laupäev, 12. märts 2016

Auhinnaalbum: JCI EStonia Parim Kohalik Koda 2015 laureaat JCI Toompea


    AUHINNA ALBUM A10JCI Estonia Parim Kohalik Koda
Laureaat:       JCI Toompea
Esitaja:           JCI ToompeaAasta 2015 oli aasta, mida meenutatakse ka tulevikus. JCI võttis vastu maagilise numbri – nüüd ületab meie organisatsiooni vanus 100! Esmakordselt korraldati Eestis  konverents nimega JCI Nordic Inspiration Conference 2015. Ja JCI Toompeal oli heameel anda oma panus aastasse 2015!

JCI Toompea on aktiivne koda – 2015. aastal tegime ridamisi üritusi, võtsime osa teiste korraldatud sündmustest ja olime üleüldse väga aktiivsed – kuid kõige tähtsam on see, et me nautisime igat hetke! Läbi nende tegevuste kasvasime tugevaks ja nüüd on meie koda suurteks väljakutseteks valmisJ 

Liikmeskonna juurdekasv
Meie jaoks jääb võitluses kvaliteet versus kvantiteet peale kvaliteet! Oleme väga valivad uute liikmete vastuvõtmisel. Oma kodalastele pöörame palju tähelepanu ja varustame neid vajaliku nõu ja abiga, et nendest areneksid suurepärased JCIkad.

2015. aastal võtsime kotta vastu 3 liiget ja 3 liikmekandidaati ja nii nagu meil kombeks ikka, asusid uued inimesed kohe asja kallale, toimetasid eri ürituste korraldamisega ja lõid kaasa kõikides tegemistes! Aasta lõpuks oli JCI Toompea kojas 24 liiget, 6 liikmekandidaati, 11 senaatorit, 5 auliiget ja 4 seeniorliiget.

Finantstegevus
JCI Toompea 2015. aasta juhatuse üks eesmärkidest oli vaadata üle ja parandada koja rahalist seisu. Selleks paigutas  koda oma vabad rahalised vahendid parematesse finantsinstrumentidesse, mis toob kojale täiendavat rahavoogu uute algatuste rahastamiseks.
2015. aasta eelarve koostamisel lähtuti põhimõttest „vastavalt vajadusele, kuid mitte kübetki rohkem“. Kõik vajalik sai tehtud ja seda mõistlike kuludega.

Koja liikmete osalemine üritustes ja projektides
JCI Toompea liikmed olid 2015. aastal kõige aktiivsemad! Seda nii korraldamise kui ka külastamise vaatevinklist. Heameel on tõdeda, et me olime aktiivsed mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal. Koja president 2015 avastas nii mõnelgi üritusel, et Toompea delegatsioon oli suurim! Panustati ka ühisprojektidesse teiste kodadega, suurimaks pingutuseks osutus otseloomulikult JCI Nordic Inspiration Conference 2015, mille ridades toimetas 18 Toompea kodalast ja huvilist!

Tegevus JCI Estonias
JCI Estonia suurimaks pingutuseks aastal 2015 osutus JCI Nordic Inspiration Conference 2015, millele andis oma panuse 18 Toompea kodalast ja huvilist. Olime aktiivsed Eesti koja ümarlaudadel ja loodame, et suutsime läbi oma mõtete ja algatuste väärtust luua. Võtsime osa erinevatest töögruppidest. Väliskonverentsidel olime aktiivsed JCI Estonia boksis projektide tutvustamises. EC2015 promosime JCI Nordic konverentsi, WC2015 ajal aga maailmakongressi ja Teeme ära! Projekti.

Oma kohalolekuga erinevatel üritustel lõid JCI Toompea kodalased kindlasti Fun meeleolu tõsistes tegemistes. Näiteks JCI Toompea „tantsutüdrukud“ JCI Võrkpalliturniiril. Meie valged kaabud, millega alustasime oma läheneva 25. sünnipäeva promomist jäid silma paljudel üritustel! J

Mestisime palju teiste kodadega. Meeleolukaid toimetamisi oli meie sõpruskoja JCI Toomemäega– näiteks Tartus toimunud veinikoolitus, millel oli 42 osalejat.

Rahvusvahelised suhted
JCI Toompea koja jaoks on rahvusvahelised suhted väga olulised. Suhtleme palju oma twinning kodadega, käime neil külas ja võtame aktiivselt väliskonverentsidest osa.  EC2015 Istanbulis oli JCI Toompea delegatsioon 10 inimest ja WC2015 Kanazawas oli delegatsioon 5 inimest. Esindatud olime samuti Balti konverentsil Jurmalas.

Lisaks võtsime 5-liikmelise tiimina osa ajaloolisest twinning projektist Battle of Baltics, mille taaskäivitus toimus meie koja poolt 2014. aastal ja mida aasta hiljem korraldas JCI Stockholm Rootsis. 2 liiget käisid Maltal JCI Small Talks projekti raames kultuuridevahelisi erinevusi avastamas. Käisime ka JCI Kotka ja JCI Mariehamn üritustel.

JCI Nordic konverentsi raames korraldasime kaks suurepärast üritust oma sõpruskodadele: supisöömine projekti päevase programmi ajal ja õhtune pre-drinks kokkusaamine enne lõpupidu. Mõlemale üritusele kogunes kokku ca 40 inimest, kelle seas oli ka auväärt maailmakoja president Ismail Haznedar, JCI Rootsi rahvuspresident, JCI Norra rahvuspresident ja JCI Eesti rahvuspresident. Twinning is Winning, seda teavad nüüd kõik! Meie näitel kutsuti üles teisi Eesti kodasid võtma eeskuju. Me tunneme ääretult suurt uhkust nii suure tähelepanu eest ja kindlasti pakume ka tulevikus häid mõtteid ja algatusi!J


JCI Toompea 2016


Kommentaare ei ole: