laupäev, 8. aprill 2017

Auhinnaalbum: JCI Estonia Aasta LOM President 2016 laureaat Valeria Stulova

AUHINNA ALBUM B1 JCI Estonia Aasta LOM President
Laureaat: Valeria Stulova
Esitaja: JCI Toompea 


Valeria on üks rõõmsameelsemaid ja särasilmsemaid inimesi, keda Sa tõenäoliselt kohanud oled. See pakatav energia ja teotahe on ta JCI-s kiirelt tippu lennutanud. Tulles JCI Toompea kotta aastal 2014 alustas ta heategevus-projektiga Koos Kooli, millele järgnes juba 2015 EVP roll ja ka tiitel JCI Estonia Parim EVP 2015! 2016 JCI Toompea Presidendi rollis ning edasi...Sky is the limit!

Juhtimine ja juhiks olemise kunst
Viimastel aastatel on JCI Toompea kojas toimunud põlvkondade vahetus. Sellega seoses on tähtis, et tänased Toompealased koja tegemistesse aktiivselt kaasatud saaksid, millega Valeria on väga hästi hakkama saanud. Temas on see miski, mis paneb inimestel silmad särama ja annab positiivse laengu. Valeria ei ole unustanud huvilisi ja liikmekandidaate, keda JCI Toompea tegevustesse võimalikult palju kaasatakse.


2016. aastal võtsime vastu 5 uut liiget, kellest üks on ka 2017. aasta JCI Toompea juhatuses, lisandusid ka mitmed uued kandidaadid ja huvilised. Valeriaga ja tema energiaga ei ole lihtne sammu pidada, tema leiab alati aega...kas või unetundide arvelt ja seda ikka selleks, et teha maksimaalne sooritus.  Tõenäoliselt teeb ta veel rohkem, kui kodalase silm haarata suudab ja nii mõnigi on temaga öösiti käsitöötundides osalenud- lõikunud, kleepinud, voltinud...ja seda kõike ikka selleks, et meie peod ja sündmused ei oleks lihtsalt tavalised peod ja sündmused vaid midagi erakordset...alati mingi ekstraga!

Koja liikmete osalemine üritustes ja projektides
2016. aastal oli JCI Toompea äärmiselt aktiivne koda, korraldas ise oma väiksemaid ja ka suuremaid projekte, nii meelelahutuslikke, kui ka laiemalt ühiskonda harivaid projekte. Võtsime aktiivselt osa teiste kodade poolt korraldatud sündmustest ja sünnipäevadest - olime väga suurte delegatsioonidega esindatud kõigil JCI üritustel.
 
Aasta suursündmuseks sai koostöös e-Kojaga korraldatud AK2016, mille projektijuht oli Toompea kodalane ning millest võtsid osa veel väga paljud Toompea koja liikmed. Valeriaga eesotsas osalesid Toompea koja liikmed suurte delegatsioonidega nii Euroopa konverentsil Tamperes, Maailmakongressil Kanadas kui ka Balti konverentsil.

Projektide tulemused
Toompea koja liikmetel oli äärmiselt keeruline välja valida oma koja 2016 Aasta Projekti, kuna
Valeria eestvedamisel ja initsiatiivil ning temalt saadud motivatsiooni toel tehti aasta jooksul lihtsalt nii palju äärmiselt huvitavaid projekte.

Toompea koda viis 2016 aastal läbi uue noortele suunatud projekti, mille raames käisime
Tallinna Inglise Kolledzis 10.klassi õpilastele 7 nädala jooksul kursust lugemas nimega
Ettevõtluse alused. Valeria, täites samal ajal ka koja Presidendi kohustusi, oli ise projektijuht.
Tema eestvedamisel olid lisaks temale endale lektoritena kaasatud mitmed teised kodalased
ning kursuse lõpus käis Toompea kodalastest moodustatud žürii noorte äriplaane hindamas.

Toompea koda pidas 2016 aastal oma 25ndat sünnipäeva, mida tähistati ajalukku mineva peoga. Pidu leidis aset loomulikult Toompeal ning õnnitlusi käis  toomas üle saja inimese, kellest lisaks teiste kodade liikmetele olid osad kohale tulnud ka Soomest, Rootsist ning teistest lähiriikidest. Sünnipäevale olid kohale tulnud lausa 23 eelmist JCI Toompea presidenti, keda Valeria kõiki isiklikult meenega tänas suure tehtud töö eest. Toompea koja juhtimisel  korraldati üle aegade üks vägevamaid aastakonverentse Lendame Koos, mis on saanud ääretult palju positiivset tagasisidet. Kahe pika päeva jooksul toimus mitu paralleelsessiooni erinevate, loengute ja workshoppide näol ning ei puudunud ka õhtused programmid täis head meelelahutust.

Sünnipäeva alamprojektina koostati videoalmanahh, mille käigus viidi läbi video intervjuud
Toomepa koja presidentidega läbi ajaloo, et säilitada ka video kujul need erakordsed inimesed oma erakordsete juttude ja mälestustega Toompea koja tegemistest – väärtused, legendid, lood, naljad ja edulood säilivad läbi aastate ja neid saame jagada kodalastega ka 100 aasta pärast!

Lisaks on läbi aasta toimunud kojalõunad, üldkoosolekud, ettevõtete külastused, matkad, piknikud, Toidupangas vabatahtlikuks käimine, jne jne.
Võib kahtlemata öelda, et Toompea koja liige on Valeria juhtimisel üks aktiivsemaid!

Väärtuslikkus JCI-le
Projektid, mis 2016 aastal on Toompea koja eestvedamisel läbi viidud räägivad enda eest.
Oleme andnud panust nii JCI-le kui ühiskonnale laiemalt. Toompea koja jaoks on alati olnud
tähtsal kohal mestimine meie sõpruskodadega. Valeria on isklikult lippu kõrgel hoidnud
Euroopa konverentsil, Maailmakongressil kui ka Balti konverentsil, kus sõpruskodade
liikmetega alati ühiseid mestimislõunaid tehtud on. Ühtse tunde tekitamine, et JCI Toompea on
osake oluliselt suuremast võrgustikust on korda läinud! Tema töövõime paneb nii mõnegi
inimese kadestama. Lisaks kõigele eelpool nimetatule on Valeria SA JCI Heategevusfondi
nõukogu esinaine ning viinud läbi JCI Nordic Konverentsi auditi. Oma Presidendi aastal omistati talle koja poolt tiitel kui parim juhatuse liige.

Ja kui sellest veel ka väheks jääb, siis Valeria koordineerib Projektis World Clean Up Day
2018 JCI sisest rahvusvahelist koostööd jagades infot kõigile huvitatutele, et iga riik ja kohalik
koda saaks minna selle õigel päeval oma kodumaad puhtaks tegema.


JCI Toompea armastab Valeriat!

Kommentaare ei ole: