laupäev, 16. september 2017

JCI Estonia parim koolitusprojekt 2016 nominent JCI Toompea kursus Inglise Kolledzis nimega "Ettevõtuse alused"

AUHINNA ALBUM A2 JCI Estonia Aasta Parim Koolitusprojekt
Nominent:      JCI Toompea
Esitaja:           JCI Toompea

Noortele suunatud projekti raames viis JCI Toompea koda läbi 7 nädala jooksul kursuse Tallinna Inglise Kolledži 10.klassi õpilastele nimega "Ettevõtluse alused". Kursuse eesmärgiks oli tekitada huvi ettevõtluse vastu ning anda baasteadmised ettevõtluse olemusest. Kursus oli praktilise ülesehitusega, kodutööna kirjutasid õpilased äriplaanid. 

Üldine planeerimine ja läbiviimine
Seitsme nädala vältel toimusid iga nädalased ettevõtjatega kohtumised ning ka baasloengud ettevõtluse olemusest. Kursuse eesmärgiks oli valmistada ette õpilased olukorraks, kus nad soovivad kekskkooli lõpetamiseks vajamineva uurimistöö asemel uuendusena lubatud õpilasfirma luua. Koha peal koordineeris kursust EVP Sandra Hion ja üleüldiselt pani kursuse sisu kokku PRES Valeria Stulova, kes käis ka ise kohal mitmeid teemasid lahti seletamas.

Kasulikkus linna või maakonna noortele
Noortel oli pealehakkamist ja häid ideid, mis vajavad elluviimist! Ühtlasi andis antud kursus ettevalmistuse oma õpilasfirma loomiseks nii mõnelegi. Ei saa jätta mainimata ka noorte kohtumisi ettevõtjatega, kelle juurde nad hiljem kindlasti oluliselt julgemalt oma küsimuste-ettepanekutega pöörduda julgevad.
Käsitleti teemasid nagu:
· Ärimudeli loomine
· Äriplaan
· Kommunikatsioon ja turundus
· Maksud ja Töölepingu seadus
· Tööjõu värbamine
· Lepingud
· Finantsprognoosi koostamine
· etc
JCI Toompea 2017 Lisaks õnnestus meil kohale saada ka Inbanki asutaja Jan Andersoo ja Islandi ärimees Magnus Scheving, kes jagas oma kogemusi ja pakkus palju inspiratsiooni.

Koja liikmete osalemine projektis
Kogemusi ja teadmisi käisid jagamas Elmo Puidet, Raigo Raid, Valeria Stulova, Paavo Siimann, Peeter Võrk, Kaire Valge, Anu Vunk, Toivo Aalja, Tiia Raudmägi. Kursuse lõpetas 18. ja 20. oktoobril toimunud finaalvõistlus - õpilased tutvustasid omi äriplaane. Žüriis osalesid: Kuno Peek, Salome Virkus, Kaire Valge j a Valeria Stulova. Nende vilkad silmad ja kõrvad vaatasid presentatsioone, esitasid õigeid küsimusi, jagasid asjalikke nõuandeid ning auhindasid tulemusi hinnetega 100 palli süsteemis.

Kasulikkus LOM-le ja tema liikmetele

 "Ettevõtluse alused" oli suurepärane võimalus panustada noorte ettevõtlikkuse arengusse, et Eesti ühikond oleks jätkusuutlik ja kasvaks peale noori ettevõtjaid, kes looks ka tulebikus uusi töökohti. See projekt Ühendas koja inimesi ning kutsus välja neid, kes võib-olla muidu nii aktiivsed pole viimasel ajal olnud. Sai harjutada oma esinemisoskusi ning tutvusid noortega, kes juba hiljemalt kümne aasta pärast koos meiega tööturul ringi liiguvad. Ühtlasi avanes hea võimalus kasvatada noorte teadlikkust JCIst ning selle võimalustest Eestis ja maailmas üldse. Vaadates tulemusi, ning lähtudes faktist,et kursus oli niivõrd edukas, et meid kutsuti juba 2017 aasta alguses tagasi uut kursust tegema, näeme ühtlasi ka täiesti võimalikku järelkasvu koja liikmetele.

Kommentaare ei ole: