laupäev, 15. märts 2008

Auhinnaalbum: JCI Estonia Aasta LOM President 2007 nominent - Rain Piiri


I.5. JCI Estonia Aasta President nominent:   Rain Piiri

Esitaja: JCI Toompea

Külma närviga kindel liider, kes ilma mitte mingi formaalse ettevalmistuseta asus täitma JCI Toompea presidendi koormat ja sellega vägagi tähelepanuväärselt ja sõbralikult hakkama sai.

2006 aasta septembri lõpus selgus tõsiasi, et JCI Toompeal ei ole järgmiseks aastaks presidendi kandidaati. Seega tuli vaat et lootusetus situatsioonis leida väärikas asemik 2006 aasta EVP-le. Rainist sai "mees nurgast", kes tuli ja tõttas appi kastaneid tulest välja tooma. Just taoline valmisolek härjal sarvist haarata kirjeldab Raini kõige paremini. Suure jutu persoone on igas kojas enam kui küll, aga neid kellele sajaprotsendiliselt loota saab juba palju vähem.
Valimisteks oli Rain kujundanud korraliku visiooni oma tulevasest presidendiaastast ning ühisel nõul ja otsusel Rain ka presidendiks valiti. Kusjuures kindlasti oli üheks otsustavamaks Raini programmiliseks lubaduseks jätkata meeste tantsutrupis kandva osatäitjana (haareminaine India tantsus). Seda ta ka tegi... vapralt peale Viking testi läbimist! Lihtsalt muuseas olgu öeldud, et JCI Toompea on alati hinnanud presidentide valikul sharmantset tantsuoskust!!!


Liikmete arvu suurendamine

Raini presidendiaastal kasvas JCI Toompea liikmete arv 26-st liikmest 38 liikmeni!! Tuli juurde arvestatav jõud aktiivseid uusi liikmeid, kes kõik näitasid ennast aasta jooksul oma parimast küljest. Samas tõi see aasta ka rekordiliselt uusi aktiivseid huvilisi, kellest Raini presidendiaasta lõpuks kolmest olid saanud kandidaatliikmed. 2007 aasta uutest liikmetest ja kandidaatidest on juba ka kaks inimest 2008 aasta juhatuses. Seega on koja juurdekasv olnud suurepärane.

Lisaks on JCI Toompea sisene tugevus märgatavalt tõusnud. Toompea oma üritustel on osavõtt saanud vägagi rohkearvuliseks. 80% kodalastest on olnud 2007 aasta jooksul vähemal või suuremal määral erinevate  projektidega seotud. Seega ei ole tegemist olnud ainult juurdekasvuga, vaid ka eduka sissesulandumisega. 
Efektiivse koja programmis mitte näpuga järge ajades, vaid spontaanselt, õigesti juhtides ning tähtaegadest kinni pidades, saavutas JCI Toompea peaaegu 100 % (täpsuse huvides oli selleks saavutuseks 94%), mis oli Eesti kodade arvestuses tubli 2 koht!


Presidendiaasta sündmused

Rain oli oma presidendiaasta jooksul väga populaarne oma kodalaste seas, inimesed peavad aastat 2007 väga edukaks ja mõnusaks aastaks, kus oli nii huvitavat, kasulikku kui ka funi.
2007 aastal toimusid traditsioonised JCI Toompea üritused:
  • Veebruaris vastlapäev Mustamäe nõlval koos e-koja ja Haapsalu koja inimestega;
  • Mais JCI Toompea sünnipäev, stiilis "Pioneer ei karda hunti!", Ojaäärsel;
  • Juunis kanuumatk Albus, koos Paide kojaga (kus oli osavõtjaid kodadest üle Eesti ning sõpru väljaspoolt JCI´d);
  • Novembris JCI Toompea aastakoosolek Kloogal, stiilis "Tantsud Tähtedega";
  • Toimusid 4 Ärifoorumit, mille populaarsus kõikide Tallinnas paiknevate JCI´kate seas muudkui kasvab

Lisaks oli mõnusaid uusi üritusi, millest kindlasti osad on saamas uueks traditsiooniks:
Märtsis toimunud kevade vastuvõtu grill Pirita rannas; Kiikla lastekodu talgud (kevadel ja sügisel); Kiikla lastekodule arvutite annetamine; kirbuturg Kiikla lastekodule raha kogumiseks; esimene ühine üldkogu Tallinnas JCI Toompea, JCI Tallinna ja E-koja´ga Skypes, kus JCI World´i president tervitas kodalasi skype vahendusel. Jätkusid iganädalased Toompea kojalõunad, mille populaarsus aina kasvab ning mida on ka külastanud meie vanad head senaatorid ning sõbrad teistest kodadest.

JCI Toompea puhul on ürituste korraldamine alati olnud meeskonna töö. Seetõttu ei paistagi Toompealased vahest niivõrd välja suurte isiksustena, vaid üheskoos toimiva usina mesilasperena. Raini puhul tuleb kiita tema oskust ise tahaplaanile jäädes asjade korraldamisel sujuvalt silma peal hoida- selliselt, et projektijuhid tunneksid toetava abikäe olemasolu, kuid samas saaksid tegutseda omal äranägemisel ning vastutusel. 


Rain aktiivse eeskujuna  Rain kui JCI Toompea president ja "eeskuju" võttis osa praktiliselt kõikidest JCI Toompea üritustest ning oli esindatud ka üle-eestilistel JCI Estonia üritustel.


Lisaks Kevadkonverentsile ja JCI Estonia Aastakonverentsile käis Rain JCI Toompead esindamas ka Antalya´s WC2007-l.

Kokkuvõtteks võiks öelda, et Rain "Tuli, nägi ja võitis!". Saamata küll ettevalmistust JCI Akadeemiatest ning eelnevat ettevalmistusperioodi EVP-na, käitus Rain nagu tõeline JCI´kas, sest "parim kala ujub ka ilma veeta" ning ei jäta oma koda kunagi hätta. Tulles "kastaneid tulest päästma" sai Rain hakkama suurepärase presidendiaastaga, mida kindlasti on ka tulevastele presidentide meeskondadele võimalik eeskujuks tuua.

Kindlasti saab öelda, et JCI Toompea sai Raini presidendiaasta jooksul sisemiselt tugevamaks, taastati liikmete suurearvulisus ning, mis peamine, säilitati olenemata liikmeskonna uuenemisest hea ja sõbralik sisekliima - ja see on juba iseenesest meie kõigi arvates auhinda väärt.


Kommentaare ei ole: