pühapäev, 10. oktoober 2010

Tervisekonverents - JCI Estonia parima elukeskkonna arendamise projekt 2010

JCI Estonia Aastakonverentsil tunnustati meie projekti Tervisekonverents 2010 kui JCI Estonia parimate Elukeskkonna arendamise projekti!!

Projekti eesmärk oli kutsuda Eesti inimesi (sh JCI-kaid) üles teadvustama oma tervist (selle olulisust) ning avardama oma teadmisi ja vahetama kogemusi tervise hoidmise ning iseseisva tervise parandamise võimalustest.

clip_image004Tervisekonverents oli mõeldud kõigile, kes peavad oluliseks tervislikke eluviise, soovivad aidata iseennast ja oma lähedasi looduslähedaste ja kehasõbralike meetoditega.

Projekti suunitlus oli tavameditsiini toetava, samas alternatiivseid tervendamise võimalusi tutvustava informatsiooni kättesaadavaks tegemine arvukate loengute, töötubade, filmitubade ja terviseteemalise messi kaudu.

Soov oli tuua esmakordselt Eesti inimeseni sarnase rikka programmiga terviseseteemaline üritus konverentsi näol, mis viiks meie teadvuse igapäeva murede ja rõõmude juurest sügavamalt oma tervise juurde ja paneks meid juurdlema selle üle, kuidas enda ja oma lähedaste eest paremini hoolt kanda.

Koja liikmete osalemine projektis

Projekti meeskond oli maagiliselt seitsmeliikmeline, eesotsas peakorraldaja Kerli Mägar’iga.

3.05.2010 Tervisekonverents

Tiimi põhiliikmete seas oli veel kuus aktiivset kaasamõtlejat-aitajat JCI Toompea liikmete, kandidaatide ja huviliste seast, tänu kelle ühisele pingutusele ja koostööst sündivale sünergiale, konverents maikuus toimus.

Tervisekonverentsi ajaks tegime tiimile ühesugused mõnusalt looduslähedase rohelise tooniga Tervisekonverentsi T‑särgid, et ühekuuluvust veel enam rõhutada. Vt põhitiimi pildil: vasakult – Kaido, Piia, Kerli, Signe, Mariliis ja Juka. Pildilt puudub Merilin.

clip_image007Kohapeale lisandus abistama veel vabatahtlikke JCI Toompea koja liikmeid, kes soovisid anda oma panust ürituse õnnestumisele, toetades seeläbi ürituse läbiviimist.JCI-kaid jagus nii konverentsil osalema kui ka esinema.

Näiteks Kristi Pääsuke (vt pilti), kes õpetas huvilistele vabastavat hingamist või siis Kadi Maldur, kes tervisemessil tutvustas oma firma ökoloogilisi mahlasid ning toiduaineid.

 

 

Üldine planeerimine

Tervisekonverents 2010 “Kuidas olla ja jääda terveks” toimus 21‑22. mail Tallinnas Euroopa Hotellis.

Projekti meeskond asus üritust planeerima juba 2010. aasta alguses, realiseerides seeläbi peakorraldaja aastaid kestnud unistuse, milleks oli korraldada väljapaistev terviseteemaline üritus, mis on suunatud kõigile tervisest lugupidavatele inimestele.

Kõiki meekonnaliikmeid ühendas huvi tervise valdkonna teadvustamise osas ja tahe seda viia laiema üldsuseni, muutes see kättesaadavaks kõigile võimalikele huvilistele.

Koos tehti tihedat tööd selle nimel, et programm oleks võimalikult laiahaardeline, informatsioon kättesaadav kõigile võimalikele huvilistele ja eriti, et jääks märk maha noorte aktiivsete inimeste jõupingutusest, püüda teha midagi head inimestele üldise heaolu ja tervise nimel.

Tiimipilt

Projekti meeskond töötas nende viie planeerimiskuu jooksul pideva positiivse energia ja laengu rütmis, justkui tajudes, kuivõrd olulise valdkonna ja üritusega on tegemist. Ülesanded olid liikmete vahel ära jaotatud ja meeskonnatöö sujus.

Tiim soovis võimaldada konverentsist osa saamist võimalikult soodsa osalemistasu eest, mis annaks võimaluse osaleda kõigil huvilistel. Seetõttu said hõlpsamini osaleda ka inimesed kaugematest Eesti piirkondadest.

Peamine tähelepanu kavandamisel keskendus hoolikalt valitud mitmekülgsele konverentsi programmile. Kui vähetähtsamad ei olnud ka ruumide valik, logistika, reklaam, registreerimine, koduleht, mess jne. Pingelist tööd jagus viimase päevani välja.

Juba planeerimisfaasis oli positiivne asjaolu, et Facebook’is tuli Tervisekonverentsi’le 293 fänni nende hulgas väga palju JCI‑kaid. Interneti avaraid võimalusi ja muid elektroonilisi kanaleid kasutati ka konverentsi põhilisteks reklaamiallikateks.

Komistuskiviks sai asjaolu, et konverentsil ei olnud suur-sponsoreid, kuna sellist laadi üritusele oli oodatust raskem leida toetajaid ning samuti tekkis raskusi meediakajastuste saamisel, kuna selgus, et ühiskonnas ollakse tervendamise teemal kajastamisel väga ettevaatlikud.

Siiski ei heidutanud see projektimeeskonna meelt. Koos lahendati kõik esilekerkinud mured ja probleemid ning leiti leidlikke lahendusi ürituse veel paremaks õnnestumiseks. Kohale tulid täpselt need, kes selleteemalist üritust oma ellu sel hetkel vajasid. Samuti lõppes projekt positiivse eelarvega.

 

Läbiviimine

Maikuu lõpus tutvustati Tervisekonverentsil kahe täispika päeva jooksul vaimse tervise ja tervisliku toitumise olulisust ning alternatiivseid meetodeid iseenda aitamiseks. Toimusid loengud, töötoad, mess ja oli avatud filmituba, mis andis võimaluse saada teadlikumaks iseendast ning võimalustest, kuidas oma elu kvaliteeti ja tervist parendada.

clip_image011Samaaegselt toimus programm neljas erinevas saalis, mille vahel ürituse külastaja omale meelepärase välja sai valida.

Projektimeeskonnale tähendas see kahte täispikka pingelist tööpäeva. Külaliste registreerimine ja osavõtu materjalide jagamine (vt pildil registreerimise lauda), messi ülesseadmine, esinejate, ruumide ja tehnika eest hoolitsemine, meediaga suhtlemine – need on vaid üksikud valitud märksõnad iseloomustamaks kohapeal toimunut.

IMG_7460 IMG_7457

Tugevaim projekti osa oli programm. Huvitavamatest teemadest räägiti konverentsil nt Hiina meditsiinist, loodusravist ja ravimtaimedest, ajurveeda teraapiatest, homöopaatiast, juuksejuureuuringutest, kinesoloogiast, enese tasakaalus hoidmisest, immuunsussüsteemi turgutamisest, pH toitumisest, individuaalsest toitumisest, holistilisest maailmavaatest, vabastavast hingamisest, joogast, refkleksoloogiast, reikist, hüpnoteraapiast, lümfimassaažist.

Tuntumatest üles astunud esinejatest võib esile tuua dr Adik Levin, dr Riina Raudsik, Kersti Kracht, dr Rene Bürkland, dr Kuiki Sulg, Rein Weber, Kreet Rosin, Edda Paukson,  Katrin Luke jt.

Töötubades oli võimalik ise proovida kundalini jooga lihtsaid eneseabitehnikaid, “5 Tiibetlast” ehk vormis hoidvaid harjutusi, osaleda meditatsioonis või siis äratada oma uinunud meeleseisund.


Tervisemessil sai proovida ja kaasa osta erinevaid tervist turgutavaid tooteid ning eneseabi ja terviseteemalist kirjandust. Samuti tutvustati üleüldise heaoluga ning terviseuuringute ja parendamisega seotud teenuseid.

1 2

Huvilisi jätkus kõikjale. Mõnusast koostööst sündis mõnus konverents.

clip_image019Teise päeva õhtul korraldas tiim esinejatele ja messil osalejatele tänuõhtu. Sai omavahel tutvust teha, kontakte vahetada ja korraks aja maha võtta, et möödunud üritust veel korra läbi seedida ja kokku võtta.

Õhtu möödus mõnusalt omavahel sumisedes, samaaegselt tervislikke suupisteid näksides ja “Astelpaju Sassi” musitseerimist naudiskledes. Õhkkond oli väga positiivne, täis andmise ja saamise rõõmu ning tänulikkust.

Projekti tulemuslikkus

Projektist jäi maha soovitud jälg. Koos projektimeeskonnaga loodi koduleht www.tervisekonverents.ee , mis sisaldab kogu informatsiooni programmi kohta, sh esinejate ning loengute, töötubade, filmide ja messil osalejate kohta.

clip_image021

Kodulehele on lisatud ka tervenemiste edulood, mis innustavalt ja kaasakutsuvalt kirja panduna viivad teadvuse enda tervisliku seisundi ja selle hoidmise juurde. Samuti on seal muud asjakohast informatsiooni ürituse toimumise kohta.

Koduleht on aktuaalne ka tänasel päeval, kuna see sisaldab kõikide esinejate kontakte ning vajaduse korral saab soovitavate isikutega ühendust võtta. Lisaks saab kodulehelt alla laadida konverentsi brošüüri. Kodulehte on kiidetud tema informatiivsuse ja kena väljanägemise eest.

Samuti on üritust kajastatud televisioonis, raadios ja ajakirjanduses (vt pildil dr5 Levin intervjuud andmas).

Tervisekonverentsil toimunud intervjuude kokkuvõtet saab vaadata ka WebTV-st: http://video.delfi.ee/video-edit/ysnSnJB1/.

Nii korraldusmeeskond kui ka osalejad jäid üritusega väga rahule. Eesmärgid said täidetud ja informatsioon edasi antud.

Projekti kokkuvõtval koosolekul jäi kõlama ühine soov samas vaimus ja inertsiga järgmisel aastal veel paremini ja selleaastasest üritusest kogenuna jätkata, kuna tervise valdkond on suur ja lai, kahjuks hetkel paljude jaoks alatähtsustatud ning kindlasti vajab laiemale üldsusele meie perspektiivist lähenemisega tutvustamist.

Oleme tänulikud selle võimaluse ja kogemuse eest, mis meile ürituse korraldamise ja õnnestumisega anti :)

Kommentaare ei ole: