pühapäev, 30. november 2003

Eesti Noorte Kommertskoja Warm-up

29.-30.novembril 2003 toimus Viljandis Eesti Noorte Kommertskoja (JCI) Warm-up koolitus, mille korraldas traditsiooniliselt tuleva aasta Eesti Koja juhatus.

Warm-up on koolitus, mis on mõeldud eelkõige lõppeva aasta ja järgmise aasta kohalike kodade juhatustele, et omavahel kogemust jagada. Aga loomulikult võisid osaleda kõik, kes soovivad saada:
· infot ja teadmisi,
· panna end proovile,
· olla osaline Eesti Koja tulevikus,
· juhtida edukalt oma koda,
· meeskonnatöö kogemust,
· soojeneda üles!
Mõlemad päevad olid täis huvitavaid ja arendavaid treening-koolitusi, millest ei puudunud ka JCI`le omane lustlikkus.
Kohaliku koja käimajooksmine (edaspidi LOM) – kuidas äratada koda ellu? (Ene Seidla), kus kohalikud kojad jagasid oma kogemusi erinevates valdkondades.
· kuidas oma liikmeskonda (mõni isegi rohkem kui kahekordselt!) on kasvatatud (JCI Haapsalu),
· kuidas kujundada koda vastavalt liikmete ootustele (JCI Toomemäe),
· kuidas strateegia ja eesmärkide kirjapanek aitab kojal jõudsalt edasi areneda (JCI Toompea) jne.

See kõik kandis sõnumit – koda on väärtuslik siis, kui seda tunneb iga koja liige!

· Tööjaotus kodades (Marju Raadik)
· Raha hankimine kojale (Elmo Puidet)
· JCI põhitõed ja ajalugu (Sven Aulik)
· LOM kui juriidiline isik
· Koosolekute juhtimine (Siiri Odrats)
· Kuidas müüa koda (Elmo Puidet)
· Meeskonnatöö koolitus
– mille käigus ehitati olemasolevatest nappidest ressurssidest ajalehepaberi ja mõne teibirulli näol maja, kuhu mahtus sisse kõigi 11 kohaliku koja esindaja!Esimest korda toimus eraldi treening presidentidele - kuidas kohaliku koja juhatus tööle panna, kuidas inimesi motiveerida, kuidas seada eesmärke, kuidas viia läbi edukaid projekte ja üritusi, jms.
Pühapäeval toimus selle aasta viimane Eesti Koja üldkogu. Tehti kokkuvõtteid 2003. aastast ja nii ENKK uus juhatus 2004 kui Senati president 2004 tutvustasid eesmärke aastaks 2004.
Kohalike kodade presidendid ülevaate 2003 aasta jooksul korraldatud projektidest ja üritustest.Peale kojasiseste ürituste korraldati edukalt mitmeid kojast väljapoole suunatud projekte:
· Kevadine prügikorjamisaktsioon "Prügi Kotti" ja toetusrahade abiga laste mänguväljaku korrastamine (JCI Toomemäe);
· Aasta Alguse Pidu, mis kaasas oluliselt osalisi ka väljastpoolt koda (JCI Rapla);
· Noorliikme koolitus, mis oli suunatud ka huvilistele (E-Koda, JCI Tallinn, JCI Toompea)
· Südamejooks (JCI Toompea) – südamehaigete laste toetuseks;
· Laste mänguväljaku korrastamine hasartmängude fondist saadud rahade abiga (JCI Paide);
· JCI Rakvere Kunstilaager - maalitud piltide oksjonitulu läks vanema(te) kaotanud laste leina laagri toetuseks;
· JCI Viljandi korraldas kevadel hästi õnnestunud heategevuskontserdi, mis oli jätkuks nende pidevale koostööle Viiratsi Lastekoduga. Muide, JCI Viljandi annab välja Viiratsi lastekodu TOYP (The Outstanging Young Person) auhinda!
· RatRace e. kontorirottide jooks – poolega saadud tulust toetati vanema(te) kaotanud laste leina laagrit, teine pool läks Eurokonverents 2006 korraldamise fondi (JCI Tallinn);
· Lasteklubi – laste arengu toetamine erinevate tegevuste ja sotsiaalse suhtlemise kaudu (JCI Toomemäe);
· Kiikla lastekodu rajamise toetuseks korraldatud etendused “Harala elulood” (JCI Toompea);
· Eesti Koja Aastakonverents (korraldaja JCI Pärnu);
· Tudengipirn (JCI Tartu) - ärisuuna loengud ja äriplaanide võistlus, mille auhinnaks valmisfirma koos algkapitaliga projekti toetajate poolt.
· Best Business Plan (JCI Eesti) võitja Eva Truuverk, auhinnaks 5000 USD ja tasuta osavõtt JCI World Congressist JCI poolt!
· Kvaliteedijuhtimise seminar (JCI Toompea);

Esimese kohaliku kojana sõlmis JCI Toompea sel aastal partnerluslepingu juhtimiskonsultatsioone pakkuva firma PWPartnersiga.
Partnerleping on kasulik mõlemale poolele – partner toetab koja tegemisi vastavalt kokkulepitule ja partneri nimi jääb kõlama igal koja üritusel. Kodade liikmed on aga edukad ja aktiivsed inimesed, kes lisaks ärisidemetele Eestis omavad mitmeid rahvusvahelisi kontakte!
Eesti Koja poolt välja antava auhinna “100% Efficient” sai 2003 aastal Haapsalu koda. Teisel kohal oli Rapla ja kolmandal Paide koda. Palju õnne neile!
Läbi koolituste vahetati mõtteid, kuidas aidata ka meid ümbritsevatel inimestel näha ja tunda seda, millist väärtust JCI ühiskonnas loob.Meie soov on, et kõik inimesed teaks ja tunneks, et koda annab võimaluse läbi erinevate kogemuste õppides arendada ennast ja oma liidrivõimeid ning kasutada ära oma rahvusvahelisi kontakte selleks, et muuta meid ümbritsev keskkond paremaks ja seeläbi aidata kaasa positiivsetele muutustele ühiskonnas!
Kommentaare ei ole: