergia
Hmm.. huvitav, kuidas oma rahulolu neis valdkondades tõsta? Teate vist isegi ;))

2. Hinnang 2008 aasta juhatusele
 
rahulolu juhatusega 2008

(Originaalsuurust näed siit)
Kodalaste hinnangut 2008 juhatuse tegemistele vaatades võib märgata, et kõige kõrgema hinnangu said president Kadi Maldur ja üldine atmosfäär kojas ning üldkogudel. Hästi tehtud!

Kõige
madalamaks hinnati ürituste ja muu tegevuse dokumenteerimist. 
Eks siit on õppida seda, et veelgi enam kajastada oma tegemisi koja blogis. Muidugi võib postitustest ka kojaliikmeid teavitada.... kuid tegelikkuses oleneb see juba igaühe huvist seda võimalust kasutada :)

Kojategevuse dokumenteerimise osas on meil kindlasti arenguruumi... Kasutame seda!

Tehkem igaüks omad järeldused! 
Eks me olemegi siin selleks, et ise oma ellu midagi huvitavat tuua:)


Kommentaare ei ole: