laupäev, 7. aprill 2018

Auhinnaalbum: JCI EStonia Parim Kohalik Koda 2017 nominent JCI Toompea

AUHINNA ALBUM
A10JCI Estonia Parim Kohalik Koda
Nominent: JCI Toompea
Esitaja: JCI Toompea


2017. aastat JCI Toompea kojas saab iseloomustada järgmiste sõnadega: kiiresti muutuv, abivalmis ja paindlik.


Liikmeskonna juurdekasv
Meie jaoks jääb võitluses kvaliteet versus kvantiteet peale kvaliteet! Oleme valivad uute liikmete vastuvõtmisel. Oma kodalastele pöörame palju tähelepanu ja hoolitseme selle eest, et nendest areneksid suurepärased JCIkad.


2017. aastal võtsime kotta vastu  2 liiget. Aasta lõpuks oli JCI Toompea kojas 19 liiget, 12 senaatorit, 1 välissenaator, 7 auliiget, 3 seeniorliiget ja 3 toetajaliiget.


Finantstegevus
2017. aastal vaatasime taaskord otsa koja investeeringutele. Otsisime võimalusi oma rahalist seisu veelgi parandada ja koostasime selleks uue investeerimiseplaani, mis 2018. aastal  käiku läks.
Eelarve koostamisel oldi suhteliselt konservatiivne. Erinevate projektide tulemid olid erinevad ning aasta lõpuks tulemusi kokku liites oli tulemus rõõmustav. 2018. aastaks on meil jällegi võimalusi, et panustada oma liikmete arengusse.


Koja liikmete osalemine üritustes ja projektides
2017. aastal oli JCI Toompea koda esindatud igal JCI Estonia üritusel ja väga sagedasti võis JCI Toompea liikmeid kohata ka teiste kodade üritustel.
Korraldasime kojaga aasta jooksul 5 suuremat sündmust/projekti. Tantsupidu “Knees Up”, Investeerimiskool, JCI Toompea sünnipäev, JCI Toomemäega koostöös Täiskasvanuhariduse foorum ja kahel semestril jagasid meie kodalased oma teadmisi ettevõtluse kohta  Tallinna Inglise Kolledži noortele. Nende õnnestumisesse panustas suuremal või vähemal määral peaaegu iga koja liige. Viimasesse olid kaasatud ka mitmed senaatorid ja endised liikmed.


Tegevus JCI Estonias
JCI Toompea andis suure panuse JCI Estonia juhatusse. Meie ridadest olid täidetud JCI Estonia VP Social, General Secretary ja Auhinnadirektori ametikohad. Meie president oli aktiivne ja alati väga hästi ettevalmistunud ka Eesti koja üldkogudel.
Samuti saime 2017. aasta aastakonverentsil võimaluse koostöös e-Kojaga korradada JCI Estonia 2018. aasta suvepäevi. Korraldusmeeskond hakkas kohe tegutsema.
Olime kohal nii EC 2017 ja WC2017, kus mõlemal oli peamine rõhk Eesti promomisel Maailmakongress 2019 saaks toimuma just siin.


Rahvusvahelised suhted
JCI Toompea koja jaoks on rahvusvahelised suhted väga olulised. Suhtleme palju oma twinning kodadega, käime neil külas ja võtame aktiivselt väliskonverentsidest osa.  


Olime esindatud Maailmakongressil Amsterdamis, kus aitasime kaasa Maailmakongress 2019 promomisele.
Meie üks liige käis Maltal Pushing Boundaries projekti raames kultuuridevahelisi erinevusi avastamas.
Samuti külastasime oma twinningkoda Kotkas, millest taaselustus meie tihedam suhtlus. Pärast külastust sai loodud ka ühine Facebooki grupp, et jagada ühiseid kohtumisi ning mille kaudu on hea kontakti võtta, kui mõni toompealane satub Kotkasse ja vastupidi. 2018. aastal oli Toompea koja delegatsioon esindatud  JCI Kotka poolt korraldatud B-regiooni konverentsil.
Twinning is Winning, seda teavad kõik! Meie näitel kutsutakse 2018. aastal üles teisi Eesti kodasid võtma eeskuju. Me tunneme ääretult suurt uhkust nii suure tähelepanu eest ja kindlasti pakume ka tulevikus häid mõtteid ja algatusi!

JCI Toompea

Kommentaare ei ole: