teisipäev, 22. märts 2011

Auhinnaalbum: JCI Estonia Aasta Asepresident 2010 nominent Maarja Peinar-Järve

Maarja on olnud JCI Toompea liige 10 aastat. See on piisavalt pikk aeg, et panna ennast proovile erinevates ametites ja liikuda step-by-step kõige esiduslikuma ja kõrgema ameti suunas – LOM Presidendiks. Selle aja jooksul on Maarjal sündinud kaks last ja leidnud ikka laste kõrvalt aega ja motivatsiooni koja tegemistes kaasa lüüa ja erinevates ametites vastutav olla.

Huviliste kaasamine.
2010 aastal EVP ametis seisis Maarja koja arengu eest. Suhtles huvilistega ja korraldas hoogsalt huvilisteõhtuid, mille tulemusena Toompea koda sai oma ridadesse mitmeid aktiivseid liikmekandidaate ja liikmeid. Maarja ei ole kunagi skeptik, ta toetab alati uusi ideid ja nende elluviimist, et tagada koja pidev areng ja lasta ideedegeneraatoritel oma unistusi täide viia.Osalemine koja juhatuse töös.
Maarja suhtus oma EVP ülesannetesse kohusetundlikkult, valmistades end samal ajal ette eelolevaks presidendiaastaks. Oktoobris toimunud koja strateegiapäevale ei peljanud Maarja kaasata ka oma poega Kristjanit. Koja arengukava peab saama edasi antud põlvest põlve :-)


Maarja on koja igakuistel koosolekutel ikka esiridades, et kõik oluline informatsioon jõuaks moonutusteta temani ja saaks õiges kohas vajalikul hetkel olulise repliigi lisaks öelda. Maarja on konkreetne ja edasipüüdlik, ta väärtustab traditsioone ja tunneb rõõmu nii enda kui teiste saavutustest.

Erinevad rollid.
Ümberkehastumine stiilipidudel õnnestub Maarjal imehästi ja täiesti loomulikult. Ta suudab erinevatesse rollidesse kiiresti sisse elada ja naudib seda täiega. Meie koja senaatoritega on Maarjal eriline klapp - keegi ei suuda Maarja üleskutsetele eitavalt vastata :-) Samuti on Maarja alati valmis koja eest spordivõistlustel tulle astuma.


Toompea koja aastakoosolek toimub alati Maarja sünnipäeval või siis selle lähiümbruses. Maarja on siis traditsiooniliselt võõrustanud kõiki kohalviibijaid kohukestega :-)
2010 aastal oli see Maarjale parim sünnipäev, kus Toompea koda tunnustas tema edukat EVP aastat ja valis ta 2011 aastal JCI Toompea presidendiks koos tugeva ja edumeelse meeskonnaga.JCI Toompea

Kommentaare ei ole: