neljapäev, 6. mai 2004

Huviliste õhtu ja vägivallatu suhtlemise koolitus Mainoris

Ülimalt soojal ja päikesepaistelisel neljapäeva õhtul toimus Mainori Kõrgkoolis järjestikku kaks põnevat üritust. Esimene neist oli huviliste õhtu. Kohal oli neli huvilist ning kuus vanemat olijat. Erikülalisena oli kohal ka Maailmakoja Area D (ehk Euroopa) Vice President iirlane Graham Hanlon.

Huvilised said huviliste mapi ning kõigil oli võimalus ennast tutvustada. Et huviliste huvi veelgi äratada ning neid meie koja asjadega rohkem kurssi viia, said sõna Elmo Puidet ja Marju Raadik, kes rääkisid, mida koda endast üldse kujutab, arenguvõimalustest kojas ning suurematest projektidest. Suurepärane võimalus oli kuulata ka Graham Hanlon'i, kes tutvustas JCI rahvusvahelist tasandit. Kindlasti said huvilised vastused oma küsimustele ning hoogu lüüa aktiivselt kaasa koja tegemistes.
Kuid see ei olnud veel kõik. Õhtu jätkus vägivallatu suhtlemise (VVS) koolitusega. Koolitajateks olid Merike Kahju ja Erki Kaikkonen. Osalejaid oli kokku kaheksa.
Kuna aeg oli piiratud saime ainult lühidalt tutvuda VVS-i teooria ja mõtetega. Saime teada, mida see endast kujutab ja kuidas seda rakendada saab. Koolituse käigus saime palju mõtteid vahetada ja teemal diskuteerida.

Kokkuvõte koolitusest saab lugeda siit:

Tegu ei ole mitte sellega, et teisi ei tohi peksta ega jalaga lüüa vaid pigem see, kuidas teineteisest mitte mööda rääkida ning mitte halvata teist oma sõnadega. Vägivallatu suhtlemise meetod aitab luua ühendust inimeste vahel. Sõnadega ja sõnadeta. Võimaldab eheda kontakti saamist iseenda ja teistega - südamest südamesse. 

Vägivallatu suhtlemine toob kasu inimestele, kes tahavad parandada nii isiklike kui professionaalsete suhete kvaliteeti ja tulla toime konfliktsituatsioonidega kõiki osapooli rahuldaval moel.

Nagu koolitajad ise ütlesid on VVS uus tee, dialoog, kus arvestada tuleb kõigi vajadusi
ja küsida kõigi arvamust. Kõik, mida inimesed teevad, teevad nad selleks, et rahuldada
oma vajadusi. Üks tugevamaid vajadusi on andmise vajadus.

Walter Winki järgi raamatust „The power That beat.......“  koosnevad kõik süsteemid 4 
dimensioonist.

1.    Kui meil on uskumus, et inimene oma olemuselt on laisk, isekas ahne, siis me loome
 haridussüsteemi, mis on ülesse ehitatud õigele/valele, võistlusele, süüle/häbile, valiku
 eitamisele. Sellest tulevad organisatsioonid ning struktuurid kus esikohal on kontroll,
 allumine, tasud/karistus. See toob kaasa käitumise, kus domineerib allumine, 
viha/depressioon, hinnangud. Ning see omakorda viib meid jälle tõdemusele, et inimene 
oma loomult on laisk , isekas ja ahne.

Selline dominantne süsteem eeldab enese allasurumist, moraalseid hinnanguid, valiku
 eitamist ning ära teenimise kontseptsiooni.

2.    Kuid sellel pakutav  alternatiiv on järgmine. Kui meil on uskumus, et inimese elu on 
ajendatud vajadustest., siis me loome haridussüsteemi, mis on ülesse ehitatud vajaduste
 rahuldamisele, valikuvabadusele, aususele, osavõtlikkusele, tänulikkusele ja tagasisidele. 
Sellest tulevad organisatsioonid ning struktuurid, mis on vajadustele põhinevad ja 
eluteenivad. See toob kaasa käitumise, kus domineerib sünergia ja empaatia.

Empaatia on:
·         Teise inimese tunnete ja mõtete jälgimine.
·         Olemine hetkes ja koos samal lainel.
·         Tunnete ja vajaduste arvestamine.


VVS- i kasutatakse edukalt peamiselt koolides. VVS koolid on olemas Rootsis, Taanis, 
USA-s ja veel mitmes riigis. Edukalt on VVS-i kasutatud ka vanglates, politseis, sõjaväes, 
tänavajõukudega tegelemisel , lastekodudes ning muudes valdkondades.


Raamatud:
Mark Epstein "Going to Pieces without Falling Apart "
James Rodfield "The Celestine Prophecy"
Sharif Abdullah “Creating a World that Works for All”                    
Jared Diamond “The Third Shimpanzee – the Evaluation and Future of the Human Animal”                             
Tom Atlee “The Tao of Democracy”
Alfie Kohn “Punished by rewards”               
Alfie Kohn “No Contest”                               
Alfie Kohn “The Schools Our Children Deserve”    
Neil Postman “Teaching as Subversive Activity”    
Thomas Szasz “Myth of Psychology”
“Ideality and insenity”
Sirli Tamm
TNK huvilineToimetas ja täiendas Maarja Peinar-Järve jaanuaris 2013

Kommentaare ei ole: