laupäev, 12. märts 2016

Auhinnaalbum: JCI Estonia Aasta Asepresident 2015 laureaat Valeria Stulova

AUHINNA ALBUM: B6 JCI Estonia Aasta Asepresident
Laureaat: Valeria Stulova

Esitaja: JCI Toompea

Valeria Stulova on seotud JCI Toompea kojaga aastast 2014. Tema esmase tähelepanu köitis heategevus-projekt Koos Kooli, mida ta 2014. aastal värske liikmekandidaadina ka juhtida aitas. Projekti raames said 112 vähekindlustatud pere esimesse klassi minevat last endale sobivas suuruses spordijalatsid.

Juurdekasv kojas    
Viimastel aastatel on JCI Toompea kojas toimunud  põlvkondade vahetus. Sellega seoses on tähtis, et tänased Toompealased koja tegemistesse aktiivselt kaasatud saaksid, millega Valeria on väga hästi hakkama saanud. Temas on see miski, mis paneb inimestel silmad särama ja annab positiivse laengu. Kodalaste kõrvalt ei ole Valeria unustanud huvilisi ja liikmekandidaate, keda JCI Toompea tegevustesse võimalikult palju kaasatakse. 2015. aasta lõpus oli JCI Toompeal viis liikmekandidaati ning lisandusid ka mitmed uued liikmed, kellest kaks on ka 2016. aasta JCI Toompea juhatuses.

Initsiatiiv ja uuendused
Valeria osales 2015. aastal paljudel JCI üritustel nii rahvusvahelisel kui kohalikul tasandil. Üks suuremaid üritusi, kus Valeria osales, oli EC 2015 Istanbulis. Nii see kui ka teised twinning üritused, millest Valeria osa võttis, aitasid kindlasti kaasa JCI Toompea ja tema sõpruskodade vaheliste suhete tugevdamisele. Lisaks rahvusvahelistele üritustele jätkus ettevõtmisi ka kodumaale. Ühe hea näitena saab välja tuua Valeria algatatud JCI Toompea tantsutüdrukute etteaste JCI Võrkpalliturniiril. Unustada ei saa ka Valeria toetust ideele, et JCI Toompea koda osaleb JCI Aastakonverentsi 2016 korraldamises.

Väärtuslikkus JCI Estoniale
Valeria käis JCI Estonia meeskonnaga eestlasi esindamas Maltal  projekti „Small talk“ raames. Programmi eesmärk oli erinevate kultuuride tajumine, et inimestel oleks lihtsam mõista erinevatesse  ühiskondadesse integreerumise muresid.

Kindlasti ei saa alahinnata Valeria panust JCI Nordic Inspiration Conference 2015 korraldamisel, kus tal oli täita Services Directori ametikoht, mille alla kuulus lisaks muule ka kogu admin meeskonna juhtimine.

Valeria asjalikke ideid on alati hea kuulda ja mõnigi kord koorub sealt miskit põnevat. 2015. aastal läbis Valeria JCI Achieve programmi ja sai oma esimesed „ristsed“ JCI Achieve treenerina.
Projektide tulemused
Suure panuse andis Valeria JCI Toompea 2015 juhatuses. Selle tõestuseks sai Valeria JCI Toompea koja „Parim juhatuse liige 2015“ tiitli. Tema töövõime paneb nii mõnegi inimese kadestama. Kuulates vastukaja JCI Nordic Inspiration Conference 2015 osalejatelt võib projekti lugeda kordaläinuks. Oma osa projekti kordaminekuks andis ka JCI Toompea koda. JCI Toompea jaoks on väga tähtsal kohal twinning. Selle toetuseks toimusid edukad JCI Toompea projektid „Twinning  is winning“ ja „Pre Drinks“  JCI Nordic Inspiration Conference 2015 raames. Kindlasti tuleb ka välja tuua, et viimati mainitud üritust külastas ka JCI Maailmakoja President 2015. Kõik twinning üritused on positiivselt kaasa aidanud Toompea koja arengule.

JCI Toompea koda tänab Valeria Stulovat selle panuse ja energia eest, mis ta 2015. aastal oma kojale andis. SUURED SUURED TÄNUD!


JCI Toompea 2016

Kommentaare ei ole: